EPD

De Raad van de Europese Unie is tegen een opt-in voor het beschikbaar stellen van gezondheidsgegevens via het Europees digitaal patiëntendossier, zo laat minister Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. "Het EHDS-voorstel legt het zwaartepunt op databeschikbaarheid in het belang van goede zorg", merkt hij op. "Het creëren van een opt-in systematiek voor het geven van toestemming voor het beschikbaar stellen van elektronische gezondheidsgegevens wordt daarom in de Raad niet gesteund, omdat dit ingaat tegen het principe van databeschikbaarheid."

De Europese Commissie kwam vorig jaar met het plan voor de invoering van de European Health Data Space (EHDS), een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken.

Daarnaast zorgt de EHDS ervoor dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming. ... Er is voorgesteld dat het aantal categorieën gezondheidsgegevens die via het EHDS kunnen worden gedeeld op termijn kan worden uitgebreid door de Europese Commissie via een gedelegeerde handeling.

Lidstaten moeten er verder voor zorgen dat in ieder geval de geprioriteerde categorieën elektronische gezondheidsgegevens via het EHDS beschikbaar worden gesteld. Burgers krijgen wel het recht de toegang tot de elektronische gezondheidsgegevens in te perken. "Alleen wanneer er sprake is van vitaal belang, kan de zorgprofessional toch toegang krijgen tot beperkte gegevens nodig voor een spoedbehandeling", voegt Kuipers toe.

Volgens de minister heeft het EHDS-voorstel in zijn huidige vorm gevolgen voor hoe in Nederland de grondslagen voor het uitwisselen van gegevens zijn geregeld. 

Alles bij de bron; Security