De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 juli met de aanvaarding van drie moties een rem gezet op de verdere ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzette minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet tegen de moties. Hij was het met de Kamer eens dat in de huidige fase van de ontwikkeling van het landelijke EPD geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden, zoals in de motie van Kamerlid Tan (PvdA) wordt uitgesproken.
Senator Slagter-Roukema van de SP verklaarde dat er een ‘pas op de plaats’ moet worden gemaakt.De motie ingediend door PvdA-senator Tan en gesteund door de fracties van VVD, SP, GroenLinks en D66 verzoekt de regering verder om Nictiz, de organisatie die het EPD in opdracht van de rijksoverheid ontwikkelt, in overweging te gegeven nieuwe aansluitingen van zorgaanbieders en verdere implementatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te schorten tot de Eerste Kamer zich heeft kunnen uitspreken over het wetsvoorstel over het EPD dat nog bij de Tweede Kamer in behandeling is en waarop de minister inmiddels enkele wijzigingen heeft voorgesteld.

Lees het volledige bericht bij de bron; www.eerstekamer.nl


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha