Via de mail ontving ik deze reactie;

Reactie op uitspraak van Schippers dat toegang van verzekeraars tot dossiers van patienten door artsen zou geschieden. Dat is volstrekte onzin, het betreft medewerkers van de verzekeraars, die formeel vallen onder een afdeling waar een arts aan verbonden is met taken die in dienst staan van die verzekeraars. Er is geen enkele relatie, dus ook geen behandelrelatie met die arts, noch met die mensen van die afdeling in dienst van de verzekeraars met de patienten van de dossiers. Dat weet minister Schippers, maar de verzekeraars azen al vanaf het begin op de volledige toegang tot patientendossiers, niet om fraude op te sporen, maar om over patientengegevens te beschikken. Goud voor schadeverzekeraars.

Ik was ooit, de enige burger die, samen met mensen van De Vrije Psych, bezwaar aantekende tegen de goedkeuring van het addendum van de verzekeraars door wat toen het CBP heette. Ik heb tot in detail uitgezocht hoe e.e.a. in elkaar stak en hoe je door politici belazerd wordt, al denk ik ook dat de meerderheid in de kamers gewoon geen idee heeft hoe e.e.a. geregeld is. Schippers weet dit wel, maar is één van die volledig gecorrumpeerde politici, waar we er zo veel van hebben. Als je wilt kan ik het ook nog heel precies opzoeken hoe deze shit formeel geregeld is (moet mijn bezwaarschrift e.d. opzoeken en doorvlooien.)

S., inbreng van lezers waardeer ik enorm, niets beter als een artikel dat iemand persoonlijk heeft meegemaakt. Zolang het on topic is en niet teveel mening ipv feit zal ik ook jouw bijdrage graag plaatsen als je dat goed vindt. Dat kan met naam of anoniem. Ik zie je reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Yatta

Yatta,

Het is een ingewikkelde materie, waarvan de ins en outs moeilijk in een paar woorden zijn weer te geven. Het gaat er o.a. om dat NZA: " Sinds februari 2008 is het protocol materiële controle verlopen en is opvragen van gegevens van patiënten niet meer toegestaan. Uitzondering hierop is als verzekerde (schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Zorgverzekeraar vraagt toestemming van verzekerden voor het opvragen van patiëntgegevens. "
Zie https://www.nza.nl/1048076/1048181/Rapport_materie_le_controle_door_zorgverzekeraars.pdf

Cruciaal is, in Addendum en protocol materiele controle bij het addendum e.a., dit: Als ultimum remedium mag onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van de zorgverzekeraar het medische dossier van zijn verzekerde worden ingezien. Dat betekent dus dat er een afdeling bij de verzekeraar kan zijn die die dossiers opvraagt en inziet, zonder dat er ook maar in de verte een arts bij betrokken is, alleen is er in dienst van de verzekeraar een medisch adviseur formeel verantwoordelijk voor die afdeling.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/zoeken?trefwoord=materiele+controles+door+zorgverzekeraar daar tref je een hele trits info

Ik heb een beroepsschrift geschreven van een pagina of 30, waar dit onderdeel een klein stukje was. Er wordt door NZa en Schippers ook altijd gesproken dat e.e.a. in overleg met de betrokken partijen is geregeld, dat betekent met de managers van die betrokken partijen, waaronder de Patientenfederatie, de artsenclubs, de verzekeraars en de Zorgautoriteit (die een onderdeel is van de overheid).
S.Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha