De Eerste Kamer heeft zoveel fundamentele vragen over het wetsvoorstel voor elektronische patiëntendossiers, dat minister Schippers (VVD) niet in staat is deze op tijd te beantwoorden. Door dit uitstel is de kans groot dat behandeling pas na de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer plaatsvindt. Gezien de aard van de vragen is het maar de vraag of dit wetsvoorstel sowieso door de Eerste Kamer komt.

Het wetsvoorstel (memorie van toelichting) riep in de Eerste Kamer vanaf het begin al veel vragen op. Om die reden organiseerde de Kamer op 13 april een bijeenkomst met deskundigen uit de sector. Het wetsvoorstel geeft kaders voor alle Elektronische PatiëntenDossiers (EPD's) en tevens een juridische inbedding voor het landelijke EPD, dat tegenwoordig LSP wordt genoemd. Vrijwel alle deskundigen uitten tijdens de bijeenkomst stevige kritiek op het voorstel.

Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst heeft de Eerste Kamer forse kritiek op het wetsvoorstel. Zo stelt de VVD-fractie dat het wetsvoorstel niets doet om de privacy van patiënten beter te beschermen. De VVD, SP en GroenLinks constateren met de deskundigen dat een deel van de wet zelfs onuitvoerbaar lijkt. De PvdA fractie vindt "dat de patiënt niet alleen geen voordeel heeft van het onderhavige wetsvoorstel, maar wel nadelen". De SP is door de deskundigenbijeenkomst "nog sceptischer dan zij al waren over nut, noodzaak en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel".

PvdA, SP, GroenLinks en D66 pleiten voor onderzoek naar een alternatief systeem voor gegevensuitwisseling. Met een alternatief systeem voor het LSP kan het 'onuitvoerbare' onderdeel uit het wetsvoorstel worden geschrapt. Ook de huisartsen pleiten voor zo'n alternatief.

De Eerste Kamer zou dit wetsvoorstel op 26 mei behandelen, de laatste vergaderdag in de huidige samenstelling. Nu de minister niet op tijd met antwoorden komt, staat snelle behandeling van het wetsvoorstel op losse schroeven.

Lees het volledige artikel: Privacybarometer.nl 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha