De regisseurs achter het Landelijk Schakelpunt (LSP) besloten onlangs – zonder daar publiciteit aan te geven – tot een uitbreiding van het LSP.  Ondanks flinke aarzeling onder huisartsen en uitblijvende animo onder patiënten om zich aan te sluiten op het LSP, is in november besloten tot een flinke uitbreiding van het aantal zorgverleners dat toegang krijgt tot het Landelijk Schakelpunt, en daarmee een intensivering en uitbreiding van medische persoonsgegevens die via het LSP worden uitgewisseld. Het gaat om de ketenzorg, die vanaf 2014 moet worden aangesloten. Dat schrijft oud-huisarts en publicist Wim Jongejan, die het convenant opdook.

De ketenzorg bestaat uit groepen zorgverleners die chronische ziekten behandelen. Op dit moment vallen daar diabetes, astma, COPD en cardiovasculair risicomanagement onder; aandoeningen die zich kenmerken door meerdere symptomen en door middel van een keten zorgaanbieders multidisciplinair worden behandeld.

Een grote groep zorgverleners, waaronder diëtisten, longfunctieonderzoekers, oogartsen, fysiotherapeuten en cardiologen (zie deze pagina voor een voorbeeldoverzicht van verschillende ketenzorgverleners), houdt zich daarom bezig met deze aandoeningen. Behandelingen in de ketenzorg vereisen zeer specifieke informatie over iemands gezondheid. Bij cardiovasculair risicomanagement moet bijvoorbeeld worden gedacht aan indicaties over de hoogte van het cholestrol, eventuele hartinfarcten, eet- en drinkpatronen en rookverslaving.

Daarmee krijgen met de toevoeging van de ketenzorg niet alleen duizenden zorgverleners extra toegang tot het LSP, maar wordt ook de verzameling medische gegevens die beschikbaar komt voor opvraging via het LSP, flink uitgebreid...

...Een opmerkelijk onderdeel van de overeenkomst is dat aansluiting van ketenzorgverleners als een harde voorwaarde wordt gepresenteerd vanuit zorgverzekeraars. Jongejan haalt in zijn publicatie het convenant aan, waarin wordt gesteld dat; "Zorgverzekeraars Nederland zal bevorderen dat de leden/zorgverzekeraars de “oplossing voor informatie-uitwisseling ketenzorg” integraal onderdeel doen uitmaken van de contractering ketenzorg vanaf 2016."

Dit zou betekenen dat zorgaanbieders in de ketenzorg min of meer verplicht worden zich aan te sluiten op het LSP, omdat zorgverzekeraars anders geen contract met ze afsluiten en de zorg die ze bieden derhalve niet wordt vergoed.

Een dergelijke eis was oorspronkelijk ook opgenomen in het contract dat zorgverzekeraars afsloten met huisartsen. In contracten met huisartsen was een bepaling opgenomen dat men een zogeheten inspanningsverplichting had om aan te sluiten op het LSP. Door een kort geding dat VPHuisartsen destijds instelde, werd deze eis uit het contract gehaald.

Deze contractering met ketenzorg bereikt via een omweg hetzelfde doel, licht Jongejan toe.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha