EPD

Het Erasmus MC en het UMC Groningen hebben besloten de implementatie van de Siemens Suite, waaronder Soarian, te beëindigen. Soarian is het elektronisch patiëntendossier (epd) dat door Siemens Health Services is ontwikkeld.

Onder meer het feit dat Siemens Health Services in de zomer van vorig jaar is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Cerner, heeft daarbij een rol gespeeld. De raden van bestuur van Erasmus MC en UMC Groningen zijn gezamenlijk in het najaar van 2011 de Europese aanbesteding gestart voor een nieuw elektronisch patiëntendossier/ziekenhuisinformatiesysteem (zis). Of er ook in de toekomst tussen de UMC’s zal worden samengewerkt bij de bouw van een nieuw epd/zis, hangt af van de nieuw te kiezen strategieën. Beide UMC’s oriënteren zich de komende periode op de toekomst.

Alles bij de bron; Computable

De meeste Nederlanders hebben zich niet aangemeld voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), zoals het nieuwe EPD wordt genoemd, wat het gebruik van het LSP voor de uitwisseling van medische gegevens beperkt, zo stelt NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

...Doordat een beperkt aantal patiëntendossiers is aangemeld bij het LSP kunnen zorgverleners vaak geen geen patiëntgegevens vinden als ze het systeem raadplegen. Het NIVEL stelt dat eerst meer patiënten hun toestemming moeten geven voordat meer zorgverleners het Landelijk Schakelpunt zullen gaan gebruiken.

Alles bij de bron; Security

Zowel patiënten als zorgverleners zijn positief over het nut van elektronische gegevensuitwisseling, ook al is het gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor het uitwisselen van medische gegevens nog beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) naar de opvattingen over en ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling, in opdracht van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Sinds 2012 is ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking om toestemming gevraagd. Van hen heeft 80 procent toestemming gegeven en 9 procent gaat het mogelijk nog doen. 11 Procent is niet van plan toestemming te geven, vooral vanwege twijfels over de privacy of omdat zij het (nog) niet nodig vinden.

Alles bij de bron; AutomGids

11 miljoen Nederlanders hebben zich niet aangemeld voor het nieuwe elektronisch patiëntendossier, het LSP (Landelijk Schakelpunt). Daardoor zijn hun gegevens vanaf 1 januari volgend jaar niet meer automatisch door artsen en apothekers op te zoeken, zo meldt BNR.

Volgens apotheker Peter Sollie valt het aantal aangemelde Nederlanders tegen. "Er zijn bepaalde patiëntengroepen waar we problemen mee hebben. Dat zijn één de psychische patiënten, die toch al wat argwanend zijn over alles, ook ten gevolge van hun ziekte", laat de apotheker weten. Ook allochtonen en ouderen zouden argwanend tegenover het LSP staan en zich liever niet laten registreren merkt Sollie op.

Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF zegt de zorgen van mensen te begrijpen en stelt dat patiënten zelf een keuze moeten maken. 

Alles bij de bron; Security

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na eigen onderzoek geconcludeerd dat in het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens werden uitgewisseld van mensen van wie de rechtsgeldige toestemming daarvoor niet kon worden aangetoond.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de verantwoordelijke instantie voor de medische gegevensuitwisseling via het LSP, de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ), inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Uit een steekproef van 149 dossiers bleek dat uiteindelijk in 8 onderzochte dossiers niet kon worden aangetoond dat sprake was van rechtsgeldige, uitdrukkelijke toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Zo ontbrak in enkele dossiers het bewijs dat rechtsgeldige toestemming was gegeven en bij andere dossiers bleek vooraf onvoldoende informatie over de uitwisseling aan de patiënt te zijn verstrekt.

Het CBP heeft al verschillende malen gewezen op het feit dat een grootschalige uitwisseling van medische gegevens via het LSP alléén kan als mensen daarvoor op basis van heldere informatie hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Zo moet onder meer helder zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt, met welk doel dit gebeurt en aan wie deze gegevens worden gegeven.

Het CBP verlangt dat de informatie daadwerkelijk aan de patiënt wordt verstrekt. Het neerleggen van folders op de balie, het aanbieden in een folderrek of een downloadmogelijkheid op de website van de zorgverlener is volgens het College onvoldoende.

Alles bij de bron; AutomGids

Bemoeizorg is (1) het helpen van zogeheten ‘zorgwekkende zorgmijders’ bij het onderkennen en stellen van hun hulpvraag als er sprake is van complexe psychische en/of psychosociale en/of somatische problematiek, (2) hen actief uit te nodigen zorg te accepteren en (3) het zorgaanbod op hun vragen en problemen af te stemmen.

Doelen van bemoeizorg zijn: (1) het geleiden van zorgwekkende zorgmijders naar reguliere zorg; (2) het verminderen van problemen die de cliënt zelf of zijn omgeving ervaart;(3) de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen; (4) de overlast, die deze cliënt in sommige gevallen veroorzaakt, te verminderen.

Deze Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg en het bijbehorende Stroomschema geven aan in welke bemoeizorg situaties gegevensuitwisseling zonder toestemming mogelijk is, en aan welke mate van zorgvuldigheid daarbij moet worden voldaan....

...Gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld de woningcorporatie, politie, gemeente, GGZ en GGD brengt dan aan het licht hoe ernstig de situatie is. Dat maakt het mogelijk om mensen in schijnbaar uitzichtloze situaties op te sporen en hun de hand te reiken. Het feit dat bij bemoeizorg vele partijen zijn betrokken, maakt de gegevensuitwisseling er sowieso al niet makkelijker op. Elke partij verzamelt immers haar eigen informatie, in een eigen dossier en automatiseringssysteem, waaraan vanuit verschillende wetten eisen zijn gesteld.
Toestemming

Maar aangezien bemoeizorg is bedoeld voor mensen die zelf geen zorg vragen, geven cliënten ook niet altijd toestemming voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens. Vaak wordt de privacywetgeving door zorgverleners dan ook gezien als een extra belemmering voor het uitwisselen van gegevens.

Alles bij de bron; KNMG-Artsennet

Big data is al jaren een buzzword, maar de afgelopen maanden is het gebruik van grote hoeveelheden data vooral in de medische sector in een stroomversnelling geraakt. Wat betekent dat voor ons; de patiënten en gebruikers?..

..."Gezondheidszorg zal meer en meer een softwaresector gaan worden", zegt Lucien Engelen, directeur van het REshape Center van het Radboudumc. "Technologie verzamelt zich steeds meer in en om ons lichaam", zegt Engelen. Doordat er tegenwoordig overal sensors op kunnen worden geplakt is er "een explosie aan data". 

...Maar van wie is die data? Is die van de patiënt, het ziekenhuis, of misschien het bedrijf dat die data analyseert? Waar die grenzen liggen is niet zo makkelijk te bepalen; sommige gegevens zijn vanzelfsprekend van de patiënt, andere gegevens behoren, zoals nu ook al het geval is, toe aan de zorginstellingen.

De bedrijven die de informatie analyseren en opslaan hebben die gegevens bovendien ook nodig om hun systemen goed in te kunnen richten. Er moet ook voor hen duidelijkheid komen over die grenzen zodat zij in staat worden gesteld correct te handelen binnen die kaders. De discussie over data-eigendom moet volgens Tas dan ook opnieuw en "heel expliciet" worden gevoerd.

De informatie die wordt gebruikt voor grootschalige analyses is in ieder geval wel altijd anoniem. "Het delen van data moet door de patiënt worden goedgekeurd en wordt bovendien geanonimiseerd in de databases waarin ze worden opgeslagen. Het gaat om terabytes per patient."

Alles bij de bron; NU

Het nieuws dat het CWZ stopt met Epic, heeft in het CWZ en Radboudumc veel losgemaakt. Sinds oktober werkt het Radboud met Epic, het CWZ zou hiermee in 2015 starten. Een zelfde EPD-systeem zou overdrachten versoepelen voor patiënten die veelvuldig worden uitgewisseld.

Woensdag maakte het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen bekend niet met Epic in zee te willen, onder meer omdat de privacy onvoldoende zou zijn gewaarborgd.  Een dag later nuanceert het CWZ: "Epic als product kan wél privacy bieden. We willen niet verder met Epic, omdat de fabrikant geen garanties voor privacy wilde bieden onder de voorwaarden die wij wilden."

Patiënten van het Radboudumc hoeven niet bang te zijn dat gegevens op straat komen te liggen, omdat gebruik wordt gemaakt van het EPD-systeem Epic. "De privacy is gewaarborgd volgens alle wetten en regels. Daar zorgen we voor, daar staan we voor, nu en in de toekomst", aldus een woordvoerster.

Alles bij de bron; deGelderlander

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha