EPD

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is volledig gestopt met het gebruik van papieren medische dossiers. Alle zorgverleners in het ziekenhuis maken voortaan gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin staan de medische gegevens van een patiënt. Het ziekenhuis is hiermee naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in het Noorden dat geen papieren dossiers meer gebruikt.

In de afgelopen jaren heeft het Martini Ziekenhuis het EPD gefaseerd ingevoerd. Inmiddels is het laatste medisch specialisme overgezet en werkt het ziekenhuis helemaal digitaal. "In de papieren medische dossiers werden de medische gegevens handmatig bijgehouden. Dat gaf een groter risico op fouten, onvolledige informatie of zoekraken. In het nieuwe EPD staat alle informatie van de patiënt bij elkaar", zegt Peter Littooij van de Raad van Bestuur.

Lees verder: security.nl

Privacy, omgang met medische gegevens en beveiliging van verzuimsystemen moeten geborgd worden via een basiscontract.

Deze oproep doet OVAL, het overkoepelend orgaan van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit, aan de overheid. OVAL stelt dat uitwassen in de markt moeten worden bestreden. 

OVAL herhaalt haar oproep naar aanleiding van het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar verzuimsystemen van het ICT-bedrijf VCD Humannet. De organisatie onderschrijft de brief van CBP waarin beheerders van verzuimsystemen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de beveiliging van systemen. 

Lees verder: AG

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft vandaag een brief naar tientallen beheerders van verzuimsystemen gestuurd dat ze ervoor moeten zorgen dat medische gegevens in de systemen goed zijn beveiligd, nadat het bij de verzuimsystemen van ICT-bedrijf VCD Humannet verschillende problemen had aangetroffen. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers.

Medische gegevens, zoals in de verzuimsystemen opgenomen, zijn gegevens van gevoelige aard. Voor het verwerken hiervan gelden extra wettelijke eisen. "Werkgevers en arbodiensten moeten werken met systemen waarin deze gegevens goed zijn beveiligd. En werknemers moeten daarop kunnen vertrouwen", aldus het CBP. Bij VCD Humannet bleek de beveiliging te kort te schieten en waren medische gegevens niet goed beveiligd.

Lees verder: security.nl

Een Amerikaanse zorgverzekeraar heeft 1,1 miljoen klanten gewaarschuwd nadat aanvallers vorig jaar toegang tot een database met persoonsgegevens wisten te krijgen. Volgens CareFirst BlueCross BlueShield is het het doelwit van een "geraffineerde cyberaanval" geworden, maar details waaruit de complexiteit van de aanval zouden blijken worden niet gegeven. De aanval kwam aan het licht na onderzoek van een Amerikaans beveiligingsbedrijf.

Uit het onderzoek bleek dat de aanvallers in juni 2014 toegang tot een database met klantgegevens hebben gekregen. Het gaat om gebruikersnamen die klanten voor de websites van de zorgverlener gebruiken, alsmede namen, geboortedata, e-mailadressen en gebruikersidentificatienummers. Om op de websites van de zorgverlener in te loggen is ook een wachtwoord nodig, maar die was niet in de database opgeslagen.

Lees meer: security.nl

Veel patiënten willen op een gegeven moment medische gegevens online kunnen inzien, zo blijkt uit onderzoek (pdf) onder 11.000 leden van de Patiëntenfederatie NPCF. De federatie merkt op dat de groep deelnemers niet volledig representatief is voor de Nederlandse bevolking. Het NPCF wil dat elke Nederlander in de toekomst over een PGD kan beschikken.

De bedoeling is dat rond 2020 iedereen die dat wil een persoonlijk gezondheidsdossier kan hebben. In dat dossier kan de patiënt alle medische en persoonlijke informatie opnemen die hij van belang acht. Negen procent (1067 mensen) van de 11.000 mensen die meededen aan het onderzoek hebben een PGD of hebben daar gebruik van gemaakt. Deze groep is daar zeer tevreden over. Ze gebruiken het dossier om overzicht te houden over wat er met hen aan de hand is.

Ook wordt als reden gegeven dat zorgverleners zo eenvoudig kunnen zien wat er bij de patiënt speelt en omdat ze zelf dankzij het PGD een goed beeld hebben van hoe hun gezondheid zich ontwikkelt.

Lees verder: security.nl

De regelgeving in de zorg is doorgeschoten. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) moet ingrijpen in plaats van het almaar complexer te maken. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants in een open brief aan de Tweede Kamer.

Te veel instanties controleren de ziekenhuizen, er is te weinig vertrouwen in artsen en te weinig ruimte voor “mensgericht denken”, schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit bedreigt de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg.

Volgens de organisatie staat het “systeemdenken” teveel centraal.

“Oplossingen worden gezocht in regels, kaders, controle en toezicht.”

Volgens de accountants is meer vertrouwen nodig in de professionaliteit van medici en ziekenhuizen. De beroepsorganisatie houdt een pleidooi voor “regelrust” waarbij slechts eenmaal per jaar zaken worden aangepast, en niet meer op het laatste moment en met terugwerkende kracht.

Lees verder: NRC

De Eerste Kamer heeft zoveel fundamentele vragen over het wetsvoorstel voor elektronische patiëntendossiers, dat minister Schippers (VVD) niet in staat is deze op tijd te beantwoorden. Door dit uitstel is de kans groot dat behandeling pas na de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer plaatsvindt. Gezien de aard van de vragen is het maar de vraag of dit wetsvoorstel sowieso door de Eerste Kamer komt.

Het wetsvoorstel (memorie van toelichting) riep in de Eerste Kamer vanaf het begin al veel vragen op. Om die reden organiseerde de Kamer op 13 april een bijeenkomst met deskundigen uit de sector. Het wetsvoorstel geeft kaders voor alle Elektronische PatiëntenDossiers (EPD's) en tevens een juridische inbedding voor het landelijke EPD, dat tegenwoordig LSP wordt genoemd. Vrijwel alle deskundigen uitten tijdens de bijeenkomst stevige kritiek op het voorstel.

Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst heeft de Eerste Kamer forse kritiek op het wetsvoorstel. Zo stelt de VVD-fractie dat het wetsvoorstel niets doet om de privacy van patiënten beter te beschermen. De VVD, SP en GroenLinks constateren met de deskundigen dat een deel van de wet zelfs onuitvoerbaar lijkt. De PvdA fractie vindt "dat de patiënt niet alleen geen voordeel heeft van het onderhavige wetsvoorstel, maar wel nadelen". De SP is door de deskundigenbijeenkomst "nog sceptischer dan zij al waren over nut, noodzaak en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel".

PvdA, SP, GroenLinks en D66 pleiten voor onderzoek naar een alternatief systeem voor gegevensuitwisseling. Met een alternatief systeem voor het LSP kan het 'onuitvoerbare' onderdeel uit het wetsvoorstel worden geschrapt. Ook de huisartsen pleiten voor zo'n alternatief.

De Eerste Kamer zou dit wetsvoorstel op 26 mei behandelen, de laatste vergaderdag in de huidige samenstelling. Nu de minister niet op tijd met antwoorden komt, staat snelle behandeling van het wetsvoorstel op losse schroeven.

Lees het volledige artikel: Privacybarometer.nl 

Elske Hijlkema is woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, Karen van Rijsewijk is woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ. Beiden gaan in op de afspraak van zorgverzekeraars dat vanaf april 2015 de zorggegevens van hun cliënten extra beveiligd zijn...

...dankzij de razendsnelle digitale ontwikkelingen is het nu mogelijk dat de verzekerde zelf kan nakijken wat de zorg kost en of de rekeningen die gedeclareerd worden, wel kloppen. Sinds kort is hierbij wel een extra beveiligingscode nodig – bij de meeste zorgverzekeraars gaat het om een sms die op de mobiele telefoon binnenkomt.

De heer H. uit H. klaagt hierover in een brief aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Zo'n extra beveiliging is volgens de briefschrijver nergens voor nodig. Een verzekerde kan toch zeker zelf wel bepalen welke beveiliging hij kiest voor zijn medische gegevens? De irritatie is heel begrijpelijk – zo'n extra handeling is vervelend, en zoals H. terecht constateert: niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon...

...De heer H. verwijst naar de Belastingdienst, die geen extra beveiligingscode vraagt. Gegevens van de Belastingdienst zijn toch op zijn minst privacygevoeliger dan de gegevens van een zorgverzekeraar, vindt hij.

Daar zal niet iedereen het mee eens zijn: het medicijngebruik van een verzekerde, welke psychiater of specialist de verzekerde bezoekt en hoe vaak, is voor veel mensen toch nog nét wat privacygevoeliger dan inkomensgegevens. En dat gaat des te meer gelden naarmate artsen en ziekenhuizen de komende jaren steeds meer specifieke en gedetailleerde informatie op de declaratie zetten.

Alles bij de bron; EindhovensDagblad

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha