EPD

De Eerste Kamer heeft zoveel fundamentele vragen over het wetsvoorstel voor elektronische patiëntendossiers, dat minister Schippers (VVD) niet in staat is deze op tijd te beantwoorden. Door dit uitstel is de kans groot dat behandeling pas na de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer plaatsvindt. Gezien de aard van de vragen is het maar de vraag of dit wetsvoorstel sowieso door de Eerste Kamer komt.

Het wetsvoorstel (memorie van toelichting) riep in de Eerste Kamer vanaf het begin al veel vragen op. Om die reden organiseerde de Kamer op 13 april een bijeenkomst met deskundigen uit de sector. Het wetsvoorstel geeft kaders voor alle Elektronische PatiëntenDossiers (EPD's) en tevens een juridische inbedding voor het landelijke EPD, dat tegenwoordig LSP wordt genoemd. Vrijwel alle deskundigen uitten tijdens de bijeenkomst stevige kritiek op het voorstel.

Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst heeft de Eerste Kamer forse kritiek op het wetsvoorstel. Zo stelt de VVD-fractie dat het wetsvoorstel niets doet om de privacy van patiënten beter te beschermen. De VVD, SP en GroenLinks constateren met de deskundigen dat een deel van de wet zelfs onuitvoerbaar lijkt. De PvdA fractie vindt "dat de patiënt niet alleen geen voordeel heeft van het onderhavige wetsvoorstel, maar wel nadelen". De SP is door de deskundigenbijeenkomst "nog sceptischer dan zij al waren over nut, noodzaak en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel".

PvdA, SP, GroenLinks en D66 pleiten voor onderzoek naar een alternatief systeem voor gegevensuitwisseling. Met een alternatief systeem voor het LSP kan het 'onuitvoerbare' onderdeel uit het wetsvoorstel worden geschrapt. Ook de huisartsen pleiten voor zo'n alternatief.

De Eerste Kamer zou dit wetsvoorstel op 26 mei behandelen, de laatste vergaderdag in de huidige samenstelling. Nu de minister niet op tijd met antwoorden komt, staat snelle behandeling van het wetsvoorstel op losse schroeven.

Lees het volledige artikel: Privacybarometer.nl 

Elske Hijlkema is woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, Karen van Rijsewijk is woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ. Beiden gaan in op de afspraak van zorgverzekeraars dat vanaf april 2015 de zorggegevens van hun cliënten extra beveiligd zijn...

...dankzij de razendsnelle digitale ontwikkelingen is het nu mogelijk dat de verzekerde zelf kan nakijken wat de zorg kost en of de rekeningen die gedeclareerd worden, wel kloppen. Sinds kort is hierbij wel een extra beveiligingscode nodig – bij de meeste zorgverzekeraars gaat het om een sms die op de mobiele telefoon binnenkomt.

De heer H. uit H. klaagt hierover in een brief aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Zo'n extra beveiliging is volgens de briefschrijver nergens voor nodig. Een verzekerde kan toch zeker zelf wel bepalen welke beveiliging hij kiest voor zijn medische gegevens? De irritatie is heel begrijpelijk – zo'n extra handeling is vervelend, en zoals H. terecht constateert: niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon...

...De heer H. verwijst naar de Belastingdienst, die geen extra beveiligingscode vraagt. Gegevens van de Belastingdienst zijn toch op zijn minst privacygevoeliger dan de gegevens van een zorgverzekeraar, vindt hij.

Daar zal niet iedereen het mee eens zijn: het medicijngebruik van een verzekerde, welke psychiater of specialist de verzekerde bezoekt en hoe vaak, is voor veel mensen toch nog nét wat privacygevoeliger dan inkomensgegevens. En dat gaat des te meer gelden naarmate artsen en ziekenhuizen de komende jaren steeds meer specifieke en gedetailleerde informatie op de declaratie zetten.

Alles bij de bron; EindhovensDagblad

De epd-leveranciers werken hard aan de integratie van het epd met e-health, als apps, zelfmeetapparatuur en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD). In een marktinventarisatie van M&I-Partners vertellen de leveranciers hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken en wat zij nu al doen op het gebied van e-health in combinatie met hun epd.

De opstellers van de marktinventarisatie zien dat e-health steeds vaker deel uitmaakt van de behandeling van patiënten. 'Hoewel de verwachtingen hoog zijn, zien we op dit moment vooral nog pilots en helaas nog weinig integratie tussen e-health-oplossingen en bestaande epd's in ziekenhuizen. Veel e-health-oplossingen of apps zijn vooralsnog losstaande oplossingen die de patiënt vaak zelf gebruikt. Denk aan de vele zelfmeetapparaten die gegevens over je gezondheid verzamelen.' 

Vanwege databetrouwbaarheid, koppelingen, uitwisseling en beveiliging zou het handiger zijn als e-health als bewezen "verlengstuk" zou functioneren van de bestaande epd/ZIS-oplossingen, menen de drie onderzoekers. 'De partijen spelen op verschillende manieren in op deze ontwikkelingen... De verscheidenheid kan leiden tot een war of platforms.' Adams, Bonnee en Van Luxemburg vroegen zich daarom af op welk paard epd/ZIS-leveranciers wedden en of zij plannen hebben om zelf oplossingen op de markt te brengen. Het resultaat is zichtbaar in de marktinventarisatie.

Die laat zien dat er nog veel 'gaten' zitten in het marktaanbod van de epd-leveranciers op het gebied van integratie tussen het epd met e-healthapps, zelfmeetapparatuur en PGD's. De marktpartijen houden er ieder een eigen visie op na. Ze delen wel de mening dat de rol van standaarden en een voldoende open architectuur cruciale factoren zijn om e-health op een hoger plan te krijgen.

Alles bij de bron; ZorgVisie [uitgebreid artikel]

Patiënten hebben nog nauwelijks inzage in hun medische dossier via een patiëntenportaal bij Nederlandse ziekenhuizen. Slechts 8 procent van de ziekenhuizen heeft een uitgebreid patiëntportaal. Inzage in het medisch dossier is mogelijk bij slechts 2 procent van de algemene ziekenhuizen, 18 procent van de topklinische ziekenhuizen en 50 procent van de UMC's.

Uit onderzoek van Kaiser Permanente in de VS blijkt dat een patiëntportaal met inzage in het persoonlijk dossier een positief effect heeft op de tevredenheid van de patiënt en hun wens om bij hun zorgaanbieder te blijven. M&I/Partners verwacht dat het aantal patiëntportalen en het aantal beschikbare functionaliteiten de komende twee jaar een vlucht zal nemen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat 80% van de chronisch zieken binnen 5 jaar directe toegang moet hebben tot bepaalde medische gegevens. Voor de overige Nederlanders is de ambitie dat dit over vijf jaar minimaal bij 40% het geval is.

M&I verwacht verder dat patiëntportalen meer gaan samenwerken met verschillende devices als ECG-stickers en smartphones. Dat kan direct, maar ook via integratieplatformen als Apple Healthkit of het platform van Philips.

Alles bij de bron; AutomGids

Het Erasmus MC en het UMC Groningen hebben besloten de implementatie van de Siemens Suite, waaronder Soarian, te beëindigen. Soarian is het elektronisch patiëntendossier (epd) dat door Siemens Health Services is ontwikkeld.

Onder meer het feit dat Siemens Health Services in de zomer van vorig jaar is verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Cerner, heeft daarbij een rol gespeeld. De raden van bestuur van Erasmus MC en UMC Groningen zijn gezamenlijk in het najaar van 2011 de Europese aanbesteding gestart voor een nieuw elektronisch patiëntendossier/ziekenhuisinformatiesysteem (zis). Of er ook in de toekomst tussen de UMC’s zal worden samengewerkt bij de bouw van een nieuw epd/zis, hangt af van de nieuw te kiezen strategieën. Beide UMC’s oriënteren zich de komende periode op de toekomst.

Alles bij de bron; Computable

De meeste Nederlanders hebben zich niet aangemeld voor het Landelijk Schakelpunt (LSP), zoals het nieuwe EPD wordt genoemd, wat het gebruik van het LSP voor de uitwisseling van medische gegevens beperkt, zo stelt NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

...Doordat een beperkt aantal patiëntendossiers is aangemeld bij het LSP kunnen zorgverleners vaak geen geen patiëntgegevens vinden als ze het systeem raadplegen. Het NIVEL stelt dat eerst meer patiënten hun toestemming moeten geven voordat meer zorgverleners het Landelijk Schakelpunt zullen gaan gebruiken.

Alles bij de bron; Security

Zowel patiënten als zorgverleners zijn positief over het nut van elektronische gegevensuitwisseling, ook al is het gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor het uitwisselen van medische gegevens nog beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) naar de opvattingen over en ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling, in opdracht van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Sinds 2012 is ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking om toestemming gevraagd. Van hen heeft 80 procent toestemming gegeven en 9 procent gaat het mogelijk nog doen. 11 Procent is niet van plan toestemming te geven, vooral vanwege twijfels over de privacy of omdat zij het (nog) niet nodig vinden.

Alles bij de bron; AutomGids

11 miljoen Nederlanders hebben zich niet aangemeld voor het nieuwe elektronisch patiëntendossier, het LSP (Landelijk Schakelpunt). Daardoor zijn hun gegevens vanaf 1 januari volgend jaar niet meer automatisch door artsen en apothekers op te zoeken, zo meldt BNR.

Volgens apotheker Peter Sollie valt het aantal aangemelde Nederlanders tegen. "Er zijn bepaalde patiëntengroepen waar we problemen mee hebben. Dat zijn één de psychische patiënten, die toch al wat argwanend zijn over alles, ook ten gevolge van hun ziekte", laat de apotheker weten. Ook allochtonen en ouderen zouden argwanend tegenover het LSP staan en zich liever niet laten registreren merkt Sollie op.

Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF zegt de zorgen van mensen te begrijpen en stelt dat patiënten zelf een keuze moeten maken. 

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha