EPD

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft vandaag een brief naar tientallen beheerders van verzuimsystemen gestuurd dat ze ervoor moeten zorgen dat medische gegevens in de systemen goed zijn beveiligd, nadat het bij de verzuimsystemen van ICT-bedrijf VCD Humannet verschillende problemen had aangetroffen. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers.

Medische gegevens, zoals in de verzuimsystemen opgenomen, zijn gegevens van gevoelige aard. Voor het verwerken hiervan gelden extra wettelijke eisen. "Werkgevers en arbodiensten moeten werken met systemen waarin deze gegevens goed zijn beveiligd. En werknemers moeten daarop kunnen vertrouwen", aldus het CBP. Bij VCD Humannet bleek de beveiliging te kort te schieten en waren medische gegevens niet goed beveiligd.

Lees verder: security.nl

Een Amerikaanse zorgverzekeraar heeft 1,1 miljoen klanten gewaarschuwd nadat aanvallers vorig jaar toegang tot een database met persoonsgegevens wisten te krijgen. Volgens CareFirst BlueCross BlueShield is het het doelwit van een "geraffineerde cyberaanval" geworden, maar details waaruit de complexiteit van de aanval zouden blijken worden niet gegeven. De aanval kwam aan het licht na onderzoek van een Amerikaans beveiligingsbedrijf.

Uit het onderzoek bleek dat de aanvallers in juni 2014 toegang tot een database met klantgegevens hebben gekregen. Het gaat om gebruikersnamen die klanten voor de websites van de zorgverlener gebruiken, alsmede namen, geboortedata, e-mailadressen en gebruikersidentificatienummers. Om op de websites van de zorgverlener in te loggen is ook een wachtwoord nodig, maar die was niet in de database opgeslagen.

Lees meer: security.nl

Veel patiënten willen op een gegeven moment medische gegevens online kunnen inzien, zo blijkt uit onderzoek (pdf) onder 11.000 leden van de Patiëntenfederatie NPCF. De federatie merkt op dat de groep deelnemers niet volledig representatief is voor de Nederlandse bevolking. Het NPCF wil dat elke Nederlander in de toekomst over een PGD kan beschikken.

De bedoeling is dat rond 2020 iedereen die dat wil een persoonlijk gezondheidsdossier kan hebben. In dat dossier kan de patiënt alle medische en persoonlijke informatie opnemen die hij van belang acht. Negen procent (1067 mensen) van de 11.000 mensen die meededen aan het onderzoek hebben een PGD of hebben daar gebruik van gemaakt. Deze groep is daar zeer tevreden over. Ze gebruiken het dossier om overzicht te houden over wat er met hen aan de hand is.

Ook wordt als reden gegeven dat zorgverleners zo eenvoudig kunnen zien wat er bij de patiënt speelt en omdat ze zelf dankzij het PGD een goed beeld hebben van hoe hun gezondheid zich ontwikkelt.

Lees verder: security.nl

De regelgeving in de zorg is doorgeschoten. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) moet ingrijpen in plaats van het almaar complexer te maken. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants in een open brief aan de Tweede Kamer.

Te veel instanties controleren de ziekenhuizen, er is te weinig vertrouwen in artsen en te weinig ruimte voor “mensgericht denken”, schrijft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit bedreigt de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg.

Volgens de organisatie staat het “systeemdenken” teveel centraal.

“Oplossingen worden gezocht in regels, kaders, controle en toezicht.”

Volgens de accountants is meer vertrouwen nodig in de professionaliteit van medici en ziekenhuizen. De beroepsorganisatie houdt een pleidooi voor “regelrust” waarbij slechts eenmaal per jaar zaken worden aangepast, en niet meer op het laatste moment en met terugwerkende kracht.

Lees verder: NRC

De Eerste Kamer heeft zoveel fundamentele vragen over het wetsvoorstel voor elektronische patiëntendossiers, dat minister Schippers (VVD) niet in staat is deze op tijd te beantwoorden. Door dit uitstel is de kans groot dat behandeling pas na de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer plaatsvindt. Gezien de aard van de vragen is het maar de vraag of dit wetsvoorstel sowieso door de Eerste Kamer komt.

Het wetsvoorstel (memorie van toelichting) riep in de Eerste Kamer vanaf het begin al veel vragen op. Om die reden organiseerde de Kamer op 13 april een bijeenkomst met deskundigen uit de sector. Het wetsvoorstel geeft kaders voor alle Elektronische PatiëntenDossiers (EPD's) en tevens een juridische inbedding voor het landelijke EPD, dat tegenwoordig LSP wordt genoemd. Vrijwel alle deskundigen uitten tijdens de bijeenkomst stevige kritiek op het voorstel.

Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst heeft de Eerste Kamer forse kritiek op het wetsvoorstel. Zo stelt de VVD-fractie dat het wetsvoorstel niets doet om de privacy van patiënten beter te beschermen. De VVD, SP en GroenLinks constateren met de deskundigen dat een deel van de wet zelfs onuitvoerbaar lijkt. De PvdA fractie vindt "dat de patiënt niet alleen geen voordeel heeft van het onderhavige wetsvoorstel, maar wel nadelen". De SP is door de deskundigenbijeenkomst "nog sceptischer dan zij al waren over nut, noodzaak en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel".

PvdA, SP, GroenLinks en D66 pleiten voor onderzoek naar een alternatief systeem voor gegevensuitwisseling. Met een alternatief systeem voor het LSP kan het 'onuitvoerbare' onderdeel uit het wetsvoorstel worden geschrapt. Ook de huisartsen pleiten voor zo'n alternatief.

De Eerste Kamer zou dit wetsvoorstel op 26 mei behandelen, de laatste vergaderdag in de huidige samenstelling. Nu de minister niet op tijd met antwoorden komt, staat snelle behandeling van het wetsvoorstel op losse schroeven.

Lees het volledige artikel: Privacybarometer.nl 

Elske Hijlkema is woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, Karen van Rijsewijk is woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ. Beiden gaan in op de afspraak van zorgverzekeraars dat vanaf april 2015 de zorggegevens van hun cliënten extra beveiligd zijn...

...dankzij de razendsnelle digitale ontwikkelingen is het nu mogelijk dat de verzekerde zelf kan nakijken wat de zorg kost en of de rekeningen die gedeclareerd worden, wel kloppen. Sinds kort is hierbij wel een extra beveiligingscode nodig – bij de meeste zorgverzekeraars gaat het om een sms die op de mobiele telefoon binnenkomt.

De heer H. uit H. klaagt hierover in een brief aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Zo'n extra beveiliging is volgens de briefschrijver nergens voor nodig. Een verzekerde kan toch zeker zelf wel bepalen welke beveiliging hij kiest voor zijn medische gegevens? De irritatie is heel begrijpelijk – zo'n extra handeling is vervelend, en zoals H. terecht constateert: niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon...

...De heer H. verwijst naar de Belastingdienst, die geen extra beveiligingscode vraagt. Gegevens van de Belastingdienst zijn toch op zijn minst privacygevoeliger dan de gegevens van een zorgverzekeraar, vindt hij.

Daar zal niet iedereen het mee eens zijn: het medicijngebruik van een verzekerde, welke psychiater of specialist de verzekerde bezoekt en hoe vaak, is voor veel mensen toch nog nét wat privacygevoeliger dan inkomensgegevens. En dat gaat des te meer gelden naarmate artsen en ziekenhuizen de komende jaren steeds meer specifieke en gedetailleerde informatie op de declaratie zetten.

Alles bij de bron; EindhovensDagblad

De epd-leveranciers werken hard aan de integratie van het epd met e-health, als apps, zelfmeetapparatuur en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD). In een marktinventarisatie van M&I-Partners vertellen de leveranciers hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken en wat zij nu al doen op het gebied van e-health in combinatie met hun epd.

De opstellers van de marktinventarisatie zien dat e-health steeds vaker deel uitmaakt van de behandeling van patiënten. 'Hoewel de verwachtingen hoog zijn, zien we op dit moment vooral nog pilots en helaas nog weinig integratie tussen e-health-oplossingen en bestaande epd's in ziekenhuizen. Veel e-health-oplossingen of apps zijn vooralsnog losstaande oplossingen die de patiënt vaak zelf gebruikt. Denk aan de vele zelfmeetapparaten die gegevens over je gezondheid verzamelen.' 

Vanwege databetrouwbaarheid, koppelingen, uitwisseling en beveiliging zou het handiger zijn als e-health als bewezen "verlengstuk" zou functioneren van de bestaande epd/ZIS-oplossingen, menen de drie onderzoekers. 'De partijen spelen op verschillende manieren in op deze ontwikkelingen... De verscheidenheid kan leiden tot een war of platforms.' Adams, Bonnee en Van Luxemburg vroegen zich daarom af op welk paard epd/ZIS-leveranciers wedden en of zij plannen hebben om zelf oplossingen op de markt te brengen. Het resultaat is zichtbaar in de marktinventarisatie.

Die laat zien dat er nog veel 'gaten' zitten in het marktaanbod van de epd-leveranciers op het gebied van integratie tussen het epd met e-healthapps, zelfmeetapparatuur en PGD's. De marktpartijen houden er ieder een eigen visie op na. Ze delen wel de mening dat de rol van standaarden en een voldoende open architectuur cruciale factoren zijn om e-health op een hoger plan te krijgen.

Alles bij de bron; ZorgVisie [uitgebreid artikel]

Patiënten hebben nog nauwelijks inzage in hun medische dossier via een patiëntenportaal bij Nederlandse ziekenhuizen. Slechts 8 procent van de ziekenhuizen heeft een uitgebreid patiëntportaal. Inzage in het medisch dossier is mogelijk bij slechts 2 procent van de algemene ziekenhuizen, 18 procent van de topklinische ziekenhuizen en 50 procent van de UMC's.

Uit onderzoek van Kaiser Permanente in de VS blijkt dat een patiëntportaal met inzage in het persoonlijk dossier een positief effect heeft op de tevredenheid van de patiënt en hun wens om bij hun zorgaanbieder te blijven. M&I/Partners verwacht dat het aantal patiëntportalen en het aantal beschikbare functionaliteiten de komende twee jaar een vlucht zal nemen. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat 80% van de chronisch zieken binnen 5 jaar directe toegang moet hebben tot bepaalde medische gegevens. Voor de overige Nederlanders is de ambitie dat dit over vijf jaar minimaal bij 40% het geval is.

M&I verwacht verder dat patiëntportalen meer gaan samenwerken met verschillende devices als ECG-stickers en smartphones. Dat kan direct, maar ook via integratieplatformen als Apple Healthkit of het platform van Philips.

Alles bij de bron; AutomGids

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha