EPD

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving. Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg ( 31.466 ) is in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamercommissie VWS/JG schriftelijke vragen gesteld.

De regering heeft hierop in een memorie van antwoord gereageerd. Als voorbereiding op de verdere behandeling van het wetsvoorstel wil de Kamercommissie zich verder verdiepen in de verschillende aspecten van het kabinetsvoorstel en de eventuele gevolgen voor de sector en de burgers.

Deze verkenning wordt vormgegeven door een expertmeeting en een onderzoek naar opvattingen van burgers over het EPD. De Eerste Kamer wordt hierbij ondersteund door het Rathenau Instituut.

lees verder bij de bron; www.eerstekamer.nl

Een quote uit een artikel/ingezonden stuk uit een regionaal dagblad geschreven door een verontruste huisarts;

Quote;

Het EPD, elektronisch patiënten dossier, moet er voor zorgen dat al deze zorgverleners in uw medisch dossier kunnen kijken. Van een medisch geheim is dan al lang geen sprake meer. Ruim 400.000 mensen kunnen precies lezen wat u met de huisarts bespreekt. Het werk van de huisarts, wat vooral gebaseerd is op vertrouwen en geheimhouding, wordt op deze wijze onmogelijk gemaakt. De financiering van dit overbodige systeem zal ten koste gaan van de eerste lijns zorg.

End Quote

één van de comments op het artikel verwijst naar de column van Marc Chavannes van 8 september die op zijn beurt weer linkt naar een 'actiegroep' binnen de huisartsen beroepsgroep met de naam 'Comité Wake Up'.

Op hun site staat een stuk over het EPD en welke zorgen zij daarover hebben.

De GGZ in Friesland kiest voor een webgebaseerde oplossing als elektronisch patientendossier. Dat is beter dan het landelijk systeem.

GGZ Friesland wil het systeem in december gereed hebben en aanbieden aan patiënten. Dat laat Hans Kedzierski, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Friesland, weten aan BNR.

Kedzierski zegt dat dit patiënten meer regie geeft over de eigen patiëntgegevens en de beschikbaarheid daarvan. "Dat is het huidige systeem niet voorzien. Wij willen patiënten meer betrekken bij de informatie en hoe er met de informatie wordt omgegaan".

Lees verder bij de bron; webwereld.nl

In de kantlijn van het NRC....je leest er bijna overheen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens keurt het voorstel af van minister Klink (Volksgezondheid, CDA) om de wet voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te wijzigen. Artsen mogen nu alleen maar zien dat een patiënt gegevens uit zijn EPD heeft laten verwijderen, als dat de zorgverlening ten goede komt. Ook mag de arts de patiënt niet vragen wat hij uit zijn dossier heeft laten schrappen. Klink wil dat een arts die inzage in een dossier krijgt, kan zien dat de gegevens onvolledig zijn. Het CBP vindt dat strijdig met de wet bescherming persoonsgegevens.

Bron; NRC

Dertigduizend patiënten van een medisch centrum in San Diego zijn gewaarschuwd dat een hacker toegang tot hun persoonlijke patiëntendossiers heeft gehad. In een brief liet het Moores kankercentrum patiënten weten dat een aanvaller de servers heeft gehackt, waar ook de persoonlijke gegevens op stonden.

Lees verder bij de bron; Security

De elektronische patiëntendossiers van 11.000 Canadezen zijn mogelijk in handen van hackers gekomen nadat die het netwerk van zorgorganisatie Alberta Health Services (AHS) wisten te infiltreren. De AHS heeft 11.582 mensen gewaarschuwd wier informatie mogelijk door een virus tussen 14 en 29 mei is buitgemaakt. Volgens het bestuur wist een aanvaller een Trojaans paard op het netwerk te plaatsen.

Lees verder bij de bron; Security.nl

 

 

Als Groot-Brittannië weer een conservatieve regering krijgt, bestaat de kans dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de NHS door het bedrijfsleven wordt beheerd. Dat meldt The Times. Patiënten zouden de mogelijkheid krijgen om hun medische gegevens te verhuizen naar een dossier van een bedrijf zoals Google Health of Microsoft HealthVault omdat de Tory's geen vertrouwen hebben in het centrale patiëntendossier, het Electronic Patient Records system, waar de Labourregering mee bezig is. Volgens de conservatieven leveren private dossiers jaarlijks een besparing van 1,65 miljard pond op het it-budget van de gezondheidszorg op.

Lees verder bij de bron; MJK-NRC

De Consumentenbond zei onlangs dat het onduidelijk is wie er aansprakelijk is bij misbruik van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). GroenLinks kamerlid Jolande Sap vroeg naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond aan minister Klink van Volksgezondheid wie aansprakelijk is bij misbruik van het EPD.

Lees verder bij de bron; NRC-MJK

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha