EPD

Demissionair minister Klink heeft uitstel gevraagd aan de Eerste Kamer voor behandelen van de wetgeving die het elektronisch patiëntendossier mogelijk maakt.

Op 1 juni zou het zo ver zijn, dat de senatoren hun oordeel zouden vellen over wijzigingen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, meer dan een jaar nadat ze de Tweede Kamer waren gepasseerd. In de tweede deskundigenbijeenkomst is een aantal vragen gesteld, die meer tijd vergen, aldus de minister. Hij laat inderdaad nog wat grote kwesties uitzoeken, zo blijkt uit de brief.

De Eerste Kamer gaat wel op 1 juni met de minister in debat over de verdere gang van zaken rondom het EPD.

Bronnen voor dit artikel:

www.ggz.nl

www.artsennet.nl

In haar vergadering van 18 mei 2010 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) geconcludeerd dat het wenselijk is – onder voorwaarde – gevolg te geven aan het verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Kamer de voorgenomen plenaire behandeling op 1 juni 2010 van het wetsvoorstel 31466 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg) uit te stellen....

...plenair met de minister van VWS te beraadslagen naar aanleiding van de in zijn brief van 6 mei 2010 geschetste ontwikkelingen.

Leden van nagenoeg alle fracties hebben te kennen gegeven tijdens die beraadslagingen het woord te willen voeren.

Bron: Brief van de comissie aan de voorzitter van de 1e kamer

 

 

De commissie bespreekt op 11 mei 2010 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2010 inzake de behandeling van dit wetsvoorstel.

De commissie wenst de nadere memorie van antwoord uiterlijk te kunnen agenderen op 18 mei 2010. De plenaire behandeling vindt plaats op 1 juni 2010.

En dit waren de vragen

Landelijke koppeling van het elektronisch patiëntendossier is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de Eerste Kamer is tegen.

Een meerderheid in de senaat vindt het bijna vijftig miljoen euro kostende landelijke systeem te duur, zo blijkt uit een rondgang van deze krant langs Eerste Kamerleden. VVD-senator Heleen Dupuis noemt het wetsvoorstel ‘absoluut prematuur’ en ‘een veel te griezelig avontuur’. SP-senator Tineke Slagter: ‘In het jaar dat dit wetsvoorstel bij ons in de Eerste Kamer ligt, is er al zoveel veranderd dat er geen wettelijke basis meer is.’

Lees het volledige artikel bij de bron; www.depers.nl

Vragen naar aanleiding van de computerstoring bij KPN, waardoor de huisartsendossiers van 5 miljoen Nederlanders en de medicatiedossiers van 8 miljoen Nederlanders bijna tien uur lang niet te raadplegen waren.

De vragen aan & antwoorden van Ab Klink staan hier

Opinie artikel uit het NRC van 9 april;

In het artikel ‘EPD is lek omwille van de bruikbaarheid’ van 26 maart wordt een onderzoek aangehaald van de Universiteit van Amsterdam waaruit zou blijken dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) onveilig is. Het belangrijkste manco zou gelegen zijn in het autorisatiemechanisme, de component die beoordeelt of iemand bevoegd is om bepaalde patiëntgegevens in te zien. Alleen iemand die een behandelrelatie heeft met een patiënt mag de gegevens inzien.

Op het Opninie blog is de discussie aan de gang

UvA-onderzoeker Van 't Noordende vindt het "onverantwoord" dat de overheid zijn beveiligingskritiek op het EPD van tafel veegt. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) kán immers niet waterdicht zijn.

Van 't Noordende vindt het getuigen van "onrealistische overmoed" van VWS om ervan uit te gaan dat inbraken hen niet kunnen overkomen. "Microsoft heeft duizenden zeer deskundige programmeurs in dienst. Toch worden ernstige fouten voortdurend ontdekt. Waarom zou het VWS dan wel lukken?"

Hij vindt het onverantwoord dat VWS de risico's van inbraken baggatelliseert. "Het gaat hier om de privacy van patiëntgegevens van alle burgers van Nederland. Beveiliging moet op de allereerste plaats staan. VWS zegt dat wel maar doet het niet."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

JLPHet ministerie van VWS kan zich totaal niet vinden de kritiek dat het landelijke EPD slecht beveiligd is. Het onderzoek van Van 't Noordende (UVA) zou slecht onderbouwd zijn en verkeerde conclusies trekken...

...Informaticus Van 't Noordende kan zich niet vinden in de kritiek van het ministerie. Hij beraadt zich op reactie waarin hij de stellingname van het ministerie zal weerleggen.

Opmerkelijk is dat Nictiz, dat betrokken is bij de technische realisatie van het EPD, het onderzoek in NRC Handelsblad eerder juist "zeer zorgvuldig" noemde.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha