EPD

Artsen willen snel praten na torpedering EPD

Denk niet dat door de torpedering van het L-EPD door de senaat het gevaar geweken is. Diverse stemmen roepen nu vooral op om Regionaal door te gaan en je hoort al stemmen om deze Regionale EPD's te verbinden tot inter- of bovenregionale EPD's. Dan moet je jezelf af gaan vragen wat het verschil is tussen het afgeschoten L-EPD en de sluipvorm IR-EPD.

...Volgens woordvoerder Lode Wiegersma is de KNMG wel groot voorstander van de digitale infrastructuur die bij het EPD hoort. De senatoren willen op bescheiden schaal in de regio beginnen en het systeem van onderop in de praktijk opbouwen...

...In het regionale systeem wordt de privacy niet voldoende bewaakt, aldus de NPCF. ,,Wettelijk moeten zorginstellingen toestemming vragen aan de patiënt om hun gegevens in een EPD om te zetten. Dit wordt nog niet altijd gedaan. Daarbij is het vaak lastig voor de patiënt om zijn dossier in te zien. Soms krijgen ze alleen gedeeltelijk toegang tot de informatie.''

Lees alles bij de bron; kassa (thnx-2-Ria)

Artsen willen door met EPD-alternatief

Het Landelijke Schakel Punt (LSP) voor de uitwisseling van patiëntengegevens moet in gebruik blijven. Ook zonder EPD moeten medische gegevens uniform opgeslagen en uitgewisseld kunnen worden. De belangenorganisaties in de (medische) zorg willen verder gaan met de gegevensuitwisseling.

“Elektronische uitwisseling van medische gegevens, regionaal of bovenregionaal, is een feit”, schrijft de Boer (Vereniging v Ziekenhuizen). Dat loopt echter (nog) niet via het LSP. “Wel zijn een landelijke infrastructuur en landelijke standaarden noodzakelijk”, aldus De Boer. Zo hoeven regionale systemen niet meer apart beveiligd en onderhouden worden. Als de gegevensuitwisseling centraal geregeld wordt zijn de systemen veiliger en efficiënter, aldus de artsen.

Lees alles bij de bron; webwereld

SP wil parlementair onderzoek EPD

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil dat er een parlementair onderzoek komt naar de gang van zaken rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat de Kamer antwoord moet vinden op vragen als hoe dit heeft kunnen gebeuren. Inmiddels is 300 miljoen euro gestoken in het systeem.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids

 

CBP wil spoedwet voor regionale EPD's

"Er is nu een groot probleem omdat de Eerste Kamer het landelijke patiëntendossier definitief afwijst", zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). "Nu is er geen wettelijke grondslag voor het opnemen en uitwisselen van patiëntgegevens, landelijk noch regionaal." 

"De minister kan alsnog een wettelijke basis maken voor de regionale EPD's", zegt Kohnstamm. "Dan moet ze nu met een spoedwet komen. Anders moeten de zorgverleners expliciet toestemming vragen aan hun patiënten."

Lees alles bij de bron; zorgvisie

 

Eerste Kamer torpedeert EPD (persbericht PrivacyFirst)

Na 14 jaar en 300 miljoen euro aan investeringen is het landelijke EPD nu aangeland waar het jaren geleden al had moeten zijn: op de Schroothoop der Draconische Wetten. 

Voortschrijdend inzicht? Wie zal het zeggen... In elk geval past deze ontwikkeling in een bredere trend die het laatste jaar gaande is en waarin de politiek steeds meer oog lijkt te krijgen voor de privacy van haar burgers. Privacy First juicht deze ontwikkeling toe en verwacht dat er nog vele andere privacyschendende wetten getorpedeerd zullen worden.

Lees alles bij de bron; privacyfirst

De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem het plan verworpen waarmee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de verplichte elektronische uitwisseling van medische gegevens wilde regelen.
Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is volgens de Senaat in de landelijke opzet nu niet veilig genoeg. 

Lees alles bij de bronnen; automatiseringsgids, security, tweakers, webwereld

Minister doet Eerste Kamer concessie tijdens EPD-debat maar dat overtuigde de Senaat die volgende week dinsdag over het voorstel stemt, niet.

PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA en ook VVD bleven er dinsdag bij dat het systeem beter eerst zorgvuldig in de kleinere regio’s kan worden opgebouwd. Ook D66 is kritisch. 

VVD; "De onrijpheid van het geheel, de beveiliging is niet in topconditie, het landelijk schakelpunt is geen goed idee. Wij willen een wezenlijk ander wetsvoorstel dat echt niet betekent dat we terugkeren tot de ijstijd."

PvdA; Voor Ing Yoe Tan (PvdA) zijn de handreikingen een druppel op een gloeiende plaat. "Het heil van het EPD en de risico’s voor de privacy en problemen met de beveiliging wegen niet tegen elkaar op". Ze benadrukte dat er ook geen geld meer in het project moet worden gestoken. De afgelopen tien jaar ging jaarlijks 30 miljoen euro naar het EPD.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids waar ook een vernietigend oordeel te lezen is vanuit de ICT-specialisten over dit dossier;

...veel ICT-professionals in de zorg menen dat het landelijk EPD te veel topdown is ontwikkeld en niet aansluit bij de praktijk van de zorg. Maar liefst tweederde onderschrijft die stelling; bijna de helft van deze critici is het zelfs hartgrondig eens met de stelling.

Zorgen over beveiliging leven er ook. 48 procent van de ondervraagden vindt beveiligingsrisico’s en de kans op uitlekken van patiëntgegevens het belangrijkste probleem. Verder worden onder meer het risico op incomplete dossiers en rigiditeit van het systeem als probleem ervaren. 

 

De Eerste Kamer heeft grote twijfels, maar voorstanders van het elektronisch patiëntendossier (EPD) benadrukken maandag de voordelen ervan. 

Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale agenda) toont zich voorstander. Ze ziet het als een grote stap voorwaarts, en rept van een pragmatische, veilige en patiëntgerichte aanpak. Kroes stelt: ''Betere zorg is grotendeels gebaseerd op betere informatie, digitale informatie. 

De KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) houdt de senatoren voor dat de gewenste bescheiden start van het EPD, met alleen gegevens over medicijnen,  ''schijnveiligheid''  zal bieden en wijst dit dus af.

Lees alles bij de bronnen; nu, nrc1 (pro's en cons L-EPD) & nrc2 (EC Kroes over het L-EPD)

Minister Schippers (volksgezondheid) een laatste poging het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (L-EPD) te redden. Na afloop van de ministerraad suggereerde de minister vrijdag dat zij de Senaat wil verleiden met concessies. En morgen rolt zij dat afgeslankte Paard van Troje de Eerste Kamer binnen. 

Nu de Eerste Kamer twee weken geleden in meerderheid te kennen gaf weinig heil te zien in het dwingende landelijke systeem en de wet dreigt te blokkeren, probeert de minister het plan te redden door te zeggen dat je naar elkaar moet luisteren en voor te stellen nog kleiner te beginnen.

Maar wel te beginnen. Daar zit de truc. Als het L-EPD eenmaal is begonnen, kan er stiekem af en toe een functie worden toegevoegd. Er zijn altijd handigheidsargumenten, we hebben het nu eenmaal, laten we ook behandelingen er in zetten, en waarom geen observaties van behandelende artsen? Kortom alles. Een paar redenen waarom dat geen goed idee is.

Lees alles bij de bron; nrcblog (thnx-2-Niek)

De brief vd minister die de senaat bespreekt

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) ging dinsdag op sterk water. Dat was precies in lijn met het WRR-advies dat minister Donner namens het kabinet aannam: een beetje dimmen met de ict-ambities. 

De argwaan is principieel: privacy is een vanzelfsprekend recht. De Eerste Kamer houdt een soort van inhaalrace om goed te maken wat er, mede als gevolg van vele door beide Kamers aangenomen voorstellen, de laatste jaren verloren ging. Dat is ook de teneur van het belangrijke advies iOverheid
 van de WRR. 

In het rapport hijst de WRR de stormbal voor ict bij de overheid. Het dreigt daarmee faliekant mis te lopen als er niet veel meer aandacht komt voor privacy, transparantie en afrekening. Het gaat volgens de WRR niet om louter automatiseren (eOverheid) zoals politiek en bestuur ten onrechte impliciet aannemen, maar om iOverheid: een zeer complex geheel van steeds meer gekoppelde systemen met datastromen die allengs onbeheersbaar werden.

Lees alles bij de bron; netkwesties

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha