EKD

Twee weken geleden lag er een brief van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op onze deurmat. Het bleek een kennisgeving van een afspraak voor onze zoon met de jeugdverpleegkundige van de GGD Jeugdgezondheidszorg. Met twee vragenlijsten op naam, vol vragen die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van zowel het kind als zijn directe omgeving. Al lezende sloeg bij ons verbazing om in verontwaardiging.

Een oproep voor een gezondheidsonderzoek in het kader van de Wet op de publieke gezondheid? Opslaan in een digitaal dossier en 16 jaar bewaren. Een gesprekje van 20 minuten met een onbekende verpleegkundige. Die namens de GGD alles wil weten en gaat noteren op een computer.

Als we bellen horen we van de GGD dat het om een routineafspraak gaat. Alle kinderen in de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs ontvangen deze uitnodiging. Alle? Wil dat zeggen dat iedereen in Nederland tot 19 jaar een digitaal dossier krijgt? Een dossier dat zij bewaren tot een kind 35 jaar oud is.

In dat geval beschikt de overheid straks grofweg over 7 miljoen dossiers, digitaal opgeslagen in één centrale databank met heel wat meer dan alleen groei- en ontwikkelingsgegevens.

Lees het volledig artikel hier (PDF) bron; NRCDigiAbo