EKD

GGD Hollands NoordenGGD Twente en GGD regio Utrecht hebben besloten om de ontwikkeling van een digitaal jeugddossier stop te zetten, ook al is er bijna 13 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

Vanaf 2008 zijn gemeenten wettelijk verplicht om binnen de Jeugdgezondheidszorg cliëntgegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw digitaal dossier. Tijdens de start van het project bestond er nog geen enkel digitaal dossier dat aan alle eisen voldeed. Dit was de reden voor de drie betrokken GGD’en om een nieuw digitaal dossier te laten ontwikkelen.

Het was de bedoeling dat het een "nieuwe eigentijdse dossierapplicatie" voor de jeugdgezondheidszorg zou worden, waarbij ouders en kinderen toegang tot onderdelen van het dossier zouden hebben. Er is echter een "verschil van inzicht" ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het digitaal jeugddossier. Vanwege de ontstane impasse is nu besloten om de stekker eruit te trekken. 

Alles bij de bron; Security