De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar bijna zevenhonderd datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld, een stijging ten opzichte van 2022, toen er 491 datalekken werden gemeld, maar een daling ten opzichte van 2021, toen het om 691 datalekken ging.

De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB een deel van de werkzaamheden van het persoonsgebonden budget.

De AP concludeerde in april 2023 nog dat de SVB onvoldoende waarborgen had ingebouwd bij de telefonische dienstverlening om lekkage te voorkomen. Naar aanleiding van de klacht nam de SVB maatregelen om vergelijkbare incidenten te voorkomen.

Alles bij de bron; Security