Een slachtoffer van een datalek bij de gemeente Eindhoven houdt de gemeente aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die het incident veroorzaakt. Het datalek deed zich eind februari voor bij het versturen van brieven, bij het sorteren van 339 brieven ging er iets mis, waardoor sommige mensen de brief van iemand anders ontvingen en anderen geen brief kregen.

De gemeente stuurde alle 339 personen opnieuw een brief waarin het excuses maakte en het incident als een datalek bestempelde. De brieven bevatten naam, geboortedatum, geslacht en adresgegevens. Het datalek werd in eerste instantie niet door de gemeente bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Daar besloot de gemeente halverwege maart op basis van "nieuwe inzichten" op terug te komen.

De gemeente Eindhoven staat, mede wegens het niet of te laat melden van datalekken, onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Een slachtoffer van het datalek stuurde een brief naar de gemeente waarin hij de gemeente verzoekt om zorgvuldig met zijn gegevens om te gaan. "Tevens heb ik de gemeente Eindhoven aansprakelijk gesteld voor de materiële en immateriële schade voortvloeiende uit dit datalek", aldus de briefschrijver (pdf). 

Alles bij de bron; Security