De medische dossiers van honderden asielzoekers zijn mogelijk gestolen of bewust kwijtgemaakt. Het gaat om privacygevoelige gegevens over de gezondheid van asielzoekers die verblijven of verbleven op een noodopvanglocatie in Hoofddorp.

Beheerder van de gegevens van de asielzoekers is het zorgbedrijf Just4Care, dat sinds vorig jaar door het landelijke opvangorgaan Coa is gecontracteerd om huisartszorg en verpleegkundigen te leveren.

Just4Care bewaarde de medische dossiers van bewoners in Onedrive, een online opslag van Microsoft. In de database stonden gegevens over de medische intake die iedere bewoner krijgt, bijvoorbeeld of iemand hartproblemen heeft of diabetes. Ook andere persoonsgegevens zoals een naam, nationaliteit en registratienummer stonden in de bestanden.

Wat er met de data is gebeurd, is nog onbekend. Op 25 maart constateerde een medewerker van Just4Care dat alle medische dossiers in de Onedrive waren verdwenen. Het bedrijf stelde intern een onderzoek in en startte nieuwe medische intakegesprekken op met de huidige bewoners.

Het bedrijf verzuimde echter het datalek direct te melden bij opvangorgaan Coa en de Autoriteit Persoonsgegevens. Pas toen de krant na anonieme tips op 29 maart vragen stelde, werden deze partijen geïnformeerd. Ook deed Just4Care alsnog aangifte bij de politie, zegt directeur Judith Kroon, omdat er vermoedens rezen dat iemand de gegevens moedwillig zou hebben verwijderd of gestolen.

De omvang van het datalek is onbekend. Dat komt omdat door zowel het Coa als Just4care nooit een actuele bewonerslijst van de locatie in Hoofddorp is bijgehouden.

Alles bij de bron; Trouw