Burgers kunnen via hun gemeente hun woonadres laten afschermen in de Basisregistratie Personen (BRP), waarna deze informatie niet meer via de producten van het Kadaster worden verstrekt. Alleen bevoegden, zoals overheden en notarissen, hebben hier dan nog toegang toe.

Maar deze geheime adressen bleken in sommige gevallen toch inzichtelijk via de MijnOverheid-app, schrijft het Kadaster. Het gaat om personen die samen rechthebbenden zijn van een object. Daar is bijvoorbeeld sprake van als twee mensen samen eigenaar zijn van een woning. "Als de ene eigenaar via MijnOverheid kijkt hoe het eigendom geregistreerd staat, wordt ook informatie over de andere eigenaar getoond. Dat is niet de bedoeling als het om een geheim adres gaat", aldus het Kadaster.

Het datalek bestond tussen augustus 2020 en 12 april 2024.

Demissionair Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat 3.948 mensen door het lek zijn getroffen. Zij worden persoonlijk door het Kadaster geïnformeerd met een brief, die zij op 29 of 30 mei ontvangen.

Alles bij de bron; Dutch-IT-Channel