Begin mei is er een datalek geconstateerd in het Geoinformatieportaal van HHNK. Bij dit datalek zijn mogelijk ook persoonsgegevens gelekt, zoals BSN en adresgegevens.

De gegevens die onterecht ingezien kunnen zijn, zijn gegevens over kadastrale objecten (percelen en appartementsrechten), eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken en ook kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

Deze gegevens ontvangen wij van het kadaster en zijn via ons Geoinformatieportaal ontsloten. Onbedoeld zijn de gegevens door ons verkeerd verwerkt en toegankelijk geweest voor onbevoegden. Het was niet mogelijk om de gegevens te wijzigen.

We hebben na de melding van het datalek de verwerking van deze gegevens uitgezet. Op die manier is de toegang direct dichtgezet voor onbevoegden. Daarnaast hebben we een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; HHNK