Zonder dat het kabinet tegengas geeft, raakt Nederland steeds afhankelijker van Amerikaanse techbedrijven. Dat is gevaarlijk, betogen Quirine van Eeden en Stefan Roolvink, onderzoekers bij het Rathenau Instituut....

...Hoe invloedrijk is Twitter eigenlijk in Nederland? Slechts 20 procent van alle Nederlanders zit op Twitter. Maar het bereik is groter, aangezien nieuwsmedia vaak naar Twitter verwijzen. Al blijft het de vraag of Twitter echt zo cruciaal is voor het publieke debat.

Toch werpt de abrupte koers­wijziging bij Twitter vragen op over onze afhankelijkheid van andere grote technologiebedrijven. Twitter mag dan geen cruciaal platform zijn voor ons publieke debat, andere Amerikaanse techbedrijven zoals Google, Amazon en Meta hebben wél cruciale invloed. Onze overheden, maatschappelijke organisaties, universiteiten en bedrijven hebben de diensten van deze bedrijven ­namelijk nodig voor het uitvoeren van hun taken. Wat zou een plot­selinge radicale koerswijziging bij deze grotere platformen betekenen?

Een voorbeeld van een belangrijke digitale infrastructuur zijn de servers voor dataopslag, oftewel ‘clouddiensten’. Het kabinet heeft dit najaar een nieuwe ‘cloudstrategie’ gepubliceerd. Hiermee zet het de deur open voor grootschalige opslag van data op servers van Amerikaanse techbedrijven, zoals Amazon en ­Microsoft.

Allerlei risicomaatregelen ten spijt, de data van overheidsinstanties liggen straks opgeslagen bij (grotendeels Amerikaanse) technologiebedrijven. De verdienmodellen van aanbieders van clouddiensten zorgen er bovendien voor dat het moeilijk is om over te stappen naar een alternatieve aanbieder...

...Wat nou als Jeff Bezos van Amazon het opeens op z’n heupen krijgt en besluit de banden met Poetin aan te halen? Of als Microsoft in Chinese handen valt? Hebben we dan een alternatief? Het is nu moeilijk te voorspellen wat het kan betekenen als de data van Nederlandse overheidsdiensten en inwoners in verkeerde handen vallen, maar het verleden leert dat het beïnvloeden van verkiezingen of het aanzetten tot polarisatie tot de mogelijkheden behoort.

De impact van Elon Musks Twitterovername geeft ons een voorproefje van de risico’s van machtsconcentratie in een onvoorspelbare wereld. Het gaat niet alleen over sociale media en clouddiensten, maar ook over zoekmachines, betaaldiensten, internetkabels. Laten we de ­risico’s onder ogen zien en een plan maken om onze soevereiniteit en autonomie te beschermen.

Alles bij de bron; Rathenau