Datamining is het gericht zoeken naar statistische verbanden in heel grote gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen. "Je gaat op zoek naar gelijkenissen tussen individuen, waardoor je subgroepen kan identificeren binnen de grote set van gegevens", zegt Sarah Steenhaut, professor Digitale Marketing aan de UGent in "De wereld vandaag". 

In de marketing is het een techniek die al redelijk lang bestaat, maar door de explosie van de data vandaag krijgt datamining een heel nieuwe dimensie. Door de sociale media is het aantal digitale sporen dat we nalaten explosief toegenomen. "Het gaat om hoe we ons voelen, welke merken we leuk vinden, met wie we verbonden zijn, en zo voort. Zonder dat we het beseffen laten we heel veel informatie over onszelf na". Op dezelfde basis als in de marketing wordt datamining nu op andere terreinen toegepast. "Het gaat over het identificeren van gelijkaardige patronen en profielen, en die gebruiken om de  boodschap naar bepaalde subgroepen meer persoonlijk te maken ", zegt Steenhaut.

In de Verenigde Staten wordt al langer gebruikt gemaakt van datamining om campagne te voeren, "Daar werd in eerste instantie aan het verzamelen van informatie gedaan, maar nadien ging men nog een stap verder door de profielen zo te verfijnen en die subgroepen dan zeer gerichte berichten te sturen, via mailing of via sociale media", stelt Steenhaut. 

"De bedrijven die de data verzamelen, hebben daardoor alle macht in handen en dan komen natuurlijk de discussie en de ethische vraagstukken over datatoegankelijkheid, privacy en transparantie naar boven. Vanuit de overheid moeten we dit thema zeer goed opvolgen en moet er gezocht worden om telkens opnieuw ervoor te zorgen dat de eindconsument weet dat hij een zekere bescherming krijgt", besluit Steenhaut.

Alles bij de bron; deRedactie