Toen de eerste autoverzekering op de markt kwam die persoonlijk rijgedrag direct koppelde aan de hoogte van de premie, was er ophef: ongewenste inbreuk op de privacy, het einde van de solidariteit. Inmiddels verkoopt ‘good old’ ANWB een verzekering die uw rijstijl monitort door rijgegevens uit uw auto te halen. Dat kan tot 30% korting op de premie opleveren. Vooral jongere automobilisten zijn er gevoelig voor.

Verzekeraars verzamelen traditioneel veel data van mensen om schade te voorspellen en de premie vast te stellen. Door smartphone, Internet of Things en massaal gebruik van sociale media explodeert de hoeveelheid beschikbare gegevens over mensen. Slimme algoritmes kunnen op basis van die big data nauwkeurige profielen maken. Verzekeraars gebruiken big data op verschillende manieren. Een belangrijke toepassing is fraudebestrijding. 

En met big data kunnen natuurlijk ook perfect ‘goede’ van ‘slechte’ risico’s worden gescheiden. De stroom data uit de boordcomputer van een auto geeft aan wie er veilig rijdt en wie niet, zodat de premie daarop kan worden afgestemd. De data kunnen ook weer worden ingezet om te kijken hoe het nog veiliger kan en daarmee preventief worden gebruikt.

Sander Klous, hoogleraar big data stelt dat het met big data steeds beter mogelijk is het juiste risicoprofiel van individuen vast te stellen. Daar valt iets voor te zeggen, zeker bij schadeverzekeringen; bij zorg ligt dat gevoeliger. 

Alles bij de bron; FD