Vanaf 1 augustus zijn voor het werken met digitale leermiddelen minder leerlinggegevens nodig. In plaats daarvan komen pseudoniemen die ervoor zorgen dat leerlingen niet herleidbaar zijn. Daarmee is de privacy van leerlingen beter geregeld.

De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat dit regelt. Er zijn nog wel wat zorgen, zo wordt het gebruik van het pseudoniem (keten iD) niet wettelijk verplicht. De Kamer vreest dat het keten iD hierdoor onvoldoende toegepast zal worden. Ook mag de invoering van het keten iD het onderwijsproces niet verstoren, zoals in het begin van het schooljaar in het voortgezet onderwijs het geval was. Om deze redenen wil de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang en het gebruik van het keten iD. 

Om begin 2018 het keten iD uitgebreid te kunnen testen met scholen, educatieve uitgeverijen en distributeurs, is snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer nodig.
 
Meer informatie? Kijk op www.nummervoorziening.nl 
 
Alles bij de bron; PORaad