De coalitie van maatschappelijke organisaties die eerder succesvol actie voerde tegen het risicoprofileringssysteem SyRI beginnen opnieuw een rechtszaak tegen de overheid wegens het profileren van burgers. Het gaat om FNV, Platform Burgerrechten, Privacy First en Stichting KDVP, ook wel de SyRI-coalitie genoemd. De organisaties wisten in 2020 via een rechtszaak het risicoprofileringssysteem SyRI (Systeem Risico Indicatie) onrechtmatig te laten verklaren.

Volgens de organisaties blijkt uit onderzoek van Argos en Lighthouse Reports dat de overheid het profileren na de SyRI-uitspraak gewoon blijft inzetten om socialezekerheidsfraude op te sporen in wijken met veel uitkeringen....

....FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "Op dit moment wordt in de politiek gesproken over hoe het regime voor uitkeringsgerechtigden te verzachten, en uit te gaan van de menselijke maat. Door wat nu naar boven komt, blijkt eens te meer dat gemeentelijke beleidsvrijheid tot rechtsongelijkheid kan leiden die in tegenspraak is met wat minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bepleit."

Alles bij de bron; Security