Het gebruikelijke verdienmodel van verzekeren staat behoorlijk onder druk. Op dit moment kunnen premies alleen nog worden berekend op basis van standaard persoonsgegevens. In ruil voor een gunstigere premie is circa de helft van de Nederlandse autobezitters bereid om persoonlijke gegevens te delen met verzekeraars.

Gegevens over het rijgedrag worden in de toekomst veel waardevoller. Verzekeraars worden steeds creatiever om aan gedragsgegevens te komen. Om het rijgedrag van automobilisten in kaart te brengen biedt Achmea klanten aan een meetkastje in de auto te plaatsten. Zodra deze gedragsgegevens worden gedeeld, krijgen klanten premiekorting op hun autoverzekering. De hoeveelheid data die wordt opgeslagen door verzekeraars groeit exponentieel. Om steeds meer informatie over klanten te vergaren, zetten verzekeraars in toenemende mate apparatuur in.

Big data wordt steeds belangrijker om premies te berekenen en verzekeraars mogen daarin behoorlijk ver gaan. Hoe completer het beeld van menselijk rijgedrag is, des te meer geld dit waard is. Het nemen van besluiten op basis van gekoppelde gegevens kan wellicht voelen als discriminatie, maar het is niet in strijd met de wet als verzekeraars gebruik maken van een risicoprofiel.

...Verzekeraars zien duidelijk kansen en consumenten eerder een schending van hun privacy. Big data biedt enorme mogelijkheden voor organisaties: klanten kunnen zeer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Maar hoever mag je als verzekeraar gaan? “Waar de grens ligt, is lastig te beoordelen. In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. Uitgangspunt bij deze wet is een minimale inbreuk op privacy door minimaal gebruik van persoonlijke gegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze wettelijke regels”, stelt het Juridisch Loket.

Doordat het gebruik van data uit diverse bronnen toeneemt, wordt het voor de consument steeds onduidelijker hoe premies daadwerkelijk tot stand komen. De consument die het nog niet zeker weet om de gegevens van zijn of haar rijgedrag te delen, heeft hierdoor te weinig handvatten om een keuze te maken. De belangrijkste stap is vertrouwen.

Het zou de klant ten goede komen als verzekeraars transparant zouden zijn en inzicht geven in het big data-proces. Want wat verzamelen ze precies? Het consumentenvertrouwen groeit bij correct gebruik van klantgegevens waarbij de privacy van klanten goed wordt bewaakt. Als een klant het nut inziet van het geven van data, weet wat er met zijn of haar data gebeurt en toestemming geeft, kunnen verzekeraars behoorlijk ver gaan.

Alles bij de bron; CustomerTalk