Verschillende privacy-organisaties maken zich zorgen over de plannen van de overheid om big data voor allerlei doelen in te zetten. Begin dit jaar verscheen er een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat voor de privacygevolgen van big data waarschuwde. 

De experts en organisaties maken zich zorgen, aangezien de noodzaak om big data in te zetten niet is aangetoond en dit vergaande gevolgen voor de privacy kan hebben.

"De inzet van big data wordt nu als een gegeven gepresenteerd, terwijl de bescherming van onze data bestaat om onze privacy en autonomie te waarborgen. Er is geen reden om big data ineens als een uitzondering te beschouwen, waarvoor die zorgvuldig opgebouwde bescherming ineens uit het raam zou moeten worden gegooid", zegt Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. Zo kan big data tot ongerichte surveillance en gebrek aan doelbinding leiden, is de noodzaak nog steeds niet aangetoond en kan het schadelijke effecten binnen een democratische rechtsstaat hebben, zoals het ontstaan van zelfcensuur, ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting en het aantasten van het vertrouwen in digitale communicatie.

Alles bij de bron; Security