Door capaciteitsgebrek wordt veel misdaad niet opgepikt. De inbreker of fietsendief van weleer houdt zich tegenwoordig veelal bezig met cybercriminaliteit of internetoplichting, waarvan de aangiftebereidheid veel lager is.Maar hulp is nabij.

De politie voert - na testen in ondermeer Enschede, Groningen en Den Haag - een datasysteem om een verhoogd risico op criminaliteit te voorspellen nu landelijk in. Het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) analyseert en voorspelt plaatsen en tijdstippen met hoger risico van ‘high impact’ misdaden als zakkenrollen, straatroof, geweld, diefstal en (auto)inbraak; in fijnmazige gebieden van 125 bij 125 meter en binnen tijdslots van maximaal vier uur. Dat gebeurt aan de hand van tweewekelijkse misdaadstatistiek, gemengd met een trend van twee jaar. Als de 168 politie-eenheden er eind dit jaar alle mee werken, dan is Nederland het eerste land waar ‘predictive policing’ in de gehele natie wordt toegepast...

...Vermindering van misdaad zal iedereen toejuichen en is het doel van de inmiddels niet minder dan 700 ‘intelligenceprofessionals’ tellende Community of Intelligence van de politie. Hoe meer we ons laten kennen, des te veiliger wordt het leven. Fair deal? Rutger Rienks, afdelingshoofd business intelligence en kwaliteit bij de landelijke politie, besteedt uitgebreid aandacht aan ethische vraagstukken. Een deel van de volgende zes vraagtekens bij het voorspelen van criminaliteit vanuit data is gebaseerd op het boek:

1) Groeiende afhankelijkheid van machines als black boxes die besluiten nemen zonder dat mensen nog weten hoe die besluiten zijn genomen noch er invloed op kunnen uitoefenen of kunnen corrigeren.

2) Het risico op het stigmatiseren van personen en groepen maar ook van wijken. Frank Bovenkerk wees al op het risico op het ‘contraire effect: hele bevolkingsgroepen tegen je in het harnas jagen.

3) En welke betrouwbaarheidsmarges moet je hanteren: 50, 75 of 95 procent? Dan nog: de vooroordelen bij de data, vermenigvuldigd met de onderbuikgevoelens van de speurders leiden tot bijvoorbeeld ‘etnisch profileren’. Waar ligt de grens bij het hanteren van indicatoren qua leeftijd, geslacht, vervoermiddel etc. bij preventief fouilleren en met verkeerscontroles?

4) De ‘valse positieven’; onterecht aanwijzen van mensen als verdachten. Met wie de speurders vervolgens geen enkele voorzichtigheid of twijfel meer hebben en tonen. Het exemplarisch geval met de klem gereden ‘dame met een poedel’ die niet de verwachte zware drugscrimineel was.

5) Big data als ultieme middel om het rendementsdenken te optimaliseren. Oftewel: de middelen worden geoptimaliseerd om tekortkomingen in de opsporing elders te compenseren.

6) Boeven spelen in op Het Model en het handelen van de politie op grond van Het Model en kiezen voor andere plekken en vormen van misdaad met minder pakkans.

...Het vereist nogal wat wijsheid en onbevangenheid om het debat over het voorspellen van (crimineel) gedrag, te voeren: wijsheid vooral van degenen die louter voordelen zien en onbevangenheid en relativering van de privacyvoorvechters.

Privacyverdedigers kunnen zich afvragen of er soms ook hogere doelen zijn dan privacy. Als je ernstig ziek bent, slachtoffer, bedreigd of anderszins in acute nood, dan is het redden van het vege lijf soms net wat belangrijker dan tijdelijk verlies van privacy. Bovendien gebruikte de veldwachter altijd al de onderbuik.

De wijsheid van de dataspecialisten kan beginnen met de vraag: hoeveel gelukkiger zal de mensheid worden van de verzameling en inzet van al die data? Hoe perfect willen we de samenleving inrichten ten koste van individuele grilligheid die haar juist zo kleurrijk maakt? Dat is een technologisch gezien domme vraag, maar zelfs bij de geneugten van smartphonegebruik worden momenteel vraagtekens gezet. ‘Minder, minder…’ kan ook, of wat datagebruik betreft: niet alles wat kan, hoeft ook.

De grote vraag: kun je met een aantal beperkende voorwaarden en met privacy by design dikke data nuttig inzetten zonder een Grote Broer te creëren die de individuele vrijheid uiteindelijk onomkeerbaar zal aantasten?

Alles bij de bron; NetKwesties