Stop Benchmark ROM is een initiatief van mensen en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, die willen dat de Stichting Benchmark GGZ (“SBG”) ophoudt met het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. Omdat SBG weigert de gegevensverwerking te staken zal aan de kort geding rechter 13 juli 2017 bij de Rechtbank Utrecht worden gevraagd om SBG hiertoe te bevelen.

De gegevens die SBG ontvangt zijn zeer gevoelige gegevens: een diagnose zoals alcoholverslaving, erectiestoornis, pedofilie etc., maar ook antwoorden op zeer intieme vragen zoals of iemand zelfmoordneigingen heeft, hoe men familie waardeert etc.

SBG meent dat de gegevens die zij ontvangt geen persoonsgegevens zijn  omdat de gegevens gepseudonimiseerd ( zonder naam, adres of andere direct identificerende gegevens) worden aangeleverd.Maar omdat de stichting voldoende andere – zogenaamd indirect identificerende – gegevens ontvangt zijn de ROM gegevens wel degelijk tot een persoon te herleiden.

Er is een online petitie die je kunt ondertekenen en actieve steun tijdens de zitting is welkom [Adres: Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht]

Alles bij de bronnen; StopBenchmarkROM en BurgerrechtenVereniging Vrijbit