Als een dataset persoonsgegevens bevat dan geldt de AVG. Voor de verwerking van niet-persoonsgegevens heeft de EU andere regels vastgesteld, waarbij juist het vrije verkeer van gegevens belangrijk is. De juridische beoordeling of een dataset wel of geen persoonsgegevens bevat, betekent dus een verschil in regels die bijna 180 graden van elkaar afwijken.

Door vooral technologische ontwikkelingen, zoals Big Data, Deep Learning en quantum computing en doordat overheidsinformatie beschikbaar is voor hergebruik wordt het  steeds complexer om vast te stellen of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op specifieke data.

Daardoor wordt het makkelijker om persoonsgegevens af te leiden uit datasets die op het eerste gezicht geen persoonsgegevens lijken te bevatten. Of om anonieme datasets te de-anonimiseren. De juridische status van data is dus niet meer een kwestie van wel of geen persoonsgegevens. Door het delen en bewerken van data kan die status namelijk steeds wisselen, constateren onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Zij onderzochten in opdracht van het WODC hoe wetgeving kan reageren op deze ontwikkelingen.

Alles bij de bron; Beveiliging