Het college van bestuur wil discriminatie effectiever bestrijden en gelijke kansen bevorderen, en wil daarom meer informatie over de achtergrond van medewerkers en studenten. Het kan gaan om data als geaardheid, etniciteit, beperkingen en sociale klasse.

Het idee is om de personeelsmonitor uit te breiden met vragen en er komt een inclusiemonitor voor studenten, die is verplicht door het ministerie van Onderwijs.

De universiteitsraad maakt zich zorgen over de privacy bij het binnenhalen van deze gevoelige informatie. Dat snapte collegevoorzitter Ottow.

‘Uiteraard vinden wij het ook heel belangrijk dat dit goed gebeurt. We voldoen aan alle privacy-eisen. Het invullen is vrijwillig en de gegevens zijn geanonimiseerd. ‘ok worden de gegevens op hoog niveau geaggregeerd, zodat de data niet herleidbaar is tot personen en groepen’, zei ze tijdens universiteitsraadsvergadering.

Patrick Klaassen van personeelspartij UB verzet zich tegen het vragen naar de persoonlijke data. ‘Mijn fractie vindt dit een uitermate slecht plan. Het zijn de meest gevoelige gegevens die er zijn. Seksuele voorkeur. Geloof misschien? Straks ook politieke voorkeur? Dit is een hellend vlak. Er zijn geen problemen in de organisatie die deze aanpak rechtvaardigen.’

Een half jaar geleden hebben we een heel debat gehad over #cameragate, memoreerde hij. ‘Toen concludeerden we dat de slimme camera’s van de muur moesten omdat we geen bijzondere persoonsgegevens van mensen in universiteitsgebouwen binnen wilden halen. Nu gaan we gevoelige persoonlijke data opvragen.’

Studentenpartij DSP vond de houding van UB vreemd: ‘Ik vind het zeer zorgelijk dat UB het idee heeft dat er geen problemen zijn. Uit de personeelsmonitor en landelijke data blijkt dat er mensen nog steeds gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld op basis van gender. Je mag met alle liefde “nee” zeggen als je geen vragen wil beantwoorden.’

'Het is cruciaal dat we dit gaan doen,’ vond ook Ottow, en een meerderheid in de raad bleek het daarmee eens.

Alles bij de bron; MareOnLine