....De bewindsvrouw stipt ook nog het Federatief Datastelsel aan, de doorontwikkeling van het huidige Stelsel van Basisregistraties.

Dat stelsel ontsluit tien basisregistraties voor meervoudig datagebruik, zoals de BRP en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Maar dit stelsel is niet geschikt voor het gebruik van data uit meerdere sectorale registraties, zoals die van DUO, het UWV en het Kadaster. In totaal zijn er ongeveer honderdvijftig sectorale registraties.

De ambitie is om in de komende jaren de gegevens uit die registraties ook als ‘basisdata’ beschikbaar te laten zijn in een uitgebreider stelsel.

Van Huffelen: 'Daarvoor wordt er gewekt aan een federatief stelsel met als uitgangspunt om data niet op een centrale plek te verzamelen, maar deze in de sectoren te houden, daar waar ze horen, bij de bron. Dit voorkomt het onnodig kopiëren van gegevens met kans op fouten.

Daarbij moeten afspraken worden gemaakt over onder meer privacy, het verantwoord omgaan met de gegevens van burgers en een goede logging om te zien welke ambtenaar wanneer gegevens heeft geraadpleegd en met welk doel.'

Alles bij de bron; Computable