Het anonimiseren van persoonsgegevens is een mythe en wordt alleen door ondernemingen gebruikt om aan grootschalige dataverzameling te kunnen verdienen en een 'surveillance ecosysteem' te rechtvaardigen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. 

"Soms zeggen bedrijven dat onze persoonlijke data wordt "geanonimiseerd", waarbij wordt gesuggereerd dat het een mechanisme is waarbij her-identificatie niet mogelijk is. Maar dat is niet mogelijk, anonieme data blijkt zelden zo", stelt de EFF. 

Voor het de-identificeren van data moet niet alleen identificeerbare informatie worden verwijderd, maar ook informatie die de persoon in kwestie in combinatie met andere informatie kan identificeren. 

Als voorbeeld noemt de EFF het aantal mensen met wie een postcode, geboortedatum en geslacht wordt gedeeld. Alleen met deze drie eigenschappen is het volgens één studie mogelijk om 87 procent van de Amerikaanse bevolking uniek te identificeren.

Alles bij de bron; Security