De federale regering werkt aan een 'rijksregister in de cloud'. Eén grote databank moet een einde maken aan de 589 afzonderlijke bevolkingsregisters van de Belgische gemeenten. De bedoeling is het rijksregister als centrale spil te gebruiken bij gegevenswijzigingen tussen alle overheidsdiensten.

Dat opent veel nieuwe mogelijkheden, zoals het automatisch doorspelen van een adreswijziging aan het ziekenfonds, de telecomprovider of de bank. Ook een uittreksel uit uw strafregister zou de werkgever zelf online kunnen opvragen, weliswaar mits u daar toestemming voor geeft.

Concreet komt er een opt-in-clausule, waarmee de burgers eerst uitdrukkelijk toestemming moeten geven aan de overheid om info te mogen doorspelen aan bedrijven. Daarnaast moeten er garanties zijn voor een voldoende versleuteling van het rijksregisternummer, zodat de bedrijven niet kunnen achterhalen wie daarachter schuilgaat en commercieel misbruik uitgesloten is.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]