Bij scraping ‘schraapt’ een computerprogramma automatisch gegevens van het internet. Bijvoorbeeld door sociale media te scannen en zo kan in korte tijd persoonsgegevens van heel veel mensen worden verzameld. Omdat het bijna altijd persoonsgegevens verzameld ontstaan er privacyrisico’s.

Een wijdverbreid misverstand is dat scrapen zou mogen, omdat alles wat op internet staat toch al voor iedereen is in te zien. ‘Maar dat informatie over jou openbaar is, betekent niet automatisch dat jij ook toestemming geeft voor scraping’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Ook wanneer jij zelf op je socialemedia-account zet dat je laatst de loterij hebt gewonnen of een operatie hebt gehad, geef je daarmee geen toestemming om die gegevens te scrapen. Toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens geef je alleen als het jou van tevoren netjes is gevraagd.’

In uitzonderlijke gevallen kan scraping wel toegestaan zijn. Bijvoorbeeld bij ‘huishoudelijk gebruik’: wanneer een particulier voor een hobbyproject scraping inzet en de resultaten alleen deelt met wat vrienden, geldt de AVG niet en mag het. Ook kan scraping toegestaan zijn wanneer het zeer gericht wordt ingezet. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie de websites van nieuwsmedia scrapet, om relevant nieuws over het eigen bedrijf in beeld te krijgen.

Alles bij de bron; DutchITChannel