De databanken die de overheid aanlegt moeten beter, concludeert de Algemene Rekenkamer. Burgers kunnen enorm in de problemen komen als er foute gegevens in sluipen. Een fout bij de opname van het huisadres door de gemeente bijvoorbeeld, wordt overgenomen door de belastingdienst, de waterschappen, pensioenfondsen en noem maar op. Dat leidt tot kafkaëske toestanden. 

De Rekenkamer illustreert de problemen die kunnen ontstaan met een aantal voorbeelden uit de praktijk. Zoals van een gezin dat ten onrechte als geëmigreerd geregistreerd wordt, waardoor toeslagen waar het recht op heeft niet meer worden uitgekeerd, en de opbouw van AOW komt te vervallen. Of de vrouw die na het aangeven van het overlijden van haar oma in het buitenland zelf als overleden te boek komt te staan.

Een spookbewoner kan ook tot ernstige financiële problemen leiden, merkte een vrouw in Rotterdam nadat haar huursubsidie werd stopgezet. Iemand had zich laten inschrijven op haar adres zonder dat de gemeente gecontroleerd had of er een verhuurders- of bewonersverklaring kon worden overlegd. 

Wat deze en andere gevallen die de Rekenkamer aanhaalt gemeen hebben, is dat ze ingrijpende consequenties hebben voor de getroffene, dat het bijzonder lastig, zeer tijdrovend en soms zelfs ondoenlijk blijkt om de fout recht te zetten. De vrouw die met de spookbewoner geconfronteerd werd, kreeg bijvoorbeeld zelfs zelf de bewijslast toegeschoven dat de spookbewoner niet bij haar had gewoond. Ook kunnen fouten in de regel niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Alles bij de bron; AutomGids

Aanvulling uit de Volkskrant [Thnx-2-Niek]

Een scooterrijder heeft in 2009 een brief van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) gekregen dat zijn gestolen scooter weer verzekeringsplichtig is, omdat de scooter teruggevonden zou zijn. Dat is niet zo en bij de politie staat de scooter nog steeds als gestolen geregistreerd. De RDW blijft erbij dat de scooter is teruggevonden. De eigenaar krijgt in drie jaar drie boetes voor onverzekerd rijden. Bezwaarschriften worden afgewezen op grond van de (foute) registratie bij de RDW. Overleg met de politie levert het vermoeden op dat een politiemedewerker een verkeerd kenteken van de scooter heeft doorgegeven aan de RDW. In 2012 wordt het kenteken ontkoppeld van de naam. De opgelegde boetes zijn echter niet ongedaan gemaakt.