Het idee is niet langer futuristisch, maar vanaf nu de realiteit. Vitality, een nieuwe zorgverzekering wordt op dit moment uitgerold in Zuid-Afrika, Europa, Australië en Singapore. Mensen die zich inschrijven ontvangen een Fitbit die automatisch alle bewegingsdata van de gebruikers synct naar het persoonlijke gezondheidsdossier. De meest actieve gebruikers kunnen een korting ontvangen die oploopt tot wel 15%. Daarnaast kan gespaard worden voor Amazon cadeaukaarten en hotelbonnen.

Volgens moederbedrijf is alle gebruikersdata veilig en wordt deze niet verkocht aan derden. Behalve bewegingsdata kun je in de app die bij het verzekeringsplan hoort ook andere medische gegevens bijhouden, zoals je medicijngebruik of voedingspatroon. Maar ook stemmingswisselingen, of je je bijvoorbeeld wel eens depressief voelt. “Je hoeft ons nooit data te geven die je liever niet deelt” zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Dat heeft alleen als consequentie dat je hier geen kortingspunten voor kunt sparen”.

Vitality is sterk gebaseerd op het idee van gamification: Mensen voelen zich positief gestimuleerd om beter hun best te doen gezond te leven als ze daar direct een beloning voor ontvangen. Toch zal het programma vooral mensen aanspreken die van zich zelf al erg gezond zijn. Op dit moment hebben nog geen wetgevers bezwaar aangetekend tegen het nieuwe verzekeringsprogramma, naar verwachting wordt het binnenkort dan ook in de hele VS uitgerold.

Alles bij de bron; NumRush

Het moet afgelopen zijn met de zeer gebrekkige veiligheid van Suwinet bij gemeenten. Het basisrecht op privacy wordt al jaren straffeloos met voeten getreden. En dat is, zo zegt de LCR, een schande als wordt gekeken naar de boetes die uitkeringsgerechtigden krijgen opgelegd.  De LCR vraagt de Tweede Kamer dit punt én de aanpassing van de Fraudewet met het Boetebesluit aan te kaarten tijdens het Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen van 1 april.

 

Ombudsman 

Rondom de Fraudewet is het van belang de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op te volgen, meent de LCR. Dit om de toegang tot schuldhulpverlening niet nodeloos te blokkeren waardoor mensen nog verder in de problemen raken. Een derde aspect betreft een onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integratiemiddelen. 

 

Re-integratie

Van re-integratiemiddelen wordt te gemakkelijk geroepen dat ze geen effect hebben en dus de investering niet waard zijn. De LCR vindt het belangrijk dat instrumenten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onderzocht worden. Daarnaast wil de LCR betrokken worden bij de uitvoering van een meerjarenprogramma dat kennis ontwikkelt die aansluit bij de behoefte van gemeenten.

 

bron: www.landelijkeclientenraad.nl 

 

De politie kijkt al mee via 100.000 camera’s en ze weet door sensoren en databanken straks nog veel meer. 

Op de terugweg uit Rotterdam, waar ze met haar poedel naar het dierenziekenhuis was geweest, werd ze op de snelweg klemgereden. Een auto voor haar, naast haar en achter haar. Ze werd naar de vluchtstrook gedwongen en moest flink op de rem. Ze was ‘ingeboxt’, zoals ze dat bij de politie noemen. Maar de auto’s waren niet herkenbaar als politiewagens. De vrouw wist dus niet wat haar overkwam. ‘Het systeem’, had haar aangewezen als drugsrunner. En dus werd ze aan de kant gezet en gecontroleerd. De agenten hadden snel door dat ze een fout hadden gemaakt, maar dat maakte de schrik er niet minder om. Later kreeg ze bloemen toegestuurd met een excuusbriefje....

Wat ging er mis bij die mevrouw? Rutger Rienks, afdelingshoofd business intelligence bij de politie: „Ze had net een tweedehands auto gekocht die daarvoor van een drugsrunner was geweest. Ze was vanuit Maastricht naar Rotterdam gereden en vervolgens al snel weer terug naar Maastricht. Net als een bende drugsrunners vaak deed. De combinatie van kenteken en reispatroon zorgde ervoor dat een systeem van kentekencamera’s haar als drugsrunner aanwees. 

Rienks verwacht dat de politie aan de vooravond staat van de doorbraak van ‘voorspellend politiewerk’. „Auto’s van criminelen worden soms voorzien van een baken waarmee ze op afstand kunnen worden gevolgd. Kentekencamera’s langs de weg helpen daarbij. Op het moment dat twee auto’s van criminelen elkaar naderen kan bij de politie een signaal afgaan, omdat er mogelijk een criminele ontmoeting gaat aankomen. In het computersysteem zijn bekende criminele ontmoetingsplaatsen ingevoerd, waardoor het ook mogelijk wordt te bepalen waar een drugsdeal waarschijnlijk zal plaatsvinden.

„Op individueel niveau wordt met een methode als ProKid al voorspeld welke kinderen tot 12 jaar de grootste kans maken om uit te groeien tot crimineel. Daarin wordt gedrag meegenomen als spijbelen en rondhangen op straat, maar het is ook bekend dat kinderen die getuige of slachtoffer waren van seksueel misbruik een groter risico lopen op het vertonen van crimineel gedrag.”

Alles bij de bron; pdfNRC [abo]

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) houdt 9 april een lezing bij NHTV over de uitdagingen en risico’s van Big Data. Hij gaat in op wat het betekent voor de privacy.

Het verzamelen, analyseren en monitoren van allerlei soorten van gegevens staat volop in de belangstelling, stelt NHTV. “Onlangs heeft de rechter nog bepaald dat zogenaamde meta data - privégegevens over telefoon en internetgebruik - niet langer door providers mogen worden bewaard.”

Kohnstamm gaat in op waar de data voor wordt gebruikt en wat de gevolgen zijn van het bewaren van Big Data voor ons privéleven en onze persoonlijke vrijheid. Kohnstamm gaat deze vragen onderzoeken en gaat ook in op de ruimte die de wet biedt voor het opslaan van gegevens, de risico’s en kansen die de opslag van zulke data hebben.

De lezing vindt plaats op 9 april van 11.45 tot 13.30 uur in de Black Box van de NHTV-locatie Archimedesstraat 17 in Breda. Aanmelden is noodzakelijk. 

Alles bij de bron; BredaVandaag

'Anonimiteit' volgens dataverzamelaars is niet hetzelfde als 'anonimiteit' volgens juristen. Is dit een semantische discussie of hebben we te maken met grote privacyproblemen als het gaat om grote bergen data?

We hebben het hier niet over privégegevens die worden gekaapt door hacktivisten, maar hoe 'anonieme' data wordt gebruikt door onder meer adverteerders, overheden, onderzoekers, opsporingsdiensten, webbedrijven en meer. Het analyseren van grote databergen die zouden zijn ontdaan van persoonlijke gegevens wordt op grote schaal uitgevoerd - met alle gevolgen voor de privacy van individuen tot gevolg.

Alles bij de bron; CompWorld

Stel je voor: alles wat je op je werk doet wordt geregistreerd. Hoeveel je belt en e-mailt, waar je uithangt en of je meevergadert. En dát wordt door de baas geanalyseerd. Welkom bij het nieuwe nieuwe werken....

...„In Nederland vragen mensen als eerste: hoe zit het met de privacy? Britten vragen: wat levert het mij op? ”, zegt Hannes. Net als Volometrix laat Vita.IO de manager alleen verzamelde, anonieme data zien van een groep van 15 of meer. Als blijkt dat er één stoorzender bij zit,
moet de chef daar zelf naar op zoek. Dat ís wel met de software te herleiden, maar van de wet mag dat alleen met toestemming van de  werknemer. Die kan besluiten zijn persoonlijke rapport aan z’n baas te tonen, of alleen bepaalde delen daaruit te delen. 

Maar wat als dit een onderhandelingspunt wordt? Geef me je rapport, anders geen periodiek erbij? Tja, zegt Hannes. „We werken niet met bedrijven die dit alleen willen om negatieve mensen eruit te halen.”  En wat als je rare dingen tegenkomt? Eén klant vroeg Hannes: wat doe ik als blijkt dat iemand gokt? Toen bedacht hij: misschien is dat niet erg, en past dat bij mijn bedrijf.

Hannes heeft grote ambities: „Mijn droom is dat in het jaarverslag niet alleen maar cijfers voor omzet en winst staan, maar ook een cijfer voor menselijk kapitaal. Dat je ziet dat bank X een 8 scoort. En dat dat dan ook iets betekent.” 

Alles bij de bron; pdfNRC [scan]

Hr-analytics, oftewel het personeel in de gaten houden met big data, is de nieuwste trend op hr-gebied. Je baas analyseert gegevens uit je agenda en je e-mail en kan zo concluderen of je wel efficiënt bezig bent. Ahold, ABN Amro en Shell zijn er al mee bezig.

Een bedrijf dat software levert voor zulke analyses is Volometrix. Met toegang tot de mailbox en de agenda kan het bedrijf ongeveer de helft van de op kantoor bestede tijd in kaart brengen. Ook verkoopresultaten en tevredenheidsonderzoekjes gaan in het systeem. Volometrix vergelijkt de resultaten met andere bedrijven in de branche.

Hr-analytics werkt het best voor bedrijven met meer dan duizend werknemers, die meestentijds op kantoor achter hun computer zitten en alles keurig inplannen in hun agenda. Er is natuurlijk altijd het privacy-probleem. Mag je werknemers van zo dichtbij volgen? Volometrix zegt alle gegevens alleen anoniem en op groepsniveau te verwerken, maar het is mogelijk om met de software in te zoomen op individuen. Vooralsnog is er een wet die daar tegen beschermt.

Alles bij de bron; WelingelichteKringen

78 procent van de Nederlandse organisaties twijfelt over de veiligheid van de privacy van hun klanten, wanneer zij starten met een big data-project waar ook klantgegevens bij worden gebruikt. 25 procent van de ondervraagden heeft enige bedenkingen over de veiligheid en beveiliging van verzamelde data en bijna 45 procent heeft hier zelfs zeer grote bedenkingen over. Daarnaast heeft 30 procent van de respondenten moeite met het overtuigen van de juiste stakeholders over de waarde van big data, terwijl hetzelfde percentage van hen hier weinig of geen moeite mee heeft.

De voornaamste reden voor 65 procent van de Nederlandse organisaties om in 2015 echt aan de slag te gaan met big data-projecten is volgens het onderzoek om zakelijke groei te realiseren. Een groot deel van de ondervraagden (62 procent) is daarom ook van plan om binnen nu en een jaar actief aan de slag te gaan met een big data-project.

Alles bij de bron; Computable

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha