Kunstmatige intelligentie (AI) zal in 2030 een zeer belangrijke rol spelen in het handhaven van de openbare veiligheid en het ondersteunen van de politie, zo stellen experts in een door de Universiteit van Stanford gepubliceerd onderzoek (pdf). De experts bekeken verschillende toepassingen voor AI.

Eén van de onderwerpen gaat over openbare veiligheid en security. Volgens de experts maken steden al gebruik van kunstmatige intelligentie voor openbare veiligheid en security. Het gaat dan om surveillancecamera's die afwijkingen kunnen opmerken die op een mogelijk misdrijf duiden, het gebruik van drones door de politie om gebieden te surveilleren en "predictive policing", waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om misdrijven te voorkomen die nog moeten plaatsvinden.

De onderzoekers stellen dat het gebruik van AI voor deze onderwerpen zowel voor- als nadelen heeft. Het gebruik van AI kan aan de ene kant een vergaande inbreuk op het privéleven van mensen opleveren. Aan de andere kant kan politie door AI alleen optreden als dat nodig is, waardoor politiewerk meer gericht wordt. Ook kan het de vooroordelen die mensen hebben bij het maken van beslissingen wegnemen. Dit soort ontwikkelingen kunnen er echter voor zorgen dat er nog meer grootschalige surveillance zal plaatsvinden. Volgens de onderzoekers is het dan ook "essentieel" dat AI op het gebied van veiligheid het vertrouwen van het publiek krijgt. Daarnaast doen ze in het rapport aanbevelingen hoe privacy in een wereld met kunstmatige intelligentie kan worden beschermd.

Allesbij de bron; Security


Verschillende privacy-organisaties maken zich zorgen over de plannen van de overheid om big data voor allerlei doelen in te zetten. Begin dit jaar verscheen er een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat voor de privacygevolgen van big data waarschuwde. 

De experts en organisaties maken zich zorgen, aangezien de noodzaak om big data in te zetten niet is aangetoond en dit vergaande gevolgen voor de privacy kan hebben.

"De inzet van big data wordt nu als een gegeven gepresenteerd, terwijl de bescherming van onze data bestaat om onze privacy en autonomie te waarborgen. Er is geen reden om big data ineens als een uitzondering te beschouwen, waarvoor die zorgvuldig opgebouwde bescherming ineens uit het raam zou moeten worden gegooid", zegt Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. Zo kan big data tot ongerichte surveillance en gebrek aan doelbinding leiden, is de noodzaak nog steeds niet aangetoond en kan het schadelijke effecten binnen een democratische rechtsstaat hebben, zoals het ontstaan van zelfcensuur, ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting en het aantasten van het vertrouwen in digitale communicatie.

Alles bij de bron; Security


De kruistocht van WikiLeaks om overheidsgeheimen te onthullen, heeft als ongewenst bijeffect dat de privacy van honderden onschuldige burgers in het geding komt. Getroffen zijn onder anderen slachtoffers van seksueel misbruik, zieke kinderen en psychiatrisch patiënten, zo blijkt uit een onderzoek van Associated Press..

...In twee bijzonder flagrante gevallen maakte WikiLeaks de namen bekend van tieners die slachtoffer waren geworden van verkrachting. In een derde geval maakte de site de naam bekend van een Saudische burger die gearresteerd werd op verdenking van homoseksualiteit, een opmerkelijke stap, aangezien in het ultraconservatieve moslimland de doodstraf staat op homoseksualiteit."Ze hebben alles openbaar gemaakt: mijn telefoonnummer, adres, naam, details", aldus een Saudische man die AP vertelde dat WikiLeaks de details had gepubliceerd van een vaderschapsconflict met een voormalige partner. 

Het op grote schaal openbaar maken van persoonlijke informatie staat op gespannen voet met de claim van WikiLeaks dat het juist een voorvechter van privacy zou zijn.  

De missie van WikiLeaks is om geheime documenten over 'oorlog, spionage en corruptie' openbaar te maken. De bibliotheek groeit snel: in het afgelopen jaar werden een half miljoen bestanden toegevoegd, afkomstig van de Amerikaanse Democratische Partij, de Turkse regeringspartij AKP en het Saudische ministerie van buitenlandse zaken. Maar de bibliotheek raakt ook gevuld met allerlei vuile documenten, waaronder computervirussen, spam en een verzameling persoonlijke informatie.

"We hebben een beleid om schade te beperken" zei Assange in juli 2010 bij een lezing in Oxford. "Er bestaan legitieme geheimen. Jouw dossier bij jouw dokter, dat is een legitiem geheim." Maar al snel raakte Assange gefrustreerd door het trage redactieproces. "We kunnen niet drie jaar op dit materiaal blijven zitten, terwijl iemand er regel voor regel doorheen gaat om het te redigeren", vertelde hij  een maand na zijn praatje in Oxford.

Ook de grootste supporters van Assange voelen zich steeds ongemakkelijker over de strategie van WikiLeaks. Journalist Glenn Greenwald, een van de belangrijkste bondgenoten van de site in de media, heeft zich inmiddels van WikiLeaks gedistantieerd. Ook NSA- klokkenluider Edward Snowden, die door Julian Assange werd geholpen bij zijn asielaanvraag in Rusland, liet laatst doorschemeren dat hij vindt dat WikiLeaks meer werk moet steken in het nalopen van alle gegevens.

Alles bij de bron; Trouw


De reden dat Facebook de laatste tijd zo ongelofelijk veel geld verdient aan advertenties is niet per se dat er zoveel mensen gebruik maken van de dienst; de reden is dat ZO VEEL weten van hun gebruikers. En dankzij hun nieuwe advertentieportal krijgen we als gebruiker enigszins inzicht in wat dat allemaal is.

Facebook werkt als een spin in het advertentieweb van het web – ze bieden adverteerders de mogelijkheid om hun wensen te verbinden aan gebruikersdata die ze zelf verzamelen of elders al verzameld is door bijvoorbeeld enge databrokers. 

Dat werkt als volgt. Een vliegmaatschappij richt een advertentie aan mensen met een creditcard in een langeafstandsrelatie die bijna een jaar verkering hebben. Of huurhuizen adverteren aan alle mannen tussen 18 en 35 in Utrecht, met een vaste baan, die samenwonen en wiens relatie net is uitgegaan. Dat kan namelijk allemaal.

  • De informatie over gebruikers wordt op zes verschillende manieren verzameld. Of meer, maar die zijn dan niet bij me bekend:
  • Ten eerste zijn er natuurlijk de dingen die je zelf invoert: waar je woont, waar je op school zat, etc.
  • Ten tweede wordt je gedrag op Facebook getrackt: je interesses, je vrienden, maar de apparaten die je gebruikt om in te loggen, waar je dat doet, etc.
  • Ten derde bieden ze iets wat Facebook Pixel heet, wat je gedrag op vrijwel elke site met een like- en share-knop registreert en terugrapporteert aan Facebook.
  • Ten vierde werken ze samen met grote databoeren als Axciom en Epsilon, die al jarenlang zo veel mogelijk informatie uit allerlei bronnen (openbare informatiebronnen als kadasters enzo) over individuen verzamelen. Hier lees je de ellendig lange lijst van data die zij verzamelen.
  • Ten vijfde bieden ze adverteerders de mogelijkheid om ads te richten op mensen die lijken op de mensen in hun klantenbestand, wat nog meer informatie oplevert voor Facebook.
  • Tenslotte voegen ze ook nog al die info samen om dingen te voorspellen over je gedrag en interesses, zoals of je van plan bent om een auto te kopen.

Omdat dat nogal abstract klinkt heb ik hieronder die datapunten, die verzameld werden door Caitlyn Dewey van de Washington Post, op een rijtje gezet;

FB Thumb

 

En weet je wat zorgwekkend is? Dit zijn alleen nog maar de datapunten die Facebook op dit moment aanbiedt aan adverteerders. Hoeveel punten ze intern bijhouden is niet bekend, maar bijvoorbeeld het feit dat wat je typt en niet post wordt bijgehouden, of software heeft getest om je muisbeweging bij te houden, voorspelt niet veel goeds. 

Alles bij de bron; MotherBoard


Dirk Helbing, hoogleraar TU Delft voorziet „oorlog” als overheden te veel vertrouwen op ‘big data’. „We kunnen niet eens de verkeerslichten in een stad volledig optimaliseren.”

Op steeds meer plekken hangen camera’s en andere sensoren die burgers in de gaten houden. Wereldwijd experimenteren politiediensten met voorspellende algoritmes die op basis van grote hoeveelheden data proberen te berekenen waar de grootste kans is op criminaliteit, zodat ze daar agenten preventief naartoe kunnen sturen.

Data over burgers worden gebruikt voor opsporing, maar ook voor het toetsen en formuleren van uiteenlopende beleidsmaatregelen: van parkeerbeleid tot gezondheidszorg. Computers en data spelen zo een steeds grotere rol bij politieke beslissingen. De Tweede Kamer stemt binnenkort over voorstellen om het overheden nóg makkelijker te maken toegang te krijgen tot persoonlijke data over burgers. Al die ontwikkelingen bij elkaar zijn zeer gevaarlijk, vindt Dirk Helbing, hoogleraar computationele sociologie aan de TU Delft en de Zwitserse ETH in Zürich.

Volgens de Duitser leiden big data en grootschalige surveillance door overheden tot een nieuw soort totalitaire samenleving. „Ik ben zeer bezorgd. We komen steeds meer in een grote systeemcrisis terecht. Ik vrees op korte termijn misschien zelfs oorlog als bedrijven en overheden zo doorgaan als nu.” Wat in zijn ogen fout gebruik is van big data noemt hij bijvoorbeeld vaak „fascisme 2.0 of communisme 2.0”.

Helbing is natuur- en wiskundige, gespecialiseerd in complexe, sociale systemen en nudging: gedragsmanipulatie van mensen via digitale technologie. Dat is een zeldzame combinatie van uiteenlopende onderzoeksgebieden. Waar komt Helbings zorg vandaan? „Bedrijven en overheden hebben de laatste jaren als gekken data verzameld, vanuit het idee dat we de wereld kunnen optimaliseren door ons van bovenaf in de gaten te houden. Maar door mondialisering en digitalisering is de wereld zó complex geworden dat dat helemaal niet kan.”

„Het idee achter massasurveillance en big data is: als je genoeg data hebt, verschijnt de waarheid vanzelf. Topmanagers en politici moeten doen wat de data ze vertellen. Dat is de ideologie die is verspreid door technologiebedrijven. We bouwen een soort supercomputer die ons vertelt wat we moeten doen. Een nieuw totalitair systeem. Een dictatuur van data.”

Alles bij de bron; NRC


De zeven ziekenfondsen in België verkopen sinds begin dit jaar patiëntengegevens aan farmaceutische bedrijven. Dat meldt Apache. Het gaat om informatie over het aantal verpakkingen dat van bepaalde medicijnen wordt verkocht, hoeveel patiënten die gebruiken en de periode waarin de patiënten ze gebruiken. Informatie over de diagnose ontvangen de ziekenfondsen niet.

De verkoop verloopt via het IMA. IMA-woordvoerder Joeri Guillaume onderstreept aan Apache dat de gegevens tweemaal worden gecodeerd, zodat farmaceutische bedrijven de identiteit van de patiënten niet kunnen achterhalen. Bovendien gaat het om statistische gegevens, die kunnen helpen bij het ontwikkelen van geneesmiddelen.

Voorlopig gebeurt het nog op beperkte schaal, maar Guillaume voorspelt dat de inkomsten de komende jaren alleen maar zullen toenemen. "We hebben dit jaar een vijftal keer patiëntengegevens verkocht aan farmabedrijven, goed voor telkens 2.500 à 3.000 euro.

Bij het doorverkopen van de gegevens worden patiënten niet op de hoogte gebracht. Wettelijk gezien is daar volgens de Privacycommissie niets mis mee. "Als de gegevens volstrekt anoniem zijn, is er geen tussenkomst van de Privacycommissie en komt de privacywetgeving niet in beeld", zegt voorzitter Willem Debeuckelaere.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


Het DBC-informatiesysteem (hierna: DIS) is Nederlands grootste medische databank, en wordt sinds haar oprichting in 2006 gevuld met behandelinformatie van bij verzekeraars gedeclareerde zorg, die declarerende zorgverleners verplicht dienen aan te leveren. Het Platform Bescherming Burgerrechten houdt al sinds haar oprichting een dossier bij van het DIS, één van de vroegste grootschalige en tevens meest omstreden Big Data projecten in ons land.

Weliswaar zijn de gegevens in het DIS gepseudonimiseerd, maar in de afgelopen jaren bleek dat geen effectieve wijze om medische persoonsgegevens te anonimiseren. Gekoppeld aan andere bestanden is het vrij eenvoudig om de gepseudonimiseerde gegevens te herleiden naar personen van vlees en bloed.

De Autoriteit Persoonsgegevens deed na jaren kritiek eindelijk onderzoek naar de dataleveringen uit Nederlands grootste medische databank, het DIS. Daarbij liet ze echter bijna alle leveringen van de afgelopen tien jaar buiten beschouwing. Burgerrechtenorganisaties spannen een rechtszaak aan tegen de toezichthouder om alsnog volledige openheid te krijgen.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten


Persoonlijke aanbevelingen spelen in de aanpak van Transavia een belangrijke rol in elke fase van de customer journey. Het begint al bij het aanbevelen van bestemmingen op basis van het websitegedrag van een bezoeker. “We vergelijken de bestemmingen die een bezoeker bekijkt met websitebezoeken uit het verleden. Op basis van deze informatie bevelen we bestemmingen aan die passen bij het zoekgedrag van de bezoeker”, vertelt Charles Verstegen, senior revenue development manager bij Transavia...

...Om klanten beter te leren kennen, is het essentieel zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen. Transavia legt verbanden en traint modellen aan de hand van verschillende typen informatie, zoals reisdoel, verblijfsduur, groepssamenstelling, seizoen, moment van de dag en natuurlijk bestemming. De data vanuit de website worden 'opgevangen' met de open source clickstream collector Divolte. De verzamelde data komen binnen in een data-storagelaag binnen de cloud van Azure, waar ze vervolgens worden gecombineerd met data uit andere bronnen om machine-learningmodellen mee te voeden.

Het datateam bij Transavia, bestaande uit een mix van business en IT, is in het voorjaar van 2016 opgericht. Er was al een sterke basis voor het datagedreven modelleren van vluchtoptimalisatie, maar kijkend naar beschikbare data zag de luchtvaartmaatschappij al snel meerdere geavanceerde mogelijkheden ontstaan. Naast toepassingen op het gebied van omzet zal het datateam zich in toenemende mate bezighouden met het verbeteren van operational excellence, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van modellen die helpen voorspellen bij crewplanning of aankomende verstoringen.

Alles bij de bron; MarketingFacts


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha