Ruim een jaar geleden verzonden we met 32 partijen een oproep aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, waarin we hem opriepen een fundamentele visie te ontwikkelen rondom het thema privacy in de verhouding tussen overheid en burger. Met een kleine delegatie werden we toen uitgenodigd om meer uitleg te komen geven. Dat gesprek krijgt heel binnenkort een vervolg.

Naar aanleiding van het WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige samenleving” zijn we deze keer uitgenodigd om op maandag 22 augustus met een kleine groep in gesprek te gaan met de minister van Veiligheid en Justitie én met minister Stef Blok als waarnemer voor zijn collega van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk.

Tijdens dat gesprek willen we er kort samengevat op wijzen dat de rechtsbescherming van de burger niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan efficiencywinsten die de overheid met big data-toepassingen hoopt te behalen. In een brief aan de ministers hebben we de punten van zorg van de gespreksdeelnemers verder uitgewerkt. Dit zijn ze in een notendop:

 • Ongerichte surveillance en gebrek aan doelbinding – belangrijke uitgangspunten van de rechtsstaat worden hierdoor losgelaten.
 • Ontbreken van noodzaak – de overheid kan door de ontwikkeling van technologische mogelijkheden niet ontslagen worden van haar plicht tot het aantonen van de noodzaak van iedere inbreuk op de privacy van de burger.
 • Schadelijke effecten binnen een democratische rechtsstaat:
  • Vrije meningsuiting en zelfcensuur – burgers passen vaker zelfcensuur toe en de controlerende rol van de media op de staat komt in het geding.
  • Verstoring relatie tussen overheid en burger – door de toenemende asymmetrie in de informatiepositie van de overheid aan de ene kant en burgers aan de anderen kant.
  • Individuele rechtsbescherming in het gedrang – de burger zal straks moeten bewijzen ten onrechte met een profiel te zijn geassocieerd, in plaats van omgekeerd.
  • Vals positieven – juist in de publieke context zijn vals positieven maatschappelijk slecht te legitimeren.
  • Institutionele vooroordelen – datasets worden samengesteld door mensen met hun menselijke vooringenomenheid. In ‘machine learning’ omgevingen met de bijbehorende ‘feedback loops’, worden discriminatieproblemen cumulatief versterkt.
  • Vertrouwen in digitale communicatie wordt aangetast – als burgers de digitale infrastructuur niet meer kunnen vertrouwen, richt dat maatschappelijke schade aan.

Ook dit keer hebben we ons best gedaan om een brede afvaardiging samen te
stellen. We zijn blij dat de deelnemers aan het gesprek zijn:

 • Thomas Bruning (Nederlandse Vereniging voor Journalisten – NVJ);
 • Brendan Newitt (Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten – NVSA);
 • Jelle Klaas (PILP/NJCM – Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten);
 • Alexander Blom (Internet Society Nederland – ISOC);
 • Vincent Böhre (Privacy First);
 • Jaap-Henk Hoepman (Wetenschappelijk directeur Privacy & Identity Lab en Universitair hoofddocent computersecurity, privacy en identitymanagement aan de Radboud Universiteit); en
 • Hans de Zwart en ikzelf van Bits of Freedom.

We zijn benieuwd naar jouw ideeën. Wat zou jouw belangrijkste suggestie voor de bewindslieden zijn? Zet die hieronder in de reacties! (Tip. Er is ook een samenvatting van het WRR-rapport.)

Vanzelfsprekend zullen we je op de hoogte houden van het verloop van het gesprek en na afloop een verslag op de site zetten.

Bron; BoF


Google is allang veel meer dan een zoekmachine. De nieuwe missie van de tech-reus: ons fitter maken en vertellen wat eraan scheelt als we ons niet lekker voelen. Maar waar bemoeit Google zich mee?

In het trappenhuis van Google Amsterdam dendert een groepje sportievelingen naar beneden. Zij testen de nieuwste technologie van Google: Android Wear. Hun horloges registreren elke beweging, elke hartslag en elke verbruikte calorie. Met smoesjes als 'vandaag kan ik écht niet' houdt de app rekening. Die zoekt in je digitale (Google)agenda naar een vrij uurtje om te gaan sporten. 

De ietwat dwingende fitnessapp is een voorbode van Googles plannen op de gezondheidsmarkt, voorspellen deskundigen. In Amerika is de zoekmachine al zover dat ze mogelijke diagnoses aandraagt wanneer een gebruiker naar informatie zoekt over een onbestemd kwaaltje. Google maakte samen met artsen en andere experts een medische database op basis van de meest ingetypte zoektermen: de symptom search. Het bedrijf benadrukt stellig dat de dokter nog steeds de regie heeft. 

Google werkt steeds vaker samen met artsen en grote farmaceuten, op zoek naar snellere diagnoses en nieuwe behandelingen van chronische ziektes als diabetes, artritis en astma. Deep Mind, een dochterbedrijf van Google, probeert in een vroeg stadium te ontdekken of patiënten blind zullen worden. In een slim computersysteem worden een miljoen geanonimiseerde oogscans geanalyseerd. De resultaten moeten oogartsen in staat stellen om een snellere diagnose te stellen. Dit is dus nog maar het begin, zegt AMC-hoogleraar Witkamp: "De toekomst? Je laat een oogscan maken bij de drogist - of Albert Hein - en hij adviseert vervolgens een bepaald druppeltje."

Ook andere tech-giganten als Philips, Apple en Samsung steken steeds meer geld en tijd in zorg. Witkamp: "Economisch gezien is het big business." De nadruk van deze bedrijven ligt niet op genezing, maar op het voorkomen van ziektes, vertelt hij. "De patronen die zij gaan ontdekken met hulp van internet worden belangrijker dan welke geneeskundige revolutie dan ook."

Alles bij de bron; Parool


Dat Apple zich geen raad met big data weet is een hardnekkige mythe. Gelukkig rekenen Apple’s software-chefs er in een interview met Fast Company mee af door een aantal praktische voorbeelden van het gebruik van big data in Apple Maps te geven. Naast verbeteringen die gebruikers doorgeven, dienen de honderden miljoenen actieve iPhones als Apple’s voelsprieten om nieuwe nuttige plaatsen en wegomleidingen te spotten. 

Eddy Cue, Apple’s hoofd internetsoftware legt uit: “Zo gebruiken we de iPhone en de data die we van onze gebruikers terugkrijgen. Hoe weten we dat ergens een nieuwe golfbaan opent? We rijden niet wereldwijd rond op zoek naar golfbanen. Maar spelers gebruiken op de baan vaak golf-apps. Als we een app-piek zien en er op dat punt geen golfbaan op Apple Maps staat, hebben we waarschijnlijk een probleem. We kunnen dit snel corrigeren door sattelietbeelden te raadplegen of gewoon op internet te zoeken of op die locatie onlangs een golfbaan geopend is. Dat hoeft geen jaar te duren.”

Ook moet een Kaarten-app rekening houden met dagelijkse gebeurtenissen zoals ongelukken en wegen die (tijdelijk) gesloten worden. Cue: “Bruggen die open gaan, wegen die gesloten worden, het zijn allemaal dataproblemen. We hebben niemand nodig die ons vertelt wanneer een weg gesloten is, want zodra een weg gesloten wordt, zien we het effect onmiddellijk. Alle iPhones bewegen ineens in een andere richting.

Alles bij de bron; 1morething


KPN en XS4ALL hebben met hun interactieve televisiedienst de privacy van televisiekijkers op verschillende vlakken geschonden, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder voerde een onderzoek uit naar de werkwijze van de twee aanbieders.

Gegevens over het kijkgedrag kunnen namelijk een beeld geven van iemands voorkeuren en interesses, het zijn dan ook persoonsgegevens van gevoelige aard, aldus de AP. Het bewaren van tv-kijkgedrag op individueel identificeerbaar niveau kan bovendien ertoe leiden dat mensen zich belemmerd voelen om naar bepaalde zenders of programma’s te kijken. Verder bleek dat KPN en XS4ALL tv-kijkcijfers opstelden voor marktonderzoek, en rapportages over bekeken video on demand aan de contentaanbieders verstrekten. Deze kijkcijfers waren echter niet anoniem, zolang KPN nog over de oorspronkelijke persoonsgegevens beschikte in haar systemen. 

KPN en XS4ALL hebben hun systemen inmiddels aangepast. De gegevens over het tv-kijkgedrag worden alleen nog voor technisch strikt noodzakelijke doeleinden verwerkt. De gegevens over gratis video on demand worden pas na 30 dagen vertaald in kijkcijfers, nadat de oorspronkelijke persoonsgegevens zijn vernietigd. De gegevens zijn dan niet meer herleidbaar tot individuele personen.

Alles buij de bron; Security


Het ontwikkelen van concepten die het leven van de klant makkelijker maken, biedt kansen om de (online) omzet te vergroten. Dat zegt Selma Postma, general manager AH Online, op website Emerce. Het is Postma’s ambitie dat iedere klant zijn eigen AH.nl en Appie krijgt en daar de  voor hem of haar relevante informatie vindt, zoals eerdere boodschappen(lijstjes). ‘Dat kan inspiratie zijn of een bonusaanbieding van een product dat hij al eens eerder heeft gekocht. 

 ‘Als we weten dat je biologisch of vegetarisch eet, houden we daar rekening mee bij wat we als eerste laten zien’  Het is volgens haar de kunst om met de klant mee te bewegen. ‘We testen veel, kijken wat klanten prettig vinden en dat schalen we vervolgens op.’ 

Vooralsnog is het lastig om met het bezorgen van boodschappen geld te verdienen. Amazon lost dat bijvoorbeeld op door onder meer consumentendata door te verkopen. ‘Doorverkopen van data is niet ons model’, zegt Postma.  ‘Wat wij belangrijk vinden, is het persoonlijke aspect. Daarvoor gebruiken we onze data waar de klant toestemming voor heeft gegeven. We zien dat ze dat belonen met loyaliteit.’

Alles bij de bron; DistriFood


Technologiebedrijven zoals Apple, Google en Facebook verzamelen op grote schaal gegevens over gebruikers, waardoor enorme datasets ontstaan die ook wel ‘big data’ worden genoemd. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid interessante verbanden en informatie te verzamelen over uiteenlopende onderwerpen, maar brengt ook privacyrisico’s met zich mee. Zo wees eerder onderzoek van het MIT al uit dat het verrassend eenvoudig is geanonimiseerde creditcardtransacties terug te leiden naar individuen. 

Apple wil dit voorkomen en kondigt daarom aan in de komende versie van haar mobiele besturingssysteem iOS een technologie in te bouwen die verzamelde data automatisch volledig anonimiseert. De techniek die Apple inzet is niet nieuw en werd tien jaar geleden ontwikkeld om databases te anonimiseren. De techniek wordt ook wel ‘differential privacy’ genoemd en voegt ruis toe aan gegevens die over gebruikers worden verzameld. Deze ruis voorkomt dat gebruikers individuen kunnen vinden in een database, maar zorgt dat patronen in de data behouden blijven. Dit maakt het voor bedrijven mogelijk interessante informatie uit de databases te destilleren, zonder dat de privacy van gebruikers hiermee in gevaar wordt gebracht. 

Apple is niet het eerste bedrijf dat een dergelijke techniek inzet, Google maakte in 2014 de broncode openbaar van RAPPOR, een systeem dat het bedrijf gebruikt om data die via de webbrowser Google Chrome wordt verzameld over gebruikers te anonimiseren. In tegenstelling tot Google maakt Apple de broncode van zijn technologie niet openbaar, wat het voor onafhankelijke ontwikkelaars onmogelijk maakt de werking van de technologie te controleren.

Alles bij de bron; ExecPPl


Gadgets die werken als medicijnen. Het is de toekomst als een groeiende groep farmacie- en technologiebedrijven zijn zin krijgt. Googles moederbedrijf Alphabet kondigde vorige week een samenwerking aan met farmareus GlaxoSmithKline (GSK) op het gebied van zogeheten bio-elektronica, minuscule implanteerbare apparaatjes die via elektrische signalen ziektes kunnen genezen en voorkomen. Ook Apple en Samsung werken al een tijdje aan bio-elektronica en biosensoren: meetapparaatjes voor lichamelijke functies die je zowel buiten als binnen in je lijf kunt dragen.

Apple en Samsung hebben, net als Google, bovendien steeds nauwere banden met de farmaceutische industrie. Googles zusterbedrijf Verily, dat zich helemaal richt op farmaceutische toepassingen, sloot op andere gebieden al eerder samenwerkingen met Johnson & Johnson en Novartis. Apple werkt ook samen met GSK, en Samsung investeert veel om zelf meer een farmaceutisch bedrijf te worden.

Dat juist bedrijven uit de consumententechnologie ineens zo geïnteresseerd zijn in de farmacie, en vooral in de bio-elektronica, roept interessante vragen op. Met name over privacy: behalve informatie óver mensen, kunnen technologiebedrijven dankzij bio-elektronica straks namelijk ook data verzamelen ín mensen. „Ik ben er niet gerust op”, zegt Wouter Serdijn, hoogleraar bio-elektronica aan de TU Delft en London University College. „Een bedrijf als Google weet al heel veel van je, en juist als je gegevens uit bio-elektronica combineert met grote hoeveelheden andere data, ontstaan mogelijk interessante inzichten over de gezondheid van individuen.”

Die inzichten kunnen nuttig zijn voor de genezing van bepaalde aandoeningen, maar er zitten ook privacyrisico’s aan. Ook de Haagse technologiedenktank Rathenau Instituut spreekt al jaren zijn zorgen uit over privacygevolgen van geïmplanteerde elektronica. 

Brian Otis, de technologiedirecteur van Alphabet-dochter Verily, zei vorige week tegen Forbes Magazine dat het zijn bedrijf bij deze samenwerking vooral te doen is om de data. „De uitdaging met bio-elektronica zit ’m uiteindelijk in data. Het uitlezen en interpreteren van de signalen.”

Google beschikt al over enorm veel gegevens over menselijk gedrag. Via de Android-smartphones van het bedrijf verzamelt het ook veel informatie over bijvoorbeeld lichaamsbeweging. Het blijkt bij dit soort big data-toepassingen vaak erg lastig om verbanden tussen gegevens te ontdekken die ook echt bruikbaar zijn. Maar juist een bedrijf als Google is daar heel goed in.

Informatie uit bio-elektronica zou ook bepaald niet de eerste medische data zijn die Google de laatste tijd verzamelt. Via de zoekmachine ziet het bedrijf al jaren welke medische vragen bezoekers stellen. Via zusterbedrijf 23andMe, dat genetische tests ontwikkelt, heeft Google de laatste jaren daarnaast van vele duizenden mensen DNA-informatie verzameld. Onlangs sloot het een samenwerking met de Britse National Health Service voor het analyseren van grote hoeveelheden patiëntengegevens van Britse burgers.

Alles bij de bron; NRC


Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan met geld van de Europese Commissie zoekhulpmiddelen ontwikkelen om binnen grote hoeveelheden digitale informatie biometrische kenmerken te vinden en aan elkaar te koppelen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een verdachte die op een groot aantal foto’s voorkomt en die op basis van biometrische kenmerken, bijvoorbeeld gezicht of kleding, kan worden herkend.

De zoekmachine is onderdeel van een project van de Europese Commissie om big data te analyseren. Een consortium van meer dan dertig Europese partijen, waaronder het NFI, zal de komende vier jaar verschillende instrumenten ontwikkelen om snel betrouwbare informatie uit big data te ontsluiten. Hiervoor heeft de Europese Commissie 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Naast de zoekmachine voor biometrische kenmerken gaat het NFI ook werken aan het zogenoemde weak signal detection. Dat zijn kleine stukjes informatie die op zichzelf staand onbeduidend kunnen lijken, maar in groter verband essentieel kunnen blijken in de opsporing van verdachten. "Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bepaalde woorden die verdachten gebruiken om hun misdrijven te verhullen. De methode die we de komende jaren willen ontwikkelen, moet patronen herkennen in de enorme brei aan kleine zwakke signalen", zegt Zeno Geradts, wetenschappelijk onderzoeker van het NFI.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha