Zowel Europese burgers als derdelanders - personen met een nationaliteit anders dan die van de Europese Unie - moeten voortaan een systematische veiligheidscontrole ondergaan wanneer ze de EU binnenkomen of verlaten. Enkel een paspoort of identiteitskaart tonen aan de buitengrens volstraat dus niet langer.

Door een aanpassing van de Schengengrenscode, vandaag in het Europees Parlement goedgekeurd met 469 stemmen tegen 120, moeten lidstaten aan de buitengrenzen niet enkel derdelanders controleren, maar voortaan ook alle Europese burgers. 

Iedereen die de Europese Unie dus binnenkomt via de buitengrenzen, zal worden opgezocht in databanken als het 'Schengen Informatie Systeem' (SIS) en de databank over verloren en gestolen reisdocumenten. De verplichting geldt ook bij het verlaten van EU-grondgebied. 

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

Cambridge Analytica maakt deel uit van het moederbedrijf Strategic Communication Laboratories, dat zich op zijn website voorstelt als een "vooraanstaand verkiezingsmanagementbureau". 

Het bedrijf maakt gebruik van 'big data': big data zijn in feite alle sporen die we door ons online- en offline-gedrag achterlaten, zoals een aankoop met onze kredietkaart, een 'like' op Facebook, een zoekterm in Google of zelfs elke beweging die we maken met onze smartphone in onze broekzak. Wat bedrijven met die informatie allemaal kunnen doen, tart alle verbeelding.

De aanpak van Cambridge Analytica is gestoeld op psychometrie, een tak van de psychologie die persoonlijkheidskenmerken meet aan de hand van data. Daarbij worden mensen beoordeeld op de vijf OCEAN-criteria: openheid, plichtsbesef, extravertheid, inschikkelijkheid en neuroticisme (in het Engels: Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, Neuroticism). 

Bedrijfsleider Alexander Nix legde uit dat zijn bedrijf data aankoopt bij de meest uiteenlopende bronnen, zoals klantenbestanden van winkels en autobedrijven, gegevens van klantenkaarten, lidmaatschappen van clubs, de abonneegegevens van magazines, enzovoort. Deze informatie combineert Cambridge Analytica met online data (afkomstig uit onder andere je Facebookactiviteit, apps die gebruikt,...) om een OCEAN-persoonlijkheidsprofiel op te stellen. 

Cambridge Analytica stelde aan de hand van die informatie 32 persoonlijkheidsprofielen op, waarin de gebruikers van Facebook en digitale televisie werden ingedeeld. Vervolgens werd het voor Cambridge Analytica mogelijk om kiezers via sociale media en digitale televisie heel gerichte berichten te sturen: elke kiezer kreeg boodschappen die op zijn emoties, interesses, angsten en waarden waren afgestemd.

In november 2015 maakte Nigel Farage bekend dat hij Cambridge Analytica had ingeschakeld om zijn online campagne voor de brexit te steunen. Het bedrijf wil geen informatie vrijgegeven over de recente gesprekken met de Britse premier Theresa May, maar Nix bevestigt dat hij ondertussen een omvangrijk klantenbestand uitbouwt over de hele wereld en dat hij onder andere al vragen kreeg uit Zwitserland, Duitsland en Australië. 

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

Fingerbank een opensourceproject dat ruim 5 jaar geleden tijdens de Defcon-hackerconferentie werd gelanceerd en de vingerafdruk van apparaten verzamelt, heeft inmiddels meer dan 3 miljoen vingerafdrukken in de database opgeslagen, zoals mac-adres, user-agent en dhcp-vingerafdruk.

De makers zijn tevens verantwoordelijk voor PacketFence. Dit een open source network access control (NAC) systeem. Via dit systeem kan er worden bepaald of een apparaat met het netwerk verbinding mag maken. Eén van de kenmerken om een computer te identificeren is de dhcp-vingerafdruk. Het een passieve en goedkope identificatiemethode, wat de reden voor de ontwikkelaars was om Fingerbank te starten. Inmiddels maken duizenden gebruikers gebruik van de Fingerbank-database, die dagelijks meer dan 300.000 verzoeken versturen. De vingerafdrukken zijn van de community en PacketFence-gebruikers afkomstig.

Allesbij de bron; Security


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch over de plannen van de maker van Philips-tv's om op smart-tv's gepersonaliseerde reclames te laten zien. Philips maakt zelf geen tv's meer maar verkocht de merknaam een paar jaar geleden aan TP Vision. Dat bedrijf kondigde gisteren aan meer reclames op smart-tv's te vertonen, in een hoek van het scherm in de menu's en voor het starten van een app.

Ook zei het bedrijf in de toekomst de reclames 'relevanter' te willen maken. "We weten heel veel van het kijkgedrag, welke zenders er worden gekeken en welke apps er worden gebruikt." Het bedrijf zegt tegen de AP dat de functie voor persoonlijke reclames alleen nog intern wordt getest en nog niet wordt toegepast op toestellen die nu op de markt zijn.

Alles bij de bron; NOS


 

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) waarschuwt in een rapport dat gegevens over iemands mediagebruik steeds meer worden ingezet voor gepersonaliseerde reclame. "Gerichte reclame, het personaliseren van reclame, is een nieuwe trend", zei professor Peggy Valcke van de VRM in het Vlaams Parlement. "Dit gebeurt doorgaans op het internet, maar we zien het nu ook op digitale tv verschijnen. Niet alleen de advertenties, ook het media-aanbod zelf wordt overigens meer en meer gepersonaliseerd. Door het gebruik van nieuwe technologieën geeft de consument al dan niet bewust veel persoonlijke informatie vrij. Die heeft potentieel een enorme waarde. De overheid moet waakzaam zijn over de manier waarop deze informatie wordt gebruikt."

Gatz vindt de waarschuwing terecht. "Ik wil kijken hoe we hier bijkomende stappen kunnen zetten", reageert hij. Samen met de federale ministers die bevoegd zijn voor Privacy wil hij de consument beter beschermen. Mogelijk worden de taken van de VRM uitgebreid. Eerder deze week kwam de Europese Commissie met een pakket aan nieuwe privacyregels. Van Europa mogen de gegevens die worden verzameld via bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook Messenger of Gmail niet langer worden gebruikt voor reclameboodschappen op maat. Het gaat daarbij niet enkel om de inhoud van de boodschappen, maar ook om metadata als plaats en tijdstip.

Alles bij de bron; deRedactie


 

Aan de hand van rekeningen voor de aankoop van kleding en schoenen, zou MasterCard immers een benaderende berekening kunnen maken over het gewicht van de passagiers. Die gegevens zouden door luchtvaartmaatschappijen kunnen worden gebruikt om zetels aan passagiers toe te wijzen. Op die manier zou een comfortabele reis voor iedereen kunnen worden nagestreefd.

Het bedrijf merkt op geen onmiddellijke plannen te hebben om van het patent gebruik te maken. Het dossier toont echter aan dat uitgevers van betaalkaarten toegang hebben tot informatie die ook voor allerhande handelaars bijzonder interessant kunnen zijn. In de patentaanvraag wordt opgemerkt dat de informatie niet alleen toelaat om het gewicht van de kaarthouder te bepalen, maar ook van de rest van het gezin. Bovendien kan informatie worden verzameld over de samenstelling van het huishouden, maar tevens zou kunnen worden herkend wanneer de aankopen een cadeau moeten zijn voor een persoon buiten het eigen gezin.

In de aanvraag wordt specifiek gewag gemaakt van toepassingen voor de reiswereld, maar MasterCard benadrukt dat de applicatie voor een brede waaier van andere sectoren oplossingen kan aanreiken. 

Alles bij de bron; Express [Thnx-2-Luc]


 

Al deel jij bewust geen relatiestatus toch kan Facebook achterhalen of jij al dan niet vrijgezel bent. In een studie van Facebook die ze "The Formation of Love" doopten, verklaren ze hoe ze jouw liefdesleven analyseren.

Als jij dacht je privégegevens netjes af te schermen, dan vindt Facebook wel een achterpoortje om toch zoveel mogelijk over jou te weten te komen. In een studie onder de noemer "The Formation of Love", gingen wetenschappers op zoek naar gemeenschappelijke kenmerken tussen profielen die recent hun status hadden veranderd van "vrijgezel" naar "in een relatie". Ze vroegen aan die profielen wanneer hun relatie exact gestart was, en analyseerden de Facebookposts van die gebruikers tot 100 dagen voor de relatie begon.

"Tijdens de 100 dagen voor de relatie begon, zien we een duidelijke toename van het aantal posts, in vergelijking met wanneer de personen later in een relatie zitten," legt Carlos Diuk uit, die voor het departement gegevensonderzoek van Facebook werkt. Zodra de relatie begint, neemt het aantal posts af. Volgens de gegevens zijn het vaker vrijgezellen die gemiddeld twee keer per dag posten. Wie één keer of minder post, zit vaker in een relatie, volgens de gegevens. Die advertenties voor datingsites op Facebook, terwijl je nergens aangeeft dat je vrijgezel bent? Die zijn bij dezen dan ook meteen verklaard.

Bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

Privacy komt steeds vaker hoog op de agenda te staan van bestuurders, blijkt uit de Nationale Privacy Benchmark (NPB). Enerzijds omdat de risico’s van cybercrime en financiële boetes toenemen, anderzijds omdat organisaties op privacy vlak voor willen lopen, vanuit eigen overtuiging of vanuit de wens om klanten te behouden. 

De afgelopen jaren zijn privacy en persoonlijke klantgegevens in de handen van bedrijven een belangrijk punt van discussie geweest. Gedreven door de megapotentie die schuilgaat in data – data wordt door velen gezien als het nieuwe goud – zijn organisaties in alle sectoren hun vermogen om data te verzamelen, op te slaan en te analyseren aan het vergroten. Door de toepassing van analytics en de inzet van algoritmen kunnen waardevolle inzichten aan de data worden onttrokken, die bedrijven kunnen helpen bij het verbeteren van hun dienstverlening om zo hun concurrentie te slim af te zijn.

Tegelijkertijd brengt deze onstilbare honger naar data de privacy van klanten in het geding. Vandaag de dag kan feitelijk alle data opgeslagen worden door apps, sites of camera’s. De lijn tussen commercieel gebruik en het misbruik van digitale rechten, of de risico’s op cyberdiefstal, is al meerdere malen dun gebleken.

Uit surveyonderzoek is gebleken dat maar liefst 91% van de respondenten van mening is dat in de komende jaren de bescherming van persoonsgegevens een van de belangrijkste prioriteiten is voor organisaties. Meer dan een kwart van managers noemt wetgeving als belangrijkste aanleiding om het onderwerp privacy hoger op de agenda te zetten. Hierbij verwijzen zij met name naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de daarbij horende Meldplicht Datalekken die worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (privacy toezichthouder). Organisaties zijn zich er van bewust dat het niet naleven van deze wet hoge boetes met zich mee kan brengen. 

Een andere interessante uitkomst uit de studie is dat niet technische maatregelen de belangrijkste pijler zijn van het beschermen van persoonsgegevens, maar juist organisatorische (77%) en menselijke risico’s (70%). Dit heeft enerzijds te maken met de toegenomen aandacht voor datalekken die het gevolg zijn geweest van onzorgvuldig menselijk handelen, en anderzijds met de toenemende eenvoud waarmee werknemers persoonlijke data kunnen gebruiken – en dus ook verliezen.

Het belangrijkste risico dat door respondenten genoemd wordt is het te veel en te lang bewaren van gegevens. “Dit is niet verrassend, omdat de neiging om te veel en te lang te bewaren hardnekkig is en in tegenstrijd is met andere ontwikkelingen, waarbij veel data wordt verzameld om deze ook later te kunnen correleren”, aldus Van Vonderen. Hij voegt daar aan toe dat hij voorziet dat deze uitdaging in de komende jaren alleen maar zal toenemen. “Bij digitalisering is vaak niet nagedacht over bewaartermijnen en over hoe gegevens (selectief) kunnen worden verwijderd.” 

Alles bij de bron; Consultancy


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha