Patiënten van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) kunnen binnenkort waarschijnlijk niet meer online hun medisch dossier inzien. Het bedrijf achter de website is onlangs failliet verklaard.

HMC weet niet hoe lang de website nog beschikbaar is. "Daarover gaat de curator. Totdat er een alternatief beschikbaar is, kunnen patiënten na het verdwijnen van medischegegevens.nl niet online hun dossier inzien'', aldus het ziekenhuis. Het faillissement heeft volgens HMC geen gevolgen voor de vertrouwelijkheid van medische gegevens.

Patiënten kunnen tijdens een consult in het ziekenhuis hun zorgverlener vragen om inzage in hun medisch dossier.

Alles bij de bron; AGConnect


 

De eerste “lokale gezondheidsenquête” vond de voorbije maanden al plaats in Melle bij Gent, als test. Daar zijn 1.021 inwoners ouder dan 15 jaar bevraagd met enquêtes, deels opgestuurd via de post en deels online afgenomen. 

De inwoners van Melle beantwoordden allerlei vragen over hun gezondheid en levensstijl, in een enquête van het gemeentebestuur. En vanaf 2019 krijgen alle gemeenten de kans om hun inwoners op de rooster te leggen. De kans bestaat dus dat ook u straks wordt gevraagd zo’n “lokale gezondheidsenquête” in te vullen.  

De vragenlijst peilt naar ­zowel fysieke als mentale gezondheid: alcoholgebruik bijvoorbeeld, en de mate waarin iemand beweegt en sport, maar ook zijn of haar levenslust. Het gaat om een selectie uit de vragenlijst van de vijfjaarlijkse nationale gezondheidsenquête. De resultaten daarvan laten zien hoe (on)gezond de gemiddelde Belg, Vlaming en Waal is, maar dus niet hoe het zit in Ieper of Antwerpen.

Het ultieme doel is om van élke Vlaamse gemeente een “gezondheidsrapport” te hebben. Dat moet een schat aan informatie opleveren, en ook gezondere Vlamingen.

Wat uw burgemeester wil weten:

  • Of u rookt en alcohol drinkt
  • Wat uw BMI is.
  • Of u met psychische problemen zit
  • Of u zorgt voor een ziek familielid.
  • Of u voldoende beweegt.
  • Of u wel uw tanden poetst enelk jaar naar de tandarts gaat.
  • Of u vaak pijn heeft. Hoeveel fruit en groenten u eet.
  • Hoe vaak u frisdrank drinkt.

Alles bij de bron; NieuwsBlad [Thnx-2-Luc]


 

Een datalek bij een bedrijf kan grote gevolgen hebben in het leven van klanten en medewerkers. Dit blijkt uit het rapport, ‘From data boom to data doom: the risks and rewards of protecting personal data'. Uit het onderzoek blijkt dat 42 procent van de bedrijven wereldwijd het afgelopen jaar minstens één keer met een inbreuk op bedrijfsdata te maken heeft gehad. In bijna twee vijfde van de gevallen – 41 procent in het MKB en 40 procent bij grote ondernemingen – ging het om persoonsgegevens van klanten.

Betrokken medewerkers hebben, zelfs in de top van het bedrijf, niet altijd hun baan kunnen behouden. Uit de reikwijdte van de ontslagen na een datalek kan worden afgeleid dat iedereen dit kan overkomen. In 2017 was de verscheidenheid groot: van verantwoordelijke CEO's tot gewone werknemers die klantgegevens openbaar hebben gemaakt...

...In de moderne zakenwereld is het opslaan van gevoelige persoonlijke data vrijwel onvermijdelijk. Volgens het rapport verzamelt en bewaart 88 procent van de bedrijven persoonsgegevens van klanten. Daarnaast slaat 86 procent de persoonsgegevens van werknemers op. 

De manieren waarop bedrijven deze gegevens opslaan, maken de risico’s niet bepaald kleiner. Gevoelige klant- en bedrijfsdata bevindt zich niet altijd op interne systemen van de onderneming, maar bijvoorbeeld in de openbare cloud, op BYOD-apparaten en in SaaS-applicaties. Dit maakt het beheer en de beveiliging van de datastroom tot een grote uitdaging.

Er is dus behoefte aan beveiligingsoplossingen die data kunnen beschermen over de hele infrastructuur, dus inclusief de cloud, particuliere apparaten en applicaties. Ook moet het personeel zich veel bewuster zijn van cybersecurity en alles wat daarbij komt kijken. Dit omdat steeds meer afdelingen met data werken en moeten weten hoe die data kunnen worden beschermd.

Alles bij de bron; Brisk


 

Het grote datalek bij luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific is ontstaan na een aanhoudende campagne van cyberaanvallen. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdag bekend. De aanvallers verkregen onrechtmatige toegang tot persoonlijke gegevens zoals geboortedata, telefoonnummers en nummers van identiteitskaarten en paspoorten.

Er is sprake van 860.000 gelekte paspoortnummers en 245.000 identiteitskaarten uit Hongkong. Daarnaast gaat het ook om 403 nummers van vervallen kredietkaarten en 27 niet-versleutelde kredietkaarten. 

Alles bij de bron; DutchITChannel


 

Met kentekencamera’s binden politie en justitie de strijd aan met criminelen. Maar de camera’s boven en langs (snel)wegen registreren de gegevens van élke weggebruiker. Informatie die, zo is de bedoeling, straks vier weken lang bewaard mag worden. Privacy-organisaties zijn hier mordicus tegen en bereiden een rechtszaak voor.

De camera’s hangen al jaren boven snelwegen, op dit moment zijn het er naar schatting 450. Daarnaast zijn ongeveer 150 politieauto’s voorzien van mobiele ANPR-camera’s. En sinds dit jaar zijn provinciale wegen verspreid over het hele land voorzien van tweehonderd ANPR-camera’s. 

Een nieuwe wet, die het opslaan van gegevens voor maximaal vier weken moet bestendigen, is nog niet van kracht. De Raad van State heeft het uitvoeringsbesluit dat minister Grapperhaus eerder dit jaar nam onlangs van advies voorzien. “Wij hebben dat advies inderdaad ontvangen”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Over de inhoud ervan kunnen we nu nog geen mededelingen doen. Ook over de datum van inwerkingtreding kunnen we niets zeggen. Daarover moet nog besluitvorming plaatsvinden.” (...)

Böhre vreest dat het aantal ANPR-camera’s de komende jaren alleen maar zal toenemen. “Hoe ver willen we gaan met dit soort technologie? Nogmaals, ik vind dat we moeten proberen om de samenleving zo in te richten dat onschuldige burgers zo veel mogelijk buiten het vizier van opsporings- en inlichtingendiensten blijven en dat ze zich vrij kunnen wanen.”

Zodra bekend is hoe de nieuwe wet er precies uit zal zien, spant Privacy First samen met het Platform Bescherming Burgerrechten een rechtszaak aan. “We verwachten dat andere organisaties zich bij ons aansluiten.”

Alles bij de bron; PrivacyFirst


 

Steeds vaker laten bedrijven hun digitale personeelsdata analyseren. Wat kun je dan meten? En hoe waarborg je ieders privacy daarbij?

...Volgens consultant PwC gebruikt inmiddels 40 procent van de personeelsafdelingen van internationale bedrijven kunstmatige intelligentie. Al ontbreken precieze gegevens over de omvang van de sector. Personeelsdata kunnen worden gebruikt om zaken als verzuim, productiviteit en betrokkenheid beter te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Mede mogelijk gemaakt door alle nieuwe soorten data die beschikbaar zijn. 

Bedrijven als AnalitiQs en Crunchr zeggen vooral te werken op basis van data die al worden vastgelegd door werkgevers, zoals de informatie op je loonstrookje of de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder werknemers. „Ik ga niet op LinkedIn of in e-mails kijken”, zegt Jonker.

Dat er veel meer kán met personeelsgegevens blijkt wel uit het brede aanbod van bedrijfjes die allerlei soorten analyses doen. Voor het beheren van kantoorruimtes is er bijvoorbeeld Lone Rooftop, dat onder meer via het wifi-netwerk meet hoeveel mensen er in een gebouw aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Het primaire doel daarvan is bedrijven te helpen hun vastgoed beter te beheren, zegt marketingdirecteur Youri Wildeman. „Zeker niet om de aanwezigheid van werknemers in de gaten te houden.” 

Hoe zit het met de privacy van werknemers? Onderzoeksplatform Investico onthulde onlangs dat tientallen grote Nederlandse bedrijven en ook de overheid gegevens over onder meer werkplezier, persoonlijkheid en ziekte verzamelen – vaak zonder dat werknemers hiervan weten. Dat zou leiden tot aantasting van de privacy van personeel.

Vast staat volgens zowel Toine Al als Dirk Jonker wel dat er technisch méér mogelijk is dan wettelijk mag of ethisch is. Dat Jonker niet op de sociale media van werknemers kijkt, doet hij naar eigen zeggen om het vakgebied te beschermen. „Zoiets als e-mails analyseren, daarvan zou ik zeggen: technisch gezien zou het kunnen werken. Maar is het ethisch?”

Alles bij de bron; NRC


 

In 2016 was DeepMind er nog glashelder over: „Nooit zal patiëntendata gelinkt worden met Google-accounts, -producten of diensten”, schreef medeoprichter Mustafa Suleyman destijds. Die toezegging was nodig om privacyzorgen te sussen nadat Google de veelbelovende start-up in kunstmatige intelligentie had overgenomen. Het van oorsprong Britse DeepMind richt zich onder meer op het analyseren van zorgdata, bijvoorbeeld voor het stellen van diagnoses.

Maar afgelopen dinsdag maakte DeepMind in een persbericht bekend dat het nu toch nauwer gaat samenwerken met het moederbedrijf. Sterker: het team achter Streams, een app van DeepMind voor artsen en verplegend personeel, wordt officieel zelfs een afdeling van Google. 

Die mededeling zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor opschudding. DeepMind heeft in dat land namelijk een grootschalige samenwerking met het Britse nationale zorgsysteem NHS, waar zeer gevoelige informatie van patiënten wordt verwerkt. En Google is juist groot geworden door het verzamelen (en combineren) van zoveel mogelijk data. Privacyorganisaties en overheden zijn bezorgd over welke data zullen worden uitgewisseld, en wie dat kan controleren.

Alles bij de bron; NRC


 

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) verdient geen plek in de Nederlandse rechtsorde. 

Met de WGS wordt de weg vrijgemaakt voor het grootschalig profileren van onverdachte burgers op basis van nagenoeg alle informatie die ligt opgeslagen bij publieke en private partijen. De doelen waarvoor dit kan gebeuren, maar ook de wijze waarop ze worden geanalyseerd en de gegevens die ervoor in aanmerking komen, worden niet afgebakend in de tekst van het wetsvoorstel.

Deze zaken wil het kabinet regelen in afzonderlijke Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), die als lagere wetgeving uitwerking moeten geven aan de bevoegdheden die de WGS creëert. Weliswaar geven de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State voorafgaand advies over elke AMvB, in het verleden is gebleken dat het kabinet fundamentele mensenrechtelijke bezwaren van deze twee adviesorganen negeert – zoals in een andere grote koppelwet genaamd SyRI het geval is geweest.

Het Platform Burgerrechten heeft grote bezwaren tegen de groteske insteek van de wet en is van mening dat alle persoonsgegevens van Nederlandse burgers bij voorbaat vogelvrij worden verklaard.  De WGS heeft qua doelen en gegevens die mogen worden verwerkt een vele malen grotere schaal dan SyRI en valt qua reikwijdte eigenlijk alleen te vergelijken met de Sleepwet.

Naast het creëren van een enorme juridische ruimte om persoonsgegevens van burgers tegen hen te gebruiken, schept de WGS eveneens de mogelijkheid om schaduwadministraties aan te leggen van risicoburgers die door de Big Data analyes worden aangemerkt. Ten slotte kan de WGS niet alleen worden gebruikt om bestuursrechtelijke en strafrechtelijke overtreders op te sporen, maar ook voorspellingen te doen over toekomstige overtreders.

Voorzitter Tijmen Wisman en secretaris Ronald Huissen schrijven onder meer: “Een democratie onderscheidt zich door geïnstitutionaliseerd wantrouwen jegens de overheid. De WGS daarentegen is een volgend bouwblok van een iOverheid die zich kenmerkt door geautomatiseerd wantrouwen jegens de burger. De WGS creëert de bevoegdheid om van onverdachte burgers uitgebreide dossiers van privéinformatie aan te maken, hetgeen meer kenmerkend is voor een totalitair bewind dan een democratische rechtstaat.”

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha