Papieren dossiers zijn eind volgend jaar taboe bij alle instellingen in de jeugdzorg. Zij moeten dan volgens het kabinet allemaal met het Elektronisch Kinddossier werken.

Dat schrijft het ministerie van VWS in de toelichting op de begroting voor 2010. Het kabinet heeft 15 miljoen gereserveerd voor de invoering door gemeenten van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg en de zogeheten Verwijsindex Risicojongeren.

Volgens het ministerie wordt in 2010 het Landelijk Schakel Punt (LSP) voor veilige overdracht van dossiers afgerond en starten de organisaties in de jeugdzorg met het aansluiten op het LSP. Ook wordt de digitaliseringsplicht van kracht.
Tot 18 jaar

Het Elektronisch Kinddossier is een digitaal dossier waarin informatie over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van nul tot 18 jaar wordt bijgehouden door instellingen in de Jeugdgezondheidszorg.

Lees verder bij de bron; WebWereld.nl

Een quote uit een artikel/ingezonden stuk uit een regionaal dagblad geschreven door een verontruste huisarts;

Quote;

Het EPD, elektronisch patiënten dossier, moet er voor zorgen dat al deze zorgverleners in uw medisch dossier kunnen kijken. Van een medisch geheim is dan al lang geen sprake meer. Ruim 400.000 mensen kunnen precies lezen wat u met de huisarts bespreekt. Het werk van de huisarts, wat vooral gebaseerd is op vertrouwen en geheimhouding, wordt op deze wijze onmogelijk gemaakt. De financiering van dit overbodige systeem zal ten koste gaan van de eerste lijns zorg.

End Quote

één van de comments op het artikel verwijst naar de column van Marc Chavannes van 8 september die op zijn beurt weer linkt naar een 'actiegroep' binnen de huisartsen beroepsgroep met de naam 'Comité Wake Up'.

Op hun site staat een stuk over het EPD en welke zorgen zij daarover hebben.

Eind 2009 moeten alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg werken met digitale dossiers.
In de toekomst moet het elektronisch kinddossier (EKD) kunnen aansluiten bij het elektronisch patiëntendossier (EPD) in de zorg.

Dit schrijft minister Rouvoet aan de Tweede Kamer over de voortgang van het EKD in de jeugdgezondheidszorg. Allereerst moeten de huidige papieren dossiers gedigitaliseerd worden.
Instellingen schaffen hiervoor zelf een softwarepakket aan en zorgen er zelf voor dat hun medewerkers daarmee kunnen werken.

De gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk en treden op als financier. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat met subsidie van Jeugd en Gezin gemeenten en jeugdzorg-instellingen begeleiden bij de invoering.

Lees verder bij de bron; zorgvisie.nl

Genetische en andere medische informatie van kinderen moet niet vrijuit gebruikt kunnen worden voor bevolkingsonderzoek, omdat kinderen daar zelf geen toestemming voor kunnen geven. Dat schrijven internationale wetenschappers deze week in Science. Steeds meer biomedische gegevens van vrijwilligers worden opgeslagen in grote biobanken voor grootschalig onderzoek onder de bevolking. Dit kan genetische aanleg voor bijvoorbeeld kanker betreffen, maar er worden ook gegevens verzameld over cholesterolwaarden, vetpercentages en over voeding en beweging.

Lees verder bij de bron; NRC

De regiopolitie IJsselland wil een omstreden proef waarbij de nummerborden van alle voertuigen op de autowegen A28 en A50 bij Zwolle worden geregistreerd en zeven dagen bewaard, uitbreiden. Als justitie akkoord gaat komen vanaf 2010 ook camera’s op snelwegen bij Groningen, Nijkerk en Deventer, de belangrijkste toegangswegen naar noordoost-Nederland.

Voor het systeem ontbreekt nog steeds een duidelijk juridisch kader. Bij het begin van de proef met deze vorm van automatische kentekenherkenning (anpr) in mei 2008 hadden veel politieke partijen bedenkingen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) noemde het onaanvaardbaar

Lees verder bij de bron; Volkskrant.nl

De GGZ in Friesland kiest voor een webgebaseerde oplossing als elektronisch patientendossier. Dat is beter dan het landelijk systeem.

GGZ Friesland wil het systeem in december gereed hebben en aanbieden aan patiënten. Dat laat Hans Kedzierski, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Friesland, weten aan BNR.

Kedzierski zegt dat dit patiënten meer regie geeft over de eigen patiëntgegevens en de beschikbaarheid daarvan. "Dat is het huidige systeem niet voorzien. Wij willen patiënten meer betrekken bij de informatie en hoe er met de informatie wordt omgegaan".

Lees verder bij de bron; webwereld.nl

In de kantlijn van het NRC....je leest er bijna overheen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens keurt het voorstel af van minister Klink (Volksgezondheid, CDA) om de wet voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te wijzigen. Artsen mogen nu alleen maar zien dat een patiënt gegevens uit zijn EPD heeft laten verwijderen, als dat de zorgverlening ten goede komt. Ook mag de arts de patiënt niet vragen wat hij uit zijn dossier heeft laten schrappen. Klink wil dat een arts die inzage in een dossier krijgt, kan zien dat de gegevens onvolledig zijn. Het CBP vindt dat strijdig met de wet bescherming persoonsgegevens.

Bron; NRC

Dertigduizend patiënten van een medisch centrum in San Diego zijn gewaarschuwd dat een hacker toegang tot hun persoonlijke patiëntendossiers heeft gehad. In een brief liet het Moores kankercentrum patiënten weten dat een aanvaller de servers heeft gehackt, waar ook de persoonlijke gegevens op stonden.

Lees verder bij de bron; Security

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha