Quote uit het NRC;

Kilometerheffing om files terug te dringen  

De bijna 9 miljoen automobilisten zullen in de toekomst een GPS-apparaatje krijgen dat bijhoudt waar er wanneer hoeveel gereden wordt. Volgens het kabinet kan de overheid deze reisgegevens niet volgen, waarmee de privacy gewaarborgd zou zijn.

Lees verder bij de bron; www.nrc.nl

Quote van de RDW site;

Veel mensen maken zich zorgen dat de kilometerprijs ten koste gaat van de privacy. Met zo’n kastje kan iedereen toch zien waar ik heb gereden? Dat is niet juist. Alleen het aantal kilometers en het tarief dat erbij hoort, gaat naar het inningsbureau dat de factuur opmaakt en verstuurt. Er is dus niemand die kan zien waar u bent geweest, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Daarnaast worden de kastjes geproduceerd en ingebouwd door bedrijven die aan strenge eisen moeten voldoen. Ook het waarborgen van uw privacy is in die eisen meegenomen.
Handhaving

Ook in de handhaving blijft de privacy beschermd. Rijdt u bijvoorbeeld onder een van de handhavingsportalen door, dan wordt een foto gemaakt en wordt gecheckt of er bijzonderheden zijn. Zo niet, dan wordt de foto direct verwijderd.
College Bescherming Persoonsgegevens

Bij de vormgeving van de kilometerprijs doen we geen concessies aan uw privacy. Er is dus niemand die straks kan kijken of u op een bepaalde dag op een bepaalde plaats was. Met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt steeds besproken hoe we uw privacy kunnen garanderen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de Europese richtlijnen die op het gebied van privacybescherming gelden.

Lees verder bij de bron; www.verkeerenwaterstaat.nl

En tot slot willen de Belgen ook wel meedoen en Europa de weg wijzen :(

De Belg meent dat een Benelux-regeling van kilometerheffing een voorbeeld kan zijn voor andere EU-landen. ,,De Benelux is sinds haar ontstaan de gangmaker van de Europese eenmaking geweest. De Lage Landen moeten in het begin van de 21e eeuw ook op mobiliteitsvlak de weg tonen aan de rest van Europa.''

Lees verder bij de bron; www.depers.nl

Daar gaan we weer .... onhoudbaar de glijbaan af

 

Het aantal zorgaanbieders dat aangesloten is op het landelijk schakelpunt EPD loopt achter. Er is meer tijd nodig om de ict op orde te brengen.

In totaal waren er op 31 oktober 400 zorgaanbieders (ziekenhuizen, apotheken, huisartsen) aangesloten op het landelijk schakelpunt. Het ministerie van Volksgezondheid hoopt eind dit jaar 560 aanbieders een koppeling hebben met het landelijke EPD. Eerder ging het ministerie uit van 900 zorginstellingen. Dat schrijft minister Klink in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. In totaal waren er eind september circa 800.000 patientendossiers beschikbaar via het schakelpunt.

Ict is de reden voor de achterlopende aantal EPD-koppelingen, schrijft Klink.....

Eind september waren er 13.940 abonnees die door middel van de zogeheten UZI-pas toegang hebben tot het landelijk schakelpunt....

....De UZI-pas wordt vervangen omdat deze relatief makkelijk te kraken bleek. Nieuwe passen worden vanaf deze maand, schrijft Klink, uitgerust met een modernere chip, die onkwetsbaar zou moeten zijn voor een kraak...

Lees verder bij de bron; www.webwereld.nl

Inmiddels zijn er al zo'n 800.00 dossiers van Nederlandse patiënten via het elektronisch patiëntendossier (EPD) te raadplegen, zo heeft Minister van Volksgezondheid Ab Klink, de Tweede Kamer laten weten.

Tussen juni en oktober zijn de dossiers bijna een half miljoen keer geraadpleegd. Al die dossiers zijn via het Landelijk Schakelpunt (LSP) op te vragen. Voordat een zorgaanbieder zich op het LSP mag aansluiten, moet hij voldoen aan de zogenoemde eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), waaronder het beschikken over een door Nictiz gekwalificeerd zorginformatiesysteem, gebruik maken van de diensten van een gekwalificeerde zorg Service Provider (ZSP) en voldoen aan de NEN 7510 standaard.

Inmiddels zijn al 400 aanbieders aangesloten op het landelijk EPD. Het gaat om 285 apotheken, 10 huisartsendienstenstructuren, 97 huisarts-praktijken en 8 ziekenhuizen, aldus Klink.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

De Eerste Kamer twijfelt sterk aan de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en organiseert daarom een serie burgerraadplegingen en een expertbijeenkomst om te bepalen of ze akkoord gaat of niet.

Daarmee zit de Senaat minister van Volksgezondheid Ab Klink in de weg, die het liefst alle huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ziekenhuizen en apotheken nu al op het EPD had aangesloten. Het organiseren van een expertbijeenkomst, die op woensdag 9 december plaatsvindt, is iets wat niet vaak voorkomt. Normaliter is het de Tweede Kamer die dit soort hoorzittingen houdt. Die ging begin dit jaar al akkoord met de invoering van het EPD.

''De Eerste Kamer wil liever niet het werk van de Tweede Kamer overdoen. Maar in dit geval is het noodzakelijk om een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen,'' aldus een woordvoerder. Vanwege de kritiek van burgers, ICT'ers en medici, twijfelen CDA, PvdA, VVD en SP in de Eerste Kamer aan het EPD.

Op dit moment hebben slechts 573 apothekers en artsen zich vrijwillig op het EPD aangesloten. Veel minder dan de negenhonderd waarop Klink hoopte.

Bron van dit artikel; www.security.nl

In Amerika wordt informatie uit elektronisch patiëntendossiers doorverkocht aan verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische bedrijven en wetenschappelijke onderzoekers, zo blijkt uit onderzoek. Steeds meer bedrijven die digitale medische dossiers hosten proberen op deze manier geld te verdienen.

De data wordt wel geanonimiseerd aangeleverd, maar dit is in veel gevallen via kruisverwijzingen met andere databases ongedaan te maken. Onderzoekers toonden dit al eerder aan met de geanonimiseerde data van Netflix. Aan de hand van de filmkeuze konden ze de identiteit van een individu achterhalen.

Papierloze medische systemen zijn de toekomst en het leveren van de bijbehorende informatiesystemen is in de VS alleen al goed voor een omzet van 10 miljard dollar op jaarbasis. Veel van de bedrijven die de systemen aan ziekenhuizen en artsen verkopen, bewaren ook de informatie die uit de systemen afkomstig is, om die vervolgens aan andere partijen door te verkopen.

Geschat wordt als in de 2020 de meeste zorgverleners in de VS op een elektronisch patiëntendossier zijn overgestapt, data-mining alleen al goed voor 5 miljard dollar per jaar is.

Lees verder bij de bron; www.security.nl

5 oktober 2009

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert op 9 december 2009 in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving....

...De expertmeeting zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 december 2009 in het gebouw van de Eerste Kamer. De voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rathenau Instituut en enkele Eerste Kamerleden, heeft inmiddels een aantal personen en organisaties schriftelijk uitgenodigd een position paper te schrijven. Uit de inzendingen naar aanleiding van die uitnodiging zal de voorbereidingsgroep de deelnemers aan de expertmeeting selecteren. Zodra meer informatie beschikbaar is over de bijeenkomst, zal ze op deze webpagina worden vermeld.

Lees gehele artikel bij de bron; www.eerstekamer.nl

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving. Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg ( 31.466 ) is in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamercommissie VWS/JG schriftelijke vragen gesteld.

De regering heeft hierop in een memorie van antwoord gereageerd. Als voorbereiding op de verdere behandeling van het wetsvoorstel wil de Kamercommissie zich verder verdiepen in de verschillende aspecten van het kabinetsvoorstel en de eventuele gevolgen voor de sector en de burgers.

Deze verkenning wordt vormgegeven door een expertmeeting en een onderzoek naar opvattingen van burgers over het EPD. De Eerste Kamer wordt hierbij ondersteund door het Rathenau Instituut.

lees verder bij de bron; www.eerstekamer.nl

Papieren dossiers zijn eind volgend jaar taboe bij alle instellingen in de jeugdzorg. Zij moeten dan volgens het kabinet allemaal met het Elektronisch Kinddossier werken.

Dat schrijft het ministerie van VWS in de toelichting op de begroting voor 2010. Het kabinet heeft 15 miljoen gereserveerd voor de invoering door gemeenten van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg en de zogeheten Verwijsindex Risicojongeren.

Volgens het ministerie wordt in 2010 het Landelijk Schakel Punt (LSP) voor veilige overdracht van dossiers afgerond en starten de organisaties in de jeugdzorg met het aansluiten op het LSP. Ook wordt de digitaliseringsplicht van kracht.
Tot 18 jaar

Het Elektronisch Kinddossier is een digitaal dossier waarin informatie over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van nul tot 18 jaar wordt bijgehouden door instellingen in de Jeugdgezondheidszorg.

Lees verder bij de bron; WebWereld.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha