De VIR heeft groot potentieel. Maar zelfs met een gebruikersvriendelijke en wettelijk gefundeerde verwijsindex is de eigen wet- en regelgeving voor de melders uiteindelijk van doorslaggevend belang voor een melding aan de VIR. Het gevaar bestaat dat professionals zich hiervan onvoldoende bewust zijn of onvoldoende kennis en ondersteuning ten aanzien van privacyvraagstukken hebben.

Bij twijfel zou een privacyfunctionaris of de Helpdesk Privacy Jeugd en Gezin (of een andere helpdesk) geraadpleegd moeten kunnen worden. Daarnaast ben ik van mening dat ministens een cursus Wet bescherming persoonsgegevens aan de meldingsbevoegden verplicht moet worden gesteld om een zorgvuldiger verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

De overheid heeft namelijk ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de waarborging van het recht op de persoonlijke levenssfeer van haar burgers.

Lees alles bij de bron; www.sargasso.nl 

Ambulancepersoneel, maar ook medisch specialisten en andere artsen vragen patiënten vaak de oren van het hoofd bij een ongeval of een onverwacht artsenbezoek. Op tijd de juiste medische informatie achterhalen is voor artsen en ander medisch personeel een enorme klus. De praktijk wijst uit dat zelfs binnen één ziekenhuis doktoren niet in één oogopslag kunnen zien hoe een collega arts zijn patiënt behandeld heeft. Ook bij verandering van ziekenhuis blijkt het voor de instellingen erg moeilijk onderling informatie uit te wisselen.

Daarom is het voor veel mensen van belang zélf hun EPD bij zich te dragen. Hiervoor is de LifeSafe ontwikkeld: De kleinste USB stick ter wereld, met daarop alle medische informatie van de drager.

Voor meer informatie: http://www.mijnmedischdossier.eu/ en www.lifesafe.eu

Lees alles bij de bron; www.breekpunt.nl 

Demissionair minister A Rouvoet schreef in een brief aan de tweede kamer;

Met deze brief wil ik u informeren over de beëindiging van het programma Beter Beschermd....

...Daarnaast kan de snelheid van werken aanzienlijk worden vergroot door het invoeren van elektronisch berichtenverkeer.Bij de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg is dit al in gebruik.

In de afgelopen periode is het belang van keteninformatisering groter geworden. Op dit gebied kunnen nog grote voordelen gerealiseerd worden. Op dit moment wordt onderzocht hoe de doorontwikkeling en het beheer van keteninformatisering een structurele plaats gegeven kan worden. Hierbij zal tevens onderzocht worden hoe daarbij aansluiting gezocht kan worden met de jeugdstrafrechtketen en de jeugdzorgketen.

Lees de brief hier (PDF)

 

Als het aan de politie ligt, wordt uw kenteken straks overal gescand. Niet alleen kijkt de politie of u iets op uw kerfstok heeft, maar ook of u op basis van uw reisprofiel van plan bent om rottigheid uit te halen: een soort Minority Report op de weg dus. Daarbij worden kentekenscans mogelijk centraal opgeslagen en informatie en camerabeelden uitgewisseld tussen politie en de private sector.

Lees het uitgebreide artikel bij de bron; www.sargasso.nl  het is trouwens een vervolg op dit artikel  

 

Mevrouw Z. heeft de laatste maanden last van hoofdpijnklachten. Ze is hiervoor bij de huisarts geweest. Hij kon niets vinden en heeft haar verwezen naar een neuroloog voor nader onderzoek. Ook uit dit onderzoek is niets bijzonders gekomen. De huisarts houdt het nu op spanningshoofdpijn ten gevolge van huiselijke problemen. Dit heeft hij ook zo in het dossier opgenomen.

Ze is het hier niet mee eens en wil dat de huisarts dit corrigeert. Dit weigert hij. Mevrouw Z. neemt contact op met de afdeling Informatie en Klachtopvang van Zorgbelang. Ze wil weten wat haar rechten zijn ten aanzien van correctie van medische gegevens.

De medewerker legt haar uit dat ze op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht heeft op correctie van het dossier voor zover het gaat om feitelijk onjuiste gegevens. Hierbij valt te denken aan fouten in naam, adres, data. Het recht op correctie is niet bedoeld om de mening of conclusie van de arts, waarmee de patiënt het niet eens is, te corrigeren.

Wel is de arts verplicht om, als de patiënt dit wil, een schriftelijke verklaring van de patiënt met zijn of haar visie aan het dossier toe te voegen. Mevrouw Z. bedankt voor de informatie. Ze zal bij haar huisarts verzoeken om in het dossier op te nemen dat zij het niet eens in met zijn conclusie dat de hoofdpijn door spanningen wordt veroorzaakt.

Bron van deze informatie: www.kompashardinxveldgiessendam.nl 

Mensen met een slechte of matige gezondheid maken vaker bezwaar tegen opname in het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek onder 1558 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Van de mensen die de eigen gezondheid als matig of slecht beoordelen, heeft 16,8% officieel bezwaar tegen het EPD gemaakt. Bij mensen met een goede gezondheid is dit 10,7%, terwijl 6,7% van de respondenten met een uitstekende gezondheid zich liet uitschrijven.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Onlangs las ik in de NRC dat de directeur van de RIAGG Rijnmond weigert mee te doen met de meldcode huiselijk geweld...

...ik bespeur bij mezelf dat deze daad als zodanig mijn vertrouwen in de jeugdketen meer goed heeft gedaan dan alle beleid van het Ministerie voor Jeugd en Gezin bij elkaar.

De jaren van vrijheid, blijheid inzake de jeugd zijn duidelijk voorbij. Kinderen moeten zich fatsoenlijk gedragen en de bandbreedte van fatsoen wordt alsmaar kleiner. Ouders van kinderen die daar niet eenvoudig in passen worden steeds gemakkelijker gecriminaliseerd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.jgz.nl 

Eén van de twee regionale elektronische patiëntendossiers (REPD) die vorig jaar door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op de vingers werd getikt, stopt met het uitwisselen van gegevens. Het CBP constateerde dat de Stichting Schakelpunt Transmurale Zorg Midden-Holland (SPITZ-MH) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtrad.

Lees het volledige artikel bij de bron; security.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha