Nieuws uit de VS

De United States Trade Representative (USTR) van president Obama heeft een zwarte lijst gepubliceerd met ‘beruchte markten’ van namaakproducten en online piraterij. Voor het eerst staan er op deze lijst een aantal torrentsites. 

“Deze sites illustreren de mate waarin bittorrent indexeersites een broedplaats van inbreukmakende activiteiten zijn geworden, ook al kunnen deze sites ook voor legale doeleinden worden gebruikt”, aldus de USTR.

Lees alles bij de bron; webwereld

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is een non-profit organisatie die een aantal Internet-gerelateerde taken uitvoert, zoals het maken van Top level domains, toewijzen van domeinnamen en de distributie van IP-nummers.

Al jarenlang is kritiek op ICANN omdat deze organisatie, die een beslissende invloed heeft op de bereikbaarheid van het internet, gevestigd is in de Verenigde Staten en onder de supervisie van het Department of Commerce staat. Dit staat niet in verhouding tot het internationale belang dat de organisatie behartigt....

... ICANN bepaalt in feite welke internetadressen we kunnen zien op het internet. In mijn ogen zou het dan ook veel meer voor de hand liggen om de taken van ICANN over te hevelen naar een orgaan van de VN.

Lees alles bij de bron; solv

Op 30 januari is er een artikel op PN geplaatst waarin te lezen viel dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is dat de kill-switch mogelijk maakt. Op zondag 20 februari meldt Security.nl juist het tegenover gestelde ...

Deze week is er in de Verenigde Staten een nieuw voorstel ingediend om kritieke cyberdreigingen aan te pakken, zonder dat de Amerikaanse president daarbij het internet kan uitschakelen. De vernieuwde Cybersecurity and Internet Freedom Act stelt volgens de opstellers dat niet de president, noch andere partijen in dienst van de VS de autoriteit hebben om het internet uit te schakelen. 

"We willen het eens en voor altijd duidelijk maken. Zoals iemand laatst zei, is de term kill-switch de dooddoener van het cybersecurity debat geworden", aldus Senator Joe Lieberman die als onderdeel van een Homeland Security commissie het nieuwe voorstel indiende. Niet alleen zou het uitschakelen van het internet in strijd met het doel van de wet zijn, het is zelfs onmogelijk, merkt Lieberman op.

Lees het volledige artikel bij de bron; security

 

Diensten als sociale netwerken, peer-to-peer diensten en VoIP frustreren de inspanningen van rechtshandhavers als de FBI om gegevens af te tappen. Dat vertelde advocate Valerie Caproni van de FBI donderdag aan Amerikaanse parlementariërs. Ze wist daarbij echter geen concrete ideeën te noemen om dat probleem op te lossen.

De regering van Barack Obama debatteert over manieren om met dit soort webgebaseerde diensten om te gaan. Die vallen namelijk buiten de Amerikaanse wet die alleen klassieke telecomaanbieders opsporingsdiensten verplicht toegang te geven tot gegevens als de rechter daarom vraagt.

De FBI zegt binnenkort aanbevelingen voor het Amerikaanse congres te hebben. Daar kan de wet dan worden aangepast of een nieuwe wet gemaakt.

Lees alles bij de bron; webwereld

De Amerikaanse overheid heeft, mogelijk per ongeluk, een domein van een gratis-dns-provider offline gehaald. Daardoor zou op 84.000 sites ten onrechte een melding te zien zijn geweest waarin over kinderporno werd gesproken. 

De domeinnaam 'mooo.com' werd door de Amerikaanse justitie aangemerkt als een website met kinderporno; mogelijk was op één subdomein dergelijk materiaal te vinden. 

Als gevolg daarvan werd echter het hele domein offline gehaald dus alle  websites met een 'mooo.com'-subdomein werden geblokkeerd.

In een reactie stelt de gratis dns-provider, FreeDNS, dat het nooit dergelijke content zou toestaan.

Lees alles bij de bron; tweakers

Een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil een wet invoeren die bedrijven verplicht om gebruikers een 'opt out'-mogelijkheid voor gedragsprofilering te bieden. De Nederlandse regering gaf onlangs nog aan niets in zo'n wet te zien.

Het wetsvoorstel verplicht websites om de wens van gebruikers te accepteren als die bezwaar maken tegen behaviourial advertising.

Websites zouden verder aan moeten geven wat voor soort gegevens worden verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en welke data precies zijn verzameld.

Lees alles bij de bron; tweakers

Twee leden van het Amerikaanse Congres hebben een brief aan Mark Zuckerberg gevraagd om opheldering over zijn plannen adressen en telefoonnummers ter beschikking te stellen aan ontwikkelaars. Gevoelige informatie moet beschermd, verklaren zij.

De Congresleden raakten bezorgd door klachten van Facebookgebruikers naar aanleiding van een aankondiging op 17 januari. De klachten van Facebook-gebruikers waren aanleiding voor Facebook de optie tijdelijk te deactiveren. Maar het bedrijf werkt door aan een nieuwe versie van de functionaliteit.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids

Op dezelfde dag dat het internet in Egypte werd afgesloten, kwam in de VS het plan voor een internet kill-switch weer terug op de agenda. De wetgeving zou de Amerikaanse president niet dezelfde rechten als de Egyptische president Hosni Mubarak geven, aldus de Republikeinse Senator Collins die het plan voorstelde. De wet zou alleen bedoeld zijn om te voorkomen dat "significante cyberdreigingen" schade aanrichten.

Volgens Robert Graham van Errata Security is het plan goedbedoeld, maar wordt het uiteindelijk een groter probleem dan het zou moeten oplossen. "Veel van de partijen die zich hiermee bezighouden, denken echt dat dit het internet veilig kan maken maar dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat mensen die een ander geluid laten horen de mond gesnoerd wordt. We vertrouwen onze overheid teveel met het beschermen van onze belangen, terwijl het de overheid is die een bedreiging voor die belangen vormt"

In eerste instantie verliep het voorstel voordat het congres het kon behandelen. Wanneer het nu weer wordt voorgesteld is nog niet bekend.

Lees alles bij de bron; security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha