De tijdelijke commissie terreurbestrijding van de Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat personeelsleden van OCMW's, Fedasil, vakbonden, ziekenfondsen en andere sociale instellingen verplicht om informatie over terroristische misdrijven te melden aan het parket. 

"We zijn zeer waakzaam over het beroepsgeheim, maar we willen er ook over waken dat de strijd tegen het terrorisme efficiënt verloopt. We hebben gezien hoe het doorgeven van informatie heeft gefaald (bij de aanslagen in Brussel en Parijs)", zei CDH-Kamerlid Georges Dallemagne. "Het gaat om een belangrijke uitdaging voor de toekomst en betrekt de openbare diensten, de inlichtingendiensten en de politie, maar ook de sociale sector en de sociale zekerheidsinstellingen."

Alles bij de bron; deRedactie