Japan bestraft het illegaal downloaden met ingang van deze maand streng. De strenge straffen zijn mede het gevolg van de lobby van de Japanse muziekindustrie. Die is in actie gekomen tegen het illegaal kopiëren van haar producten.

Het overnemen van illegaal gekopieerd materiaal van het internet kan een boete opleveren van bijna 20.000 euro en/of een celstraf van maximaal 2 jaar. 

Alles bij de bron; automgids