Uit WikiLeaks documenten blijkt dat de EU-landen verdeeld waren over inhoud en doel van het antipiraterijverdrag Acta. Ook was de EU niet blij met de geheimzinnigheid rond de achter gesloten deuren gehouden onderhandelingen. Zo blijkt dat de lidstaten van de Europese Unie verdeeld waren over de inhoud en het doel van het verdrag en dat de EU vreesde dat er in het Acta-verdrag te weinig aandacht zou zijn voor Europese belangen.

Ten slotte waren de EU-landen ontevreden met de geheimzinnigheid rond de onderhandelingen. Die vonden grotendeels achter gesloten deuren plaats.

Lees alles bij de bron; tweakers