In Engeland begint het besef dat de persoonlijke vrijheid is verdwenen nu toch serieus door te dringen. Men stelt in het onderstaande artikel, dat de overheid zichzelf (tot en met de laagste overheden) in stilte de vrijheid heeft gegeven in alle lagen van iemand zijn persoonlijke leven door te dringen, gegevens in databases op te slaan en iemand zijn gedrag te monitoren met als gevolg het inperken van de persoonlijke vrijheid van alle Engelsen en iedereen die Engeland bezoekt. In Engeland is iedereen een potentiele verdachte.


Veel van de maatregelen die in Engeland reeds zijn doorgevoerd, zijn in ons land nog geen realiteit. In Engeland begint men zich te realiseren dat het tijd is voor verandering. Maar is men niet te laat nu de vrijheidsbeperkende maatregelen reeds een feit zijn? Helaas is het vaak zo dat men zich pas realiseert wat de gevolgen van privacybeperkende maatregelen zijn, als de gevolgen merkbaar zijn geworden en dan is terugdraaien geen eenvoudige zaak. Men praat al over "Town Hall Stasi" (Gemeentelijke Stasi). Ondanks dat de bestaande lijst van maatregelen al angstwekkend is, zijn er geen aanwijzingen dat de overheid het wel genoeg vindt. Het laatst idee is, dat men wordt gadegeslagen door overheidscamera's bij het kopen van een fles drank.

Met het melden van dit soort artikelen uit Engelse kranten, hopen we dat voor ons land geldt: "een gewaarschuwd mens... kan nog in actie komen".

De Daily Mail zegt het volgende: Since Labour was elected 12 years ago, a massive and frightening array of powers have been introduced which curtail Britain's long-fought-for commitment to the freedom of the individual.

There are 56 such freedom-destroying powers, according to the Convention on Modern Liberty.

They range from the shameful decision to ban inconvenient but peaceful protests in the vicinity of Parliament to the storage by the police of DNA samples taken from entirely innocent people.

Lees het orginele artikel...