“De Europese justitieministers hebben samen een natte droom, waarin zij de persoonsgegevens van hun burgers vrijelijk met elkaar uitwisselen,” zegt Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks op de site van de partij.

“Dit beschikbaarheidsbeginsel ondergraaft de privacy. Wanneer onrechtmatig verkregen of foutieve informatie door tal van nationale databanken gaat zwerven, of verkeerd wordt aangewend, kunnen burgers en vreemdelingen daar eindeloos last van ondervinden”, aldus Sargentini.

Lees verder bij de bron; MJK in het NRC