De inlichtingendienst AIVD heeft aan Turkije ruim honderd namen gegeven van potentiële Syriëgangers uit Nederland. De Turken zeggen deze mensen te zullen oppakken en uitzetten als ze worden gevonden. 'We hanteren een no-entry list', zegt een ingewijde bij de Turkse politie. 'Alle personen op deze lijst wordt de toegang geweigerd als ze zich aan de grens melden.' Op die lijst staan ook namen van duizenden potentiële Syriëgangers uit andere landen, die zijn verstrekt door de veiligheidsdiensten in die landen. 'Een aantal van deze personen is waarschijnlijk al in Turkije, of is doorgereisd naar Syrië. Maar als we ze vinden, worden ze uitgezet.'

Naar schatting 11 duizend buitenlanders, onder wie zo'n 150 Nederlanders, hebben zich al aangesloten bij rebellengroepen in Syrië. De meesten reizen via Turkije en sluiten zich aan bij Al Nusra, dat gelieerd is aan Al Qaida, of bij het nog radicalere ISIS dat oprukt in Noord-Irak.

Alles bij de bron; Volkskrant