De Counter Terrorism Group (CTG) richt voor 1 juli 2016 een platform op om sneller en beter informatie met elkaar te delen. Dat heeft Rob Bertholee, de huidige voorzitter van dit samenwerkingsverband van Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten vandaag aan de Europese raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad) gemeld. Het platform moet het uitwisselen van operationele inlichtingen vereenvoudigen. De informatie-uitwisseling richt zich vooral op terroristische strijders.

De Counter Terrorism Group is een samenwerkingsverband van inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. De CTG is continu op zoek naar mogelijkheden om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling verder te verbeteren, te verbreden en te verdiepen. 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [???] is blij met de stappen die gezet worden om de internationale samenwerking verder te intensiveren.

Alles bij de bron; RB&WAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha