Internationaal

De VS is onwillig om de onderhandelingen over de Privacy Shield-overeenkomst te heropenen. Het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders, de Artikel 29-werkgroep, had onlangs enkele gebreken vastgesteld, waardoor nieuwe onderhandelingen nodig kunnen zijn.

De Amerikaanse overheid reageerde onlangs op de bevindingen van de Artikel 29-werkgroep door te stellen dat deze geëvalueerd zouden worden. Een woordvoerder benadrukte toen echter ook dat daarbij voorzichtig te werk zou moeten worden gegaan, omdat het risico bestaat dat al het werk dat tot de uiteindelijke tekst heeft geleid ongedaan zou kunnen worden gemaakt.

Alles bij de bron; Tweakers


Uitgelekte documenten, die afkomstig zijn van een aantal Duitse leden van de Artikel 29-werkgroep, wijzen erop dat het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders niet in zal stemmen met de Privacy Shield-overeenkomst. Deze verving onlangs de ongeldige Safe Harbour-regeling.

De documenten, die eerder op een blog verschenen maar nu zijn verwijderd, zijn ingezien door Ars Technica. De site schrijft dat uit eruit blijkt dat de Artikel 29-werkgroep 'nog niet in een positie is om te bevestigen dat het Privacy Shield dezelfde bescherming in de VS garandeert als in de EU'. Dat is problematisch, omdat de nieuwe overeenkomst er juist voor moet zorgen dat er een overeenkomstig beschermingsniveau wordt geboden. Als dit niet zo is kan het Europese Hof weer beslissen dat de overeenkomst ongeldig is, net als met de eerdere Safe Hourbour-regeling gebeurde.

Alles bij de bron; Tweakers


Guo Shenkun, de Chinese minister voor openbare veiligheid, heeft in een ontmoeting met FBI-hoofd James Comey laten weten dat hij met de FBI wil samenwerken op de gebieden van internetbeveiliging en terrorismebestrijding. 

In september zijn er al afspraken tussen China en de VS gemaakt, waarbij de twee landen overeen zijn gekomen om geen hackaanvallen over en weer uit te voeren. Zo zouden er geen aanvallen meer uitgevoerd worden om economische spionage uit te voeren. Reuters meldt dat China ook toenadering tot andere westerse landen zoekt op het gebied van terreurbestrijding. Ook zijn er dergelijke afspraken met Rusland gemaakt.

Eind vorig jaar nam China een nieuwe vergaande antiterreurwet aan, die onder andere een decryptieplicht voor bedrijven bevat. Ook kunnen bedrijven verplicht worden anderszins technische hulp en samenwerking te bieden in het kader van terrorismebestrijding.

Alles bij de bron; Tweakers


In de algemene voorwaarden staat vermeld dat Tinder onbeperkt toegang krijgt tot gebruikersinformatie. Dat zou binnen Europa niet zijn toegestaan, aldus deklacht van de bond, die vraagt om een uitspraak van de nationale Ombudsman.

Door zijn voorwaarden zou Tinder gegevens onverhinderd mogen verkopen aan adverteerders en andere bedrijven. Of Tinder dit ook doet is onduidelijk. De consumentenbond baseert zijn kritiek enkel op de algemene voorwaarden, die het bedrijf toestemming geven om dit te doen.

Volgens de voorwaarden mogen kinderen vanaf 13 jaar gebruikmaken van Tinder, zonder dat een ouder daarvoor toestemming geeft. Dat terwijl de Noorse wet ouderlijke instemming verplicht bij minderjarigen.

De voorwaarden proberen het onmogelijk te maken om Tinder binnen Europa aan te klagen. Sectie 18 van de gebruikersvoorwaarden stelt dat ieder dispuut moet worden opgelost in Texas, waarbij de Texaanse wet wordt gevolgd. De Forbrukerrådet vraagt zich af of dit in Europa is toegestaan.

Bron; NU


Vandaag heeft de Europese Commissie een concept van de nieuwe adequacy decision gepubliceerd, die EU US Privacy Shield gaat heten. Die beslissing moet dus duidelijk moeten maken dat de gegevens van de Europese burger daadwerkelijk beter beschermd worden. Ook moet de beslissing op één lijn zitten met de uitspraak van het Europese Hof. Maar dat kan dus alleen als die enorme inbreuk op de privacy van Europese burgers wordt voorkomen.

En is dat zo? Spoiler: nee. Er zijn talloze rafelrandjes, maar dit is de kern: Het Shield is rot

Daar waar de Verenigde Staten duidelijk aangeeft dat de geheime diensten in principe nog steeds toegang kunnen hebben tot álle gegevens van Europeanen die in de Verenigde Staten worden opgeslagen, zegt de Europese Commissie: Nou ja, vooruit dan maar. Sterker nog: De Europese Commissie stelt dat er géén bulkcollectie meer is (o.a. in de vijfde alinea in het persbericht), omdat er voorwaarden zijn waarop gegevens gefilterd mogen worden en omdat er minder filters geplaatst mogen worden. En dat terwijl de Europese Commissie zelf nog constateert dat gegevens wel degelijk in bulk verzameld zullen worden (bovenaan pagina 4 van de zesde bijlage).

Het ging de Europese rechter juist om de onbeperkte toegang tot bulkdata. En die is niet ingeperkt. Dat betekent dat de kritiek van het Europese Hof nog steeds staat. Dat betekent óók dat het kern van het probleem niet is opgelost en dat de hele beslissing van de Europese Commissie op los zand staat.

De vraag is dan ook niet of, maar hoe snel deze beschikking van tafel gaat. Nu zullen eerst de (nationale) toezichthouders een advies geven of het EU US Privacy Shield wat hen betreft door de beugel kan. Mocht de Europese Commissie daarna op onverklaarbare wijze besluiten dat het Shield wél in de haak is, dan hebben wij en onze digitale burgerrechtenorganisaties-collega´s de messen alvast geslepen.

Alles bij de bron; BoF


Het nieuwe privacyverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten slaagt er niet in om de privacy van Europeanen te waarborgen, stelt de Oostenrijkse privacyactivist en jurist Max Schrems. 

"De EU en de VS hebben geprobeerd om tien lagen lippenstift aan te brengen op een varken, maar de kernproblemen zijn duidelijk nog niet opgelost."

De Verenigde Staten hebben in het nieuwe akkoord onder meer toegezegd geen massasurveillance meer toe te passen op de gegevens van Europeanen op Amerikaanse servers. Maar volgens Schrems wordt die belofte met het nieuwe akkoord niet waargemaakt. "De Verenigde Staten bevestigen in deze tekst openlijk dat het de Europese rechten in tenminste zes gevallen schendt. De Europese Commissie claimt dat er geen massasurvaillance meer is, maar de documenten tonen exact het tegenovergestelde", zegt Schrems. De Oostenrijker doelt daarmee op een passage in de tekst waarin wordt gesteld dat bulkdata wel degelijk gebruikt kan worden voor zes specifieke doeleinden, waaronder cybersecurity het bestrijden van terrorisme.

De Oostenrijker zegt dan ook dat hij waarschijnlijk geen genoegen neemt met het verdrag en opnieuw naar het Europees Hof van Justitie stapt. 

Alles bij de bron; NU


President Barack Obama heeft een wettekst ondertekend waardoor de bescherming van de privacy in de VS wordt uitgebreid naar Europese burgers. Door de wet kunnen Europeanen voortaan gerechtelijke acties ondernemen in Amerikaanse rechtbanken als hun privacy in de VS geschonden wordt.

De zogenaamde "Judicial Redress Act" breidt de bescherming die is voorzien in de Amerikaanse wet uit, waardoor burgers uit bepaalde landen informatie in hun dossiers kunnen verbeteren en ze naar de rechter kunnen stappen in de VS als de Amerikaanse overheid hun persoonlijke gegevens onrechtmatig verspreidt. Europees commissaris voor Justitie Vera Jourova is tevreden over de ondertekening van de wet, die ze een "historische mijlpaal in onze inspanningen om het vertrouwen in de trans-Atlantische datastromen te herstellen" noemt. De wet "zal ervoor zorgen dat alle EU-burgers het recht hebben om de bescherming van gegevens af te dwingen in Amerikaanse rechtbanken. Amerikaanse burgers genieten al van dit recht in Europa", zegt Jourova.

Alles bij de bron; deRedactie


De Amerikaanse senaat heeft een wet aangenomen, de Judicial Redress Act, die Europeanen het recht geeft om een zaak aan te spannen bij de Amerikaanse rechter, als Amerikaanse veiligheidsdiensten bij de omgang met persoonlijke gegevens van Europeanen bewust de Amerikaanse privacywet overtreden. Ook krijgen Europeanen het recht van inzage en correctie van gegevens die Amerikaanse overheidsdiensten  over hen hebben vastgelegd. De wet wordt van kracht zodra president Obama die heeft ondertekend. 

Of de wet ook inderdaad alle bezwaren wegneemt, zal nog moeten blijken. Om te beginnen is de wet niet opgesteld in het kader van het conflict rond privacy; de wet moet uitwisseling van gegevens over vermeende terroristen tussen inlichtingendiensten juridisch onderbouwen. Of inzage van inlichtingendiensten in gegevens in Amerikaanse rekencentra eronder valt, moet nog blijken - en wellicht ook in de VS juridisch getoetst worden. Daarnaast is niet zeker of het Europese Hof van Justitie - als dat om een oordeel gevraagd wordt -  genoegen neemt met het beschermingsniveau dat de Amerikaanse privacywet biedt; die is minder stringent dan de Europese. En er kunnen ook vraagtekens ontstaan bij de term 'bewust'.

Alles bij de bron; AutomGids


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha